Cảm biến

Cảm biến là một thiết bị phát hiện và phản hồi một số loại đầu vào từ môi trường vật lý. Đầu vào cụ thể có thể là ánh sáng, nhiệt, chuyển động, độ ẩm, áp suất hoặc bất kỳ một trong số rất nhiều hiện tượng môi trường khác. Đầu ra nói chung là tín hiệu được chuyển đổi thành màn hình có thể đọc được ở vị trí cảm biến hoặc được truyền điện tử qua mạng để đọc hoặc xử lý thêm.

Tất cả các cảm biến này được sử dụng để đo một trong các tính chất vật lý như Nhiệt độ, Điện trở, Điện dung, Dẫn nhiệt, Truyền nhiệt, v.v. Các loại cảm biến: nhiệt độ - áp suất - ánh sáng - màu - chạm - độ ẩm - hồng ngoại - khói ....

Sản phẩm 1-32 of 6026

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. UP18S-5NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  211.000 ₫
  -
  +
 2. UP18S-5NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  211.000 ₫
  -
  +
 3. UP18S-5PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  211.000 ₫
  -
  +
 4. UP18S-5PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  211.000 ₫
  -
  +
 5. UP18S-8NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  211.000 ₫
  -
  +
 6. UP18S-8NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  211.000 ₫
  -
  +
 7. UP18S-8PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  211.000 ₫
  -
  +
 8. UP18S-8PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  211.000 ₫
  -
  +
 9. UP25S-5NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  221.000 ₫
  -
  +
 10. UP25S-5NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  221.000 ₫
  -
  +
 11. UP25S-5PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  221.000 ₫
  -
  +
 12. UP25S-5PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  221.000 ₫
  -
  +
 13. UP25S-8NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  221.000 ₫
  -
  +
 14. UP25S-8NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  221.000 ₫
  -
  +
 15. UP25S-8PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  221.000 ₫
  -
  +
 16. UP25S-8PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  221.000 ₫
  -
  +
 17. UP25S-12NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  221.000 ₫
  -
  +
 18. UP25S-12NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  221.000 ₫
  -
  +
 19. UP25S-12PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  221.000 ₫
  -
  +
 20. UP25S-12PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  221.000 ₫
  -
  +
 21. UP30S-10NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  241.000 ₫
  -
  +
 22. UP30S-10NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  241.000 ₫
  -
  +
 23. UP30S-10PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  241.000 ₫
  -
  +
 24. UP30S-10PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  241.000 ₫
  -
  +
 25. UP30S-15NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  241.000 ₫
  -
  +
 26. UP30S-15NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  241.000 ₫
  -
  +
 27. UP30S-15PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  241.000 ₫
  -
  +
 28. UP30S-15PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  241.000 ₫
  -
  +
 29. UP40S-20NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  373.000 ₫
  -
  +
 30. UP40S-20NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  373.000 ₫
  -
  +
 31. UP40S-20PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  373.000 ₫
  -
  +
 32. UP40S-20PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  373.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 6026

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Cảm biến

Cảm biến Autonics

Cảm biến Hanyoung

Cảm biến