Điều khiển nhiệt độ Conotec

Điều khiển nhiệt độ Conotec

Đồng hồ điều khiển nhiệt độ kỹ thuật số Conotec cũng được xem là một sự lựa chọn tốt nhất thị trường. Thiết bị này hoạt động với độ chính xác hiển thị cao ±0.3%, có nhiều loại ngõ vào: chức năng lưạ chọn cảm biến nhiệt độ, điện áp và dòng điện, nhiều ngõ ra phụ: LBA, SBA, 7 ngõ ra Alarm, ngõ ra truyền thông RS485. 
Đồng hồ hiêu chỉnh nhiệt của Conotec giúp giảm thiểu lượng năng lượng tiêu thụ, duy trì các tiện ích về nhiệt và giám sát các hệ thống vô cùng tốt.

Sản phẩm 1-32 of 190

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. FOX-1004 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  693.000 ₫
  -
  +
 2. FOX-D1004 Đồng hồ nhiệt độ Conotec dải đo -40 ~ 90℃
  803.000 ₫
  -
  +
 3. FOX-2001F Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  813.450 ₫
  -
  +
 4. FOX-2001FD Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  1.067.000 ₫
  -
  +
 5. FOX-2002 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  663.850 ₫
  -
  +
 6. FOX-2003 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  701.250 ₫
  -
  +
 7. FOX-2005 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  1.047.200 ₫
  -
  +
 8. FOX-2006 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  1.188.000 ₫
  -
  +
 9. FOX-1CH Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  968.000 ₫
  -
  +
 10. FOX-2C1 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  906.950 ₫
  -
  +
 11. FOX-1PH Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  924.000 ₫
  -
  +
 12. FOX-300A Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  136 ₫
  -
  +
 13. FOX-300A-1 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  1.533.400 ₫
  -
  +
 14. FOX-301A Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  181 ₫
  -
  +
 15. FOX-301A-1 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  1.892.000 ₫
  -
  +
 16. FOX-300JB Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  4.235.000 ₫
  -
  +
 17. FOX-301JB Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  4.906.000 ₫
  -
  +
 18. CNT-P400 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  1.771.000 ₫
  -
  +
 19. CNT-P410 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  1.848.000 ₫
  -
  +
 20. CNT-P700 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  1.859.000 ₫
  -
  +
 21. Fox-2004 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  979.000 ₫
  -
  +
 22. CNT-TM100 Đồng hồ nhiệt độ, độ ẩm Conotec
  2.409.000 ₫
  -
  +
 23. DSFOX-X10 Bộ điều khiển nhiệt độ Conotec
  598.400 ₫
  -
  +
 24. DSFOX-XR10 Bộ điều khiển nhiệt độ Conotec
  832.150 ₫
  -
  +
 25. FOX-300AR1 Đồng hồ điều khiển nhiệt độ - độ ẩm Fox
  154 ₫
  -
  +
 26. DSFOX-MR20 Bộ điều khiển nhiệt độ Conotec
  199 ₫
  -
  +
 27. DSFOX-XD20 Bộ điều khiển nhiệt độ Conotec
  199 ₫
  -
  +
 28. CNT-703SJR Đồng hồ nhiệt độ Conotec
  100 ₫
  -
  +
 29. DSFOX-CL30 Đồng hồ nhiệt độ Conotec
  100 ₫
  -
  +
 30. DSFOX-GH30 Đồng hồ nhiệt độ Conotec
  100 ₫
  -
  +
 31. DSFOX-SL30 Đồng hồ nhiệt độ Conotec
  100 ₫
  -
  +
 32. DSFOX-SLR40 Đồng hồ nhiệt độ Conotec
  100 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 190

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang