Đồng hồ nhiệt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Đồng hồ nhiệt

Bộ điều khiển nhiệt độ là thiết bị dùng để đo, điều khiển và kiểm soát nhiệt độ ở trong một khoảng không gian và thời gian nhất định.

Ngoài nhiệt độ, loại thiết bị điều khiển này còn có khả năng đo và kiểm soát đồng thời cả độ ẩm trong không gian kín. Với tính năng này, bộ điều chỉnh nhiệt độ trở thành thành phần không thể thiếu trong các hệ thống gia nhiệt, máy ép nhựa, lò sấy, hệ thống khí nén, …

Các dòng đồng hồ nhiệt độ nổi tiếng hiện nay tại Việt Nam :

- Đồng hồ nhiệt độ Autonics

- Đồng hồ nhiệt độ Hanyoung

- Đồng hồ nhiệt độ Conotec

Sản phẩm 1-32 of 162

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. HY1000-FKMNR-05 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY1000
  510.000 ₫
  -
  +
 2. DX7-KCWNR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX7
  2.421.000 ₫
  -
  +
 3. KX7N-CENA Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng KX7N
  1.407.000 ₫
  -
  +
 4. AX2-4A Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng AX2
  1.073.000 ₫
  -
  +
 5. DF2-PKMNR-07 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DF2
  1.413.000 ₫
  -
  +
 6. VX4-USNA-A1 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng VX4
  1.284.000 ₫
  -
  +
 7. NX2-10 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NX2
  2.898.000 ₫
  -
  +
 8. DX2-KSWNR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX2
  2.332.000 ₫
  -
  +
 9. HY2000-PKMNR-11 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY2000
  586.000 ₫
  -
  +
 10. KX2N-SENA Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng KX2N
  1.543.000 ₫
  -
  +
 11. HY8200S-PPMOR-08 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY8200S
  1.309.000 ₫
  -
  +
 12. HY5000-PKMNR-07 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY5000
  1.253.000 ₫
  -
  +
 13. HX7-11 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HX7
  2.622.000 ₫
  -
  +
 14. AF1-PKMNR-07 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng AF1
  759.000 ₫
  -
  +
 15. DX9-PCWNR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX9
  2.421.000 ₫
  -
  +
 16. DF4 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DF4
  108 ₫
  -
  +
 17. HY5000 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY5000
  541.000 ₫
  -
  +
 18. HY2000-FKMNR-11 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY2000
  586.000 ₫
  -
  +
 19. KF9-PKMNR-12 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng KF9
  144 ₫
  -
  +
 20. DX4-PMWNR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX4
  1.904.000 ₫
  -
  +
 21. ND4-PPMNR-03 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng ND4
  354.000 ₫
  -
  +
 22. KX4N-SCNA Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng KX4N
  1.179.000 ₫
  -
  +
 23. NX4-14 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NX4
  2.609.000 ₫
  -
  +
 24. HX9-11 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HX9
  2.622.000 ₫
  -
  +
 25. DX9-KMWAR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX9
  3.295.000 ₫
  -
  +
 26. HY8200S-PKMOR-08 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY8200S
  1.309.000 ₫
  -
  +
 27. DX4-KMSNR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX4
  1.904.000 ₫
  -
  +
 28. DX4-PSSNR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX4
  1.904.000 ₫
  -
  +
 29. KF7-PKMNR-12 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng KF7
  103 ₫
  -
  +
 30. DX4-KCWNR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX4
  1.904.000 ₫
  -
  +
 31. HY48D Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY48D
  115 ₫
  -
  +
 32. NX9-10 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NX9
  2.898.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 162

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Đồng hồ nhiệt Autonics

Đồng hồ nhiệt Hanyoung

Điều khiển nhiệt độ Conotec

Đồng hồ nhiệt