Bộ nguồn DC bộ điều khiển nguồn

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ nguồn DC bộ điều khiển nguồn

Bộ cấp nguồn một chiều DC hay còn gọi là máy cấp nguồn một chiều là dòng thiết bị chuyên dụng để điều chỉnh cấp đầu ra là dòng điện một chiều từ nguồn điện 220V AC thông thường hay có thể xem là biến đổi dòng từ AC sang DC.

Công dụng chính của bộ nguồn DC này là cấp điện áp cho các linh kiện và thường sử dụng cho các công việc kiểm tra, sửa chữa, bảo trì điện hoặc các công việc nghiên cứu điện trong phòng thí nghiệm

Sản phẩm 1-32 of 57

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. TPS-100S-05 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.218.000 ₫
  -
  +
 2. DPS-30S-05 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  595.000 ₫
  -
  +
 3. TPS-15S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  396.000 ₫
  -
  +
 4. DPS-240S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  2.525.000 ₫
  -
  +
 5. TPS-350S-15 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  557.000 ₫
  -
  +
 6. DPS-100S-48 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.191.000 ₫
  -
  +
 7. DPS-50S-15 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  646.000 ₫
  -
  +
 8. DPS-30S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  595.000 ₫
  -
  +
 9. TPS-30S-05 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  557.000 ₫
  -
  +
 10. TPS-100S-15 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.218.000 ₫
  -
  +
 11. TPS-350S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  2.402.000 ₫
  -
  +
 12. TPS-75S-12 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  714.000 ₫
  -
  +
 13. DPS-120S-12 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.413.000 ₫
  -
  +
 14. TPS-30S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  557.000 ₫
  -
  +
 15. DPS-50S-12 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  646.000 ₫
  -
  +
 16. DPS-100S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.191.000 ₫
  -
  +
 17. TPS-30S-12 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  557.000 ₫
  -
  +
 18. TPS-150S-05 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.218.000 ₫
  -
  +
 19. DPS-15S-05 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  407.000 ₫
  -
  +
 20. DPS-30S-12 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  595.000 ₫
  -
  +
 21. DPS-120S-48 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.413.000 ₫
  -
  +
 22. TPS-50S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  679.000 ₫
  -
  +
 23. DPS-50S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  646.000 ₫
  -
  +
 24. TPS-75S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  714.000 ₫
  -
  +
 25. TPS-30S-15 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  557.000 ₫
  -
  +
 26. TPS-150S-12 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.339.000 ₫
  -
  +
 27. DPS-15S-12 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  407.000 ₫
  -
  +
 28. HPA-12 Power - Bộ nguồn cảm biến Hanyoung
  348.000 ₫
  -
  +
 29. DPS-180S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.784.000 ₫
  -
  +
 30. TPS-100S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.218.000 ₫
  -
  +
 31. DPS-50S-05 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  646.000 ₫
  -
  +
 32. TPS-50S-05 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  679.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 57

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Bộ điều khiển nguồn

Bộ nguồn