Bộ đếm bộ định thời

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ đếm bộ định thời

Bộ đếm/Bộ định thời: Đây là các ngoại vi được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ đơn giản: đếm các xung nhịp. Mỗi khi có thêm một xung nhịp tại đầu vào đếm thì giá trị của bộ đếm sẽ được tăng lên 01 đơn vị (trong chế độ đếm tiến/đếm lên) hay giảm đi 01 đơn vị (trong chế độ đếm lùi/đếm xuống).

Bộ đếm - bộ định thời phân phối trên thị trường Việt Nam chủ yếu từ các hãng : Autonics, Hanyoung và Conotec

Sản phẩm 1-32 of 36

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. TF62N-P-01-D Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF62N
  134.640 ₫
  -
  +
 2. TF4-C Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF4
  1.184.000 ₫
  -
  +
 3. MA4N-A-100-240 Bộ định thời hãng Hanyoung dòng MA4N
  350.000 ₫
  -
  +
 4. TF62N-P-03-D Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF62N
  134.640 ₫
  -
  +
 5. MA4N-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng MA4N
  238.000 ₫
  -
  +
 6. T48N-30-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T48N
  161.840 ₫
  -
  +
 7. TF62NP-10D Bộ định thời Hanyoung
  198.000 ₫
  -
  +
 8. MA4N-C Bộ định thời hãng Hanyoung dòng MA4N
  238.000 ₫
  -
  +
 9. TF62N-P-30-D Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF62N
  134.640 ₫
  -
  +
 10. T38N-E Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T38N
  195.000 ₫
  -
  +
 11. TF62N-P-60-D Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF62N
  134.640 ₫
  -
  +
 12. T38N-P Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T38N
  195.000 ₫
  -
  +
 13. T48N-03-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T48N
  161.840 ₫
  -
  +
 14. T48N Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T48N
  198.000 ₫
  -
  +
 15. AT8PSN Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  568.260 ₫
  -
  +
 16. T57N-E Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T57N
  148.500 ₫
  -
  +
 17. AT8PSN-2 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  568.260 ₫
  -
  +
 18. T57N-P Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T57N
  209.000 ₫
  -
  +
 19. T48N-10-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T48N
  161.840 ₫
  -
  +
 20. T62N-E Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T62D
  275.000 ₫
  -
  +
 21. T48N-60A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T48N
  238.000 ₫
  -
  +
 22. AT11DN Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  387.420 ₫
  -
  +
 23. T62N-P Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T62N
  275.000 ₫
  -
  +
 24. T48N-12HA Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T48N
  238.000 ₫
  -
  +
 25. MA4N-C-100-240 Bộ định thời hãng Hanyoung dòng MA4N
  350.000 ₫
  -
  +
 26. TF4-CUAR Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF4
  805.120 ₫
  -
  +
 27. T57N-E-30-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T57N
  142.120 ₫
  -
  +
 28. T48N-01-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T48N
  161.840 ₫
  -
  +
 29. T57N-P-01-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T57N
  137.360 ₫
  -
  +
 30. AT8PMN Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  568.260 ₫
  -
  +
 31. T57N-P-10-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng T57N
  137.360 ₫
  -
  +
 32. AT8PMN-2 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  568.260 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 36

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang