Encoder

Encoder hay còn gọi là Bộ mã hóa vòng quay là thiết bị được ứng dụng trong nhiều ngành công nghiệp tự động. Nó còn là bộ phận quan trọng trong sơ đồ cấu tạo của máy CNC.

Encoder là một bộ cảm biến chuyển động cơ học tạo ra tín hiệu kỹ thuật số đáp ứng với chuyển động. Là một thiết bị cơ điện có khả năng làm biến đổi chuyển động thành tín hiệu số hoặc xung.

Có hai loại bộ mã hóa: tuyến tính và quay. Encoder tuyến tính đáp ứng chuyển động dọc theo một đường dẫn, còn Encoder quay thì đáp ứng với chuyển động quay.


Sản phẩm 1-32 of 500

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. HE40B-8-200-6-L-5 Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  121 ₫
  -
  +
 2. PSC-YC-AB-O-24 Bộ mã hóa vòng quay-dạng bánh xe- Hanyoung
  181 ₫
  -
  +
 3. PSC-MB-ABZ-T-24 Encoder - Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  1.634.000 ₫
  -
  +
 4. HE40B-8-256-3-T-24 Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  130 ₫
  -
  +
 5. PSC-YC-AB-T-24 Bộ mã hóa vòng quay-dạng bánh xe- Hanyoung
  123 ₫
  -
  +
 6. PSC-YA-ABZ-T-24 Bộ mã hóa vòng quay-dạng bánh xe- Hanyoung
  150 ₫
  -
  +
 7. HE40B-8-45-3-O-24 Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  176 ₫
  -
  +
 8. HE40B-6-25-6-L-5 Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  148 ₫
  -
  +
 9. PSC-YB-AB-N-24 Bộ mã hóa vòng quay-dạng bánh xe- Hanyoung
  169 ₫
  -
  +
 10. HE40B-8-60-6-L-5 Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  144 ₫
  -
  +
 11. HE40B-6-60-6-L-5 Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  139 ₫
  -
  +
 12. PSC-YB-AB-O-24 Bộ mã hóa vòng quay-dạng bánh xe- Hanyoung
  105 ₫
  -
  +
 13. HE40B-6-50-3-T-12 Encoder - Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  1.507.000 ₫
  -
  +
 14. HE40B-8-120-3-O-24 Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  120 ₫
  -
  +
 15. PSC-YC-AB-N-24 Bộ mã hóa vòng quay-dạng bánh xe- Hanyoung
  184 ₫
  -
  +
 16. HE50B-8-500-3-N-24 Encoder - Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  1.507.000 ₫
  -
  +
 17. HE40B-6-10-3-N-24 Encoder - Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  126 ₫
  -
  +
 18. HE40HB-8-360-3-O-24 Encoder Hanyoung dòng HE40HB
  1.634.000 ₫
  -
  +
 19. HE40H-8-300-3-O-12 Encoder - Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  134 ₫
  -
  +
 20. HE40B-6-10-3-O-12 Encoder - Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  109 ₫
  -
  +
 21. HE40B-6-100-3-O-12 Encoder - Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  163 ₫
  -
  +
 22. PSC-MA-AB-O-12 Encoder - Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  148 ₫
  -
  +
 23. HE40B-6-20-3-T-12 Encoder - Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  118 ₫
  -
  +
 24. HE40B-6-1024-3C-N-12 Encoder - Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  111 ₫
  -
  +
 25. PSC-YB-ABZ-O-12 Encoder - Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  140 ₫
  -
  +
 26. HE40B-6-25-3-O-24 Encoder - Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  101 ₫
  -
  +
 27. HE40B-6-1024-3C-N-24 Encoder - Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  138 ₫
  -
  +
 28. HE40B-8-100-3-N-24 Encoder - Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  198 ₫
  -
  +
 29. HE40B-6-10-3-N-12 Encoder - Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  158 ₫
  -
  +
 30. PSC-MB Encoder Hanyoung dòng PSC
  195 ₫
  -
  +
 31. HE40B-8-512-3-N-12 Encoder - Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  120 ₫
  -
  +
 32. HE40B-8-40-3-T-24 Bộ mã hóa vòng quay Hanyoung
  145 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 500

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Encoder