Encoder

Encoder hay còn gọi là Bộ mã hóa vòng quay là thiết bị được ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp tự động. Nó còn là bộ phận quan trọng trong sơ đồ cấu tạo của máy CNC.

Encoder là một bộ cảm biến chuyển động cơ học tạo ra tín hiệu kỹ thuật số đáp ứng với chuyển động. Là một thiết bị cơ điện có khả năng làm biến đổi chuyển động thành tín hiệu số hoặc xung.

Có hai loại bộ mã hóa: tuyến tính và quay. Encoder tuyến tính đáp ứng chuyển động dọc theo một đường dẫn, còn Encoder quay thì đáp ứng với chuyển động quay.


Sản phẩm 1-32 of 504

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. HE40B-6-100-3-T-24 Encoder Hanyoung dòng HE40B
  1.288.000 ₫
  -
  +
 2. HE40H-12-360-3-T-24 Encoder - Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  186 ₫
  -
  +
 3. HE40B-6-30-3-N-12 Encoder - Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  146 ₫
  -
  +
 4. HE40B-6-300-3-T-24 Encoder Hanyoung dòng HE40B
  1.343.000 ₫
  -
  +
 5. HE40H-12-500-3-T-24 Encoder - Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  170 ₫
  -
  +
 6. HE40B-8-360-3-N-24 Encoder - Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  143 ₫
  -
  +
 7. HE40H8-1024-6-L-5 Encoder Hanyoung dòng HE40H8
  1.634.000 ₫
  -
  +
 8. HE40H-8-100-3-N-12 Encoder - Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  141 ₫
  -
  +
 9. HE40B-8-800-3-N-12 Encoder - Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  138 ₫
  -
  +
 10. HE50B-8-1024-3-T-24 Encoder Hanyoung phi 50
  1.507.000 ₫
  -
  +
 11. HE50B-8-1000-3-T-24 Encoder Hanyoung dòng HE50B
  1.507.000 ₫
  -
  +
 12. HE40B-8-800-3-N-24 Encoder - Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  171 ₫
  -
  +
 13. HE40B-6-15-3-T-24 Encoder - Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  154 ₫
  -
  +
 14. HE40B-6-60-3-T-24 Encoder Hanyoung dòng HE40B
  1.288.000 ₫
  -
  +
 15. HE40H-12-300-3-T-24 Encoder - Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  136 ₫
  -
  +
 16. HE40B-6-240-3-T-24 Encoder - Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  181 ₫
  -
  +
 17. HE40B-8-500-3-O-24 Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  135 ₫
  -
  +
 18. HE40B-8-120-3-T-24 Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  108 ₫
  -
  +
 19. HE40B-8-200-3-N-24 Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  191 ₫
  -
  +
 20. HE40B-8-500-3-T-24 Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  133 ₫
  -
  +
 21. HE40B-8-20-3-N-24 Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  153 ₫
  -
  +
 22. HE40B-6-75-3-T-24 Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  1.288.000 ₫
  -
  +
 23. HE40B-8-500-6-L-5 Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  154 ₫
  -
  +
 24. HE40B-8-256-6-L-5 Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  188 ₫
  -
  +
 25. HE40B-6-100-6-L-5 Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  115 ₫
  -
  +
 26. HE40B-8-50-3-O-24 Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  163 ₫
  -
  +
 27. HE40B-8-45-3-T-24 Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  190 ₫
  -
  +
 28. HE40B-6-300-6-L-5 Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  128 ₫
  -
  +
 29. PSC-YB-ABZ-N-24 Encoder - Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  613.000 ₫
  -
  +
 30. HE40B-8-45-6-L-5 Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  170 ₫
  -
  +
 31. HE40B-6-800-3-T-24 Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  167 ₫
  -
  +
 32. PSC-YC-ABZ-N-24 Encoder - Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  613.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 504

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang