Đồng hồ nhiệt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Đồng hồ nhiệt

Bộ điều khiển nhiệt độ là thiết bị dùng để đo, điều khiển và kiểm soát nhiệt độ ở trong một khoảng không gian và thời gian nhất định.

Ngoài nhiệt độ, loại thiết bị điều khiển này còn có khả năng đo và kiểm soát đồng thời cả độ ẩm trong không gian kín. Với tính năng này, bộ điều chỉnh nhiệt độ trở thành thành phần không thể thiếu trong các hệ thống gia nhiệt, máy ép nhựa, lò sấy, hệ thống khí nén, …

Các dòng đồng hồ nhiệt độ nổi tiếng hiện nay tại Việt Nam :

- Đồng hồ nhiệt độ Autonics

- Đồng hồ nhiệt độ Hanyoung

- Đồng hồ nhiệt độ Conotec

Sản phẩm 1-32 of 162

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. NX4-20 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NX4
  2.609.000 ₫
  -
  +
 2. ND4 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng ND4
  99 ₫
  -
  +
 3. DX9-KCWNR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX9
  2.421.000 ₫
  -
  +
 4. HY8200S-PKMNR-13 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY8200S
  1.183.000 ₫
  -
  +
 5. ND4-PKMNR-07 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng ND4
  345.000 ₫
  -
  +
 6. KF2-PKMNR-08 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng KF2
  99 ₫
  -
  +
 7. KF7-PKMNR-08 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng KF7
  99 ₫
  -
  +
 8. HY2000-PKMNR-04 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY2000
  531.000 ₫
  -
  +
 9. HY72D Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY72D
  99 ₫
  -
  +
 10. DX4-KCSNR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX4
  1.904.000 ₫
  -
  +
 11. HY3000 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY3000
  99 ₫
  -
  +
 12. DX7-PCWNR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX7
  2.421.000 ₫
  -
  +
 13. HY72D-PPMNR-08 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY72D
  975.000 ₫
  -
  +
 14. ND4-FPMNR-03 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng ND4
  345.000 ₫
  -
  +
 15. AX4-2A Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng AX4
  880.000 ₫
  -
  +
 16. ND4-PPMNR-05 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng ND4
  345.000 ₫
  -
  +
 17. NX4-25 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NX4
  3.034.000 ₫
  -
  +
 18. AX9-4A Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng AX9
  1.073.000 ₫
  -
  +
 19. DX3-KSSNR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX3
  99 ₫
  -
  +
 20. HY4500S-PPMNR-09 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY4500
  1.165.000 ₫
  -
  +
 21. DX7-KCWNR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX7
  2.421.000 ₫
  -
  +
 22. HY72D-PKMNR-08 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY72D
  975.000 ₫
  -
  +
 23. KX9N-CENA Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng KX9N
  1.543.000 ₫
  -
  +
 24. AX3-3A Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng AX3
  1.007.000 ₫
  -
  +
 25. DF4-PPMNR-06 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DF4
  1.280.000 ₫
  -
  +
 26. NX2-10 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NX2
  2.898.000 ₫
  -
  +
 27. AX7-4A Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng AX7
  1.073.000 ₫
  -
  +
 28. DX2-PMWAR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX2
  3.214.000 ₫
  -
  +
 29. HY4500-PPMNR-09 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY4500
  1.165.000 ₫
  -
  +
 30. KX3N-MEND Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng KX3N
  1.543.000 ₫
  -
  +
 31. HY5000-PKMNR-07 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY5000
  1.253.000 ₫
  -
  +
 32. KX7N-CENA Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng KX7N
  1.407.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 162

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Đồng hồ nhiệt

Đồng hồ nhiệt Autonics

Đồng hồ nhiệt Hanyoung

Điều khiển nhiệt độ Conotec

Đồng hồ nhiệt