Bộ đếm bộ định thời

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ đếm bộ định thời

Bộ đếm/Bộ định thời: Đây là các ngoại vi được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ đơn giản: đếm các xung nhịp. Mỗi khi có thêm một xung nhịp tại đầu vào đếm thì giá trị của bộ đếm sẽ được tăng lên 01 đơn vị (trong chế độ đếm tiến/đếm lên) hay giảm đi 01 đơn vị (trong chế độ đếm lùi/đếm xuống).

Bộ đếm - bộ định thời phân phối trên thị trường Việt Nam chủ yếu từ các hãng : Autonics, Hanyoung và Conotec

Sản phẩm 1-32 of 36

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. T38N-E Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T38N
  195.000 ₫
  -
  +
 2. AT8PSN Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  690.800 ₫
  -
  +
 3. T38N-P Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T38N
  195.000 ₫
  -
  +
 4. AT8PSN-2 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  690.800 ₫
  -
  +
 5. T48N Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T48N
  198.000 ₫
  -
  +
 6. T48N-10-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T48N
  238.000 ₫
  -
  +
 7. T57N-E Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T57N
  148.500 ₫
  -
  +
 8. AT11DN Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  517.000 ₫
  -
  +
 9. T57N-P Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T57N
  209.000 ₫
  -
  +
 10. T62N-P Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T62N
  275.000 ₫
  -
  +
 11. MA4N-C-100-240 Bộ định thời hãng Hanyoung dòng MA4N
  350.000 ₫
  -
  +
 12. T62N-E Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T62D
  275.000 ₫
  -
  +
 13. TF4-CUAR Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF4
  1.184.000 ₫
  -
  +
 14. T48N-60A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T48N
  238.000 ₫
  -
  +
 15. T48N-01-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T48N
  238.000 ₫
  -
  +
 16. T48N-12HA Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T48N
  238.000 ₫
  -
  +
 17. AT8PMN Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  690.800 ₫
  -
  +
 18. T57N-E-30-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T57N
  209.000 ₫
  -
  +
 19. AT8PMN-2 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  690.800 ₫
  -
  +
 20. T57N-P-01-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T57N
  202.000 ₫
  -
  +
 21. T48N-06-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T48N
  238.000 ₫
  -
  +
 22. T57N-P-10-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T57N
  202.000 ₫
  -
  +
 23. AT8SDN Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  517.000 ₫
  -
  +
 24. T57N-P-30-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T57N
  202.000 ₫
  -
  +
 25. MA4N-A-100-240 Bộ định thời hãng Hanyoung dòng MA4N
  350.000 ₫
  -
  +
 26. T57N-P-60-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T57N
  165.000 ₫
  -
  +
 27. T48N-30-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T48N
  238.000 ₫
  -
  +
 28. TF62N-P-01-D Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF62N
  198.000 ₫
  -
  +
 29. TF62NP-10D Bộ định thời Hanyoung
  198.000 ₫
  -
  +
 30. TF4-C Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF4
  1.184.000 ₫
  -
  +
 31. TF62N-P-03-D Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF62N
  198.000 ₫
  -
  +
 32. TF62N-P-30-D Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF62N
  198.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 36

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang