Bộ nguồn DC bộ điều khiển nguồn

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ nguồn DC bộ điều khiển nguồn

Bộ cấp nguồn một chiều DC hay còn gọi là máy cấp nguồn một chiều là dòng thiết bị chuyên dụng để điều chỉnh cấp đầu ra là dòng điện một chiều từ nguồn điện 220V AC thông thường hay có thể xem là biến đổi dòng từ AC sang DC.

Công dụng chính của bộ nguồn DC này là cấp điện áp cho các linh kiện và thường sử dụng cho các công việc kiểm tra, sửa chữa, bảo trì điện hoặc các công việc nghiên cứu điện trong phòng thí nghiệm

Sản phẩm 1-32 of 1171

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. TPR2N-220-25A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR2N
  2.318.000 ₫
  -
  +
 2. TPR2N-220-35A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  177 ₫
  -
  +
 3. TPR2N-220-50A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  184 ₫
  -
  +
 4. TPR2N-110-70A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  2.318.000 ₫
  -
  +
 5. TPR2N-220-70A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  175 ₫
  -
  +
 6. TPR2P-220-100A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  184 ₫
  -
  +
 7. TPR2P-220-150A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  158 ₫
  -
  +
 8. TPR2P-220-200A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  141 ₫
  -
  +
 9. TPR3N-220-35A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  6.755.000 ₫
  -
  +
 10. TPR3N-220-50A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  6.755.000 ₫
  -
  +
 11. TPR3N-220-60A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  6.755.000 ₫
  -
  +
 12. TPR3N-220-70A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  6.755.000 ₫
  -
  +
 13. TPR3N-220-100A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  6.755.000 ₫
  -
  +
 14. TPRF3N-220-70A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  18.336.000 ₫
  -
  +
 15. TPRF3N-220-100A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  18.336.000 ₫
  -
  +
 16. TPR3P-220-70A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  155 ₫
  -
  +
 17. TPR3P-220-100A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  173 ₫
  -
  +
 18. TPR3P-220-150A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  173 ₫
  -
  +
 19. TPR3P-220-200A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  30.094.000 ₫
  -
  +
 20. TPR3P-220-250A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  30.094.000 ₫
  -
  +
 21. TPR2N-380-50A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  147 ₫
  -
  +
 22. TPR2N-380-70A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  155 ₫
  -
  +
 23. TPRF2N-380-50A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  18.336.000 ₫
  -
  +
 24. TPRF2N-380-70A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  18.336.000 ₫
  -
  +
 25. TPR2P-380-100A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  156 ₫
  -
  +
 26. TPR2P-380-150A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  123 ₫
  -
  +
 27. TPR2P-380-200A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  101 ₫
  -
  +
 28. TPR3N-380-35A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  6.755.000 ₫
  -
  +
 29. TPR3N-380-50A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  179 ₫
  -
  +
 30. TPR3N-380-60A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  130 ₫
  -
  +
 31. TPR3N-380-70A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  120 ₫
  -
  +
 32. TPR3N-380-100A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  6.755.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 1171

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Bộ nguồn DC bộ điều khiển nguồn

Bộ điều khiển nguồn

Bộ nguồn