Bộ nguồn DC bộ điều khiển nguồn

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ nguồn DC bộ điều khiển nguồn

Bộ cấp nguồn một chiều DC hay còn gọi là máy cấp nguồn một chiều là dòng thiết bị chuyên dụng để điều chỉnh cấp đầu ra là dòng điện một chiều từ nguồn điện 220V AC thông thường hay có thể xem là biến đổi dòng từ AC sang DC.

Công dụng chính của bộ nguồn DC này là cấp điện áp cho các linh kiện và thường sử dụng cho các công việc kiểm tra, sửa chữa, bảo trì điện hoặc các công việc nghiên cứu điện trong phòng thí nghiệm

Sản phẩm 1-32 of 114

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. TPR-2N-220-35A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng dòng TPR2N
  1.445.000 ₫
  -
  +
 2. SPRM3-F90EC Bộ điều khiển nguồn đa năng Autonics
  47.338.000 ₫
  -
  +
 3. TPRF3N-380-100A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  17.765.000 ₫
  -
  +
 4. TPRF2N-380-50A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  2.860.000 ₫
  -
  +
 5. SSR Relay bán dẫn TPR-2SL070L 1 Pha 40A Hanyoung
  4.370.000 ₫
  -
  +
 6. TPR-3N-220-35A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng dòng TPR3N
  99 ₫
  -
  +
 7. TPR-3N-380-50A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng dòng TPR3N
  99 ₫
  -
  +
 8. TPR2N-220-70A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  3.377.000 ₫
  -
  +
 9. TPRF-3N-380-100A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng dòng TPRF3N
  99 ₫
  -
  +
 10. TPR3N-380-60A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  13.464.000 ₫
  -
  +
 11. TPR-2P-380-200A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng dòng TPR2P
  99 ₫
  -
  +
 12. TPR-3P-220-70A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng dòng TPR3P
  11.242.000 ₫
  -
  +
 13. TPR3N-220-70A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  10.461.000 ₫
  -
  +
 14. TPR-2P-380-50A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng dòng TPR2P
  99 ₫
  -
  +
 15. TPR3LS-090H Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng dòng TPR3LS
  12.309.000 ₫
  -
  +
 16. TPR3P-380-150A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  28.897.000 ₫
  -
  +
 17. SPRM3-F160R Bộ điều khiển nguồn đa năng Autonics
  54.097.800 ₫
  -
  +
 18. TPRF-2N-380-50A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng dòng TPRF2N
  99 ₫
  -
  +
 19. TPR3LS-055H Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng dòng TPR3LS
  8.877.000 ₫
  -
  +
 20. TPR-3P-380/440-250A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng dòng TPR3P
  48.386.000 ₫
  -
  +
 21. TPR-2N-220-70A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng dòng TPR2N
  3.541.000 ₫
  -
  +
 22. SPRM3-F110R Bộ điều khiển nguồn đa năng Autonics
  49.695.000 ₫
  -
  +
 23. TPR-3N-380-60A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng dòng TPR3N
  99 ₫
  -
  +
 24. TPR2P-380-150A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  9.779.000 ₫
  -
  +
 25. TPR3SL-055L Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng dòng TPR3SL
  7.648.000 ₫
  -
  +
 26. TPR2N-220-50A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  2.805.000 ₫
  -
  +
 27. TPR2P-220-200A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  10.912.000 ₫
  -
  +
 28. TPR-3P-380-150A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng dòng TPR3P
  28.897.000 ₫
  -
  +
 29. TPR3P-220-100A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  17.105.000 ₫
  -
  +
 30. SPRM3-F25R Bộ điều khiển nguồn đa năng Autonics
  31.830.000 ₫
  -
  +
 31. TPR-3P-220-200A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng dòng TPR3P
  27.005.000 ₫
  -
  +
 32. TPRF3N-220-100A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  14.806.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 114

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Bộ nguồn DC bộ điều khiển nguồn

Bộ điều khiển nguồn

Bộ nguồn