Bộ đếm bộ định thời

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ đếm bộ định thời

Bộ đếm/Bộ định thời: Đây là các ngoại vi được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ đơn giản: đếm các xung nhịp. Mỗi khi có thêm một xung nhịp tại đầu vào đếm thì giá trị của bộ đếm sẽ được tăng lên 01 đơn vị (trong chế độ đếm tiến/đếm lên) hay giảm đi 01 đơn vị (trong chế độ đếm lùi/đếm xuống).

Bộ đếm - bộ định thời phân phối trên thị trường Việt Nam chủ yếu từ các hãng : Autonics, Hanyoung và Conotec

Sản phẩm 1-32 of 36

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. MA4N-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng MA4N
  350.000 ₫
  -
  +
 2. TF62N-P-60-D Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng TF62N
  198.000 ₫
  -
  +
 3. TF62NP-10D Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng TF62N
  198.000 ₫
  -
  +
 4. MA4N-C Bộ định thời hãng Hanyoung dòng MA4N
  350.000 ₫
  -
  +
 5. T48N-03-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng T48N
  238.000 ₫
  -
  +
 6. T38N-E Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng T38N
  99 ₫
  -
  +
 7. AT8PSN Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  676.000 ₫
  -
  +
 8. T38N-P Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng T38N
  99 ₫
  -
  +
 9. AT8PSN-2 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  676.000 ₫
  -
  +
 10. T48N Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng T48N
  198.000 ₫
  -
  +
 11. T48N-10-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng T48N
  238.000 ₫
  -
  +
 12. T57N-E Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng T57N
  165.000 ₫
  -
  +
 13. AT11DN Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  512.000 ₫
  -
  +
 14. T57N-P Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng T57N
  165.000 ₫
  -
  +
 15. MA4N-C-100-240 Bộ định thời hãng Hanyoung dòng MA4N
  214.000 ₫
  -
  +
 16. TF4-CUAR Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng TF4
  1.060.000 ₫
  -
  +
 17. T62N-E Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng T62D
  275.000 ₫
  -
  +
 18. T48N-60-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng T48N
  238.000 ₫
  -
  +
 19. T48N-01-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng T48N
  238.000 ₫
  -
  +
 20. T62N-P Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng T62N
  275.000 ₫
  -
  +
 21. T48N-12-HA Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng T48N
  238.000 ₫
  -
  +
 22. AT8PMN Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  676.000 ₫
  -
  +
 23. T57N-E-30-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng T57N
  174.000 ₫
  -
  +
 24. AT8PMN-2 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  676.000 ₫
  -
  +
 25. T57N-P-01-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng T57N
  202.000 ₫
  -
  +
 26. T48N-06-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng T48N
  238.000 ₫
  -
  +
 27. T57N-P-10-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng T57N
  202.000 ₫
  -
  +
 28. AT8SDN Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  647.000 ₫
  -
  +
 29. T57N-P-30-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng T57N
  165.000 ₫
  -
  +
 30. MA4N-A-100-240 Bộ định thời hãng Hanyoung dòng MA4N
  214.000 ₫
  -
  +
 31. T57N-P-60-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng T57N
  165.000 ₫
  -
  +
 32. T48N-30-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng dòng T48N
  238.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 36

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Bộ đếm bộ định thời