Điều khiển nhiệt độ Conotec

Điều khiển nhiệt độ Conotec

Đồng hồ điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số Conotec cũng được xem là một sự lựa chọn tốt nhất thị trường. Thiết bị này hoạt động với độ chính xác hiển thị cao ±0.3%, có nhiều loại ngõ vào: chức năng lưạ chọn cảm biến nhiệt độ, điện áp và dòng điện, nhiều ngõ ra phụ: LBA, SBA, 7 ngõ ra Alarm, ngõ ra truyền thông RS485. 
Đồng hồ hiêu chỉnh nhiệt của Conotec giúp giảm thiểu lượng năng lượng tiêu thụ, duy trì các tiện ích về nhiệt và giám sát các hệ thống vô cùng tốt.

Sản phẩm 1-32 of 190

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. FOX-300A Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  1.000 ₫
  -
  +
 2. FOX-2001FD Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  821.590 ₫
  -
  +
 3. FOX-300JB Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  4.235.000 ₫
  -
  +
 4. FOX-2005 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  931.392 ₫
  -
  +
 5. CNT-P410 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  1.380.610 ₫
  -
  +
 6. FOX-301A-1 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  1.629.936 ₫
  -
  +
 7. FOX-D1004 Đồng hồ nhiệt độ Conotec dải đo -40 ~ 90℃
  601.370 ₫
  -
  +
 8. FOX-2C1 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  806.652 ₫
  -
  +
 9. FOX-300A-1 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  1.363.824 ₫
  -
  +
 10. FOX-2002 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  590.436 ₫
  -
  +
 11. FOX-301JB Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  4.906.000 ₫
  -
  +
 12. FOX-2006 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  889.350 ₫
  -
  +
 13. CNT-P700 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  1.389.080 ₫
  -
  +
 14. FOX-2001F Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  723.492 ₫
  -
  +
 15. FOX-1PH Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  686.070 ₫
  -
  +
 16. FOX-301A Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  1.000 ₫
  -
  +
 17. FOX-2003 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  623.700 ₫
  -
  +
 18. CNT-P400 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  1.321.320 ₫
  -
  +
 19. FOX-1004 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  523.908 ₫
  -
  +
 20. FOX-1CH Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  731.808 ₫
  -
  +
 21. DSFOX-CL30 Đồng hồ nhiệt độ Conotec
  1.000 ₫
  -
  +
 22. CNT-T1 Đồng hồ nhiệt độ Conotec
  1.016.400 ₫
  -
  +
 23. FOX-485U Đồng hồ nhiệt độ Conotec
  1.000 ₫
  -
  +
 24. Fox-2004 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  964.656 ₫
  -
  +
 25. NF-7CR5 Đồng hồ nhiệt độ Conotec
  1.668.590 ₫
  -
  +
 26. FOX-E1004 Đồng hồ nhiệt độ Conotec
  1.000 ₫
  -
  +
 27. FOX-302R1 Đồng hồ nhiệt độ, độ ẩm Conotec dải đo nhiệt độ -40~65°C
  2.137.212 ₫
  -
  +
 28. FM-2CA-2 Đồng hồ nhiệt độ Conotec
  652.190 ₫
  -
  +
 29. DSFOX-TC10 Đồng hồ nhiệt độ Conotec
  1.000 ₫
  -
  +
 30. FOX-7CDT Đồng hồ nhiệt độ Conotec
  1.837.990 ₫
  -
  +
 31. i200 Bộ điều khiển bơm nhiệt Conotec
  1.000 ₫
  -
  +
 32. EZIN-35 Đồng hồ nhiệt độ Conotec
  1.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 190

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang