Điều khiển nhiệt độ Conotec

Điều khiển nhiệt độ Conotec

Đồng hồ điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số Conotec cũng được xem là một sự lựa chọn tốt nhất thị trường. Thiết bị này hoạt động với độ chính xác hiển thị cao ±0.3%, có nhiều loại ngõ vào: chức năng lưạ chọn cảm biến nhiệt độ, điện áp và dòng điện, nhiều ngõ ra phụ: LBA, SBA, 7 ngõ ra Alarm, ngõ ra truyền thông RS485. 
Đồng hồ hiêu chỉnh nhiệt của Conotec giúp giảm thiểu lượng năng lượng tiêu thụ, duy trì các tiện ích về nhiệt và giám sát các hệ thống vô cùng tốt.

25 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. FOX-1004 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  561.000 ₫
  -
  +
 2. FOX-300A-1 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  1.661.000 ₫
  -
  +
 3. FOX-301A Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  99 ₫
  -
  +
 4. FOX-301A-1 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  1.892.000 ₫
  -
  +
 5. FOX-300JB Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  4.235.000 ₫
  -
  +
 6. FOX-301JB Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  4.906.000 ₫
  -
  +
 7. CNT-P400 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  1.397.000 ₫
  -
  +
 8. CNT-P410 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  1.419.000 ₫
  -
  +
 9. CNT-P700 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  1.804.000 ₫
  -
  +
 10. FOX-300A Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  99 ₫
  -
  +
 11. FOX-1PH Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  759.000 ₫
  -
  +
 12. FOX-2C1 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  935.000 ₫
  -
  +
 13. FOX-D1004 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  649.000 ₫
  -
  +
 14. FOX-2001F Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  935.000 ₫
  -
  +
 15. FOX-2001FD Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  1.067.000 ₫
  -
  +
 16. FOX-2002 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  759.000 ₫
  -
  +
 17. FOX-2003 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  803.000 ₫
  -
  +
 18. FOX-2005 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  1.067.000 ₫
  -
  +
 19. FOX-2006 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  1.105.000 ₫
  -
  +
 20. FOX-1CH Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  891.000 ₫
  -
  +
 21. Fox-2004 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  979.000 ₫
  -
  +
 22. CNT-TM100 Đồng hồ điều khiển nhiệt độ - độ ẩm Conotec
  2.409.000 ₫
  -
  +
 23. DSFOX-X10 Bộ điều khiển nhiệt độ Conotec
  88 ₫
  -
  +
 24. DSFOX-XR10 Bộ điều khiển nhiệt độ Conotec
  88 ₫
  -
  +
 25. FOX-300AR1 Đồng hồ điều khiển nhiệt độ - độ ẩm Fox
  99 ₫
  -
  +

25 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Điều khiển nhiệt độ Conotec