Encoder

Encoder hay còn gọi là Bộ mã hóa vòng quay là thiết bị được ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp tự động. Nó còn là bộ phận quan trọng trong sơ đồ cấu tạo của máy CNC.

Encoder là một bộ cảm biến chuyển động cơ học tạo ra tín hiệu kỹ thuật số đáp ứng với chuyển động. Là một thiết bị cơ điện có khả năng làm biến đổi chuyển động thành tín hiệu số hoặc xung.

Có hai loại bộ mã hóa: tuyến tính và quay. Encoder tuyến tính đáp ứng chuyển động dọc theo một đường dẫn, còn Encoder quay thì đáp ứng với chuyển động quay.


Sản phẩm 1-32 of 504

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. PSC-MA-ABZ-T-24 Bộ mã hóa vòng quay-dạng bánh xe- Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 2. HE40B-8-15-3-T-24 Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 3. HE40B-8-150-3-O-24 Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 4. HE40B-6-125-6-L-5 Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 5. HE40B-6-15-3-N-24 Encoder - Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  1.507.000 ₫
  -
  +
 6. HE40B-8-150-3-T-24 Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 7. HE40B-8-125-3-O-24 Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 8. HE40B-6-50-3-N-24 Encoder - Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  1.507.000 ₫
  -
  +
 9. HE40B-8-150-6-L-5 Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 10. HE40B-8-125-3-T-24 Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 11. HE50B-8-1000-3-O-24 Encoder - Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  1.024.760 ₫
  -
  +
 12. HE40B-8-15-3-N-24 Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 13. HE40B-8-125-6-L-5 Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 14. PSC-MA-AB-N-24 Encoder - Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  1.111.120 ₫
  -
  +
 15. HE40B-8-15-3-O-24 Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 16. HE40B-8-150-3-N-24 Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 17. HE40B-6-1000-3-O-12 Encoder - Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 18. HE40B-8-512-3-N-12 Encoder - Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 19. HE40B-8-45-3-O-12 Encoder - Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 20. HE40B-6-200-3-O-12 Encoder - Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 21. HE40B-8-500-3-N-24 Encoder - Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 22. HE40B-8-400-3-N-24 Encoder - Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 23. HE50B-8-50-3-O-24 Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 24. HE40B-8-500-3-O-12 Encoder - Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 25. HE40B-8-40-3-N-24 Encoder - Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 26. HE40B-6-1000-3-T-24 Encoder Hanyoung dòng HE40B
  1.024.760 ₫
  -
  +
 27. HE40B-8-50-3-N-24 Encoder - Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 28. HE40B-8-40-3-O-12 Encoder - Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 29. HE40H-8-360-3-O-24 Encoder Hanyoung dòng HE40H
  1.111.120 ₫
  -
  +
 30. HE40B-8-50-3-O-12 Encoder - Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 31. HE40B-8-45-3-N-24 Encoder - Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 32. HE40B-8-300-6-L-5 Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 504

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang