Đồng hồ nhiệt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Đồng hồ nhiệt

Bộ điều khiển nhiệt độ là thiết bị dùng để đo, điều khiển và kiểm soát nhiệt độ ở trong một khoảng không gian và thời gian nhất định.

Ngoài nhiệt độ, loại thiết bị điều khiển này còn có khả năng đo và kiểm soát đồng thời cả độ ẩm trong không gian kín. Với tính năng này, bộ điều chỉnh nhiệt độ trở thành thành phần không thể thiếu trong các hệ thống gia nhiệt, máy ép nhựa, lò sấy, hệ thống khí nén, …

Các dòng đồng hồ nhiệt độ nổi tiếng hiện nay tại Việt Nam :

- Đồng hồ nhiệt độ Autonics

- Đồng hồ nhiệt độ Hanyoung

- Đồng hồ nhiệt độ Conotec

Sản phẩm 1-32 of 162

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. HY2000-PKMNR-08 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY2000
  398.480 ₫
  -
  +
 2. KX2N-MENA Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng KX2N
  1.049.240 ₫
  -
  +
 3. VX4-UMNA-A2CTR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng VX4
  1.317.840 ₫
  -
  +
 4. AX4-3A Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng AX4
  553.520 ₫
  -
  +
 5. AX7-3A Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng AX7
  684.760 ₫
  -
  +
 6. GR100-20 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng GR100
  1.000 ₫
  -
  +
 7. DX9-KSWNR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX9
  1.646.280 ₫
  -
  +
 8. HY8200S-PPMOR-07 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY8200S
  1.309.000 ₫
  -
  +
 9. KF4-PKMNR-08 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng KF4
  1.000 ₫
  -
  +
 10. KX7N-CEAA Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng KX7N
  1.000 ₫
  -
  +
 11. HX4-12 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HX4
  2.211.000 ₫
  -
  +
 12. KF9-PKMNR-08 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng KF9
  1.000 ₫
  -
  +
 13. DX4-KSWNR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX4
  1.904.000 ₫
  -
  +
 14. DF2SUB Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DF2
  1.000 ₫
  -
  +
 15. DF7-PKMNR-07 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DF7
  1.413.000 ₫
  -
  +
 16. DX2-KMWNR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX2
  1.585.760 ₫
  -
  +
 17. DX9-KCWNR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX9
  1.646.280 ₫
  -
  +
 18. HY8200S-PKMNR-13 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY8200S
  1.309.000 ₫
  -
  +
 19. ND4-PKMNR-07 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng ND4
  354.000 ₫
  -
  +
 20. NX2-12 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NX2
  1.970.640 ₫
  -
  +
 21. ND4 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng ND4
  37.000 ₫
  -
  +
 22. HY2000-PKMNR-04 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY2000
  586.000 ₫
  -
  +
 23. HY72D Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY72D
  102.000 ₫
  -
  +
 24. DX4-KCSNR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX4
  1.294.720 ₫
  -
  +
 25. HY1000-PKMNR-05 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY1000
  510.000 ₫
  -
  +
 26. HY2000-FKMNR-07 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY2000
  398.480 ₫
  -
  +
 27. HY72D-PPMNR-08 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY72D
  663.000 ₫
  -
  +
 28. ND4-FPMNR-03 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng ND4
  354.000 ₫
  -
  +
 29. AX4-2A Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng AX4
  598.400 ₫
  -
  +
 30. NX4-20 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NX4
  1.774.120 ₫
  -
  +
 31. DX7-PCWNR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX7
  1.646.280 ₫
  -
  +
 32. AX9-4A Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng AX9
  729.640 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 162

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Đồng hồ nhiệt Autonics

Đồng hồ nhiệt Hanyoung

Điều khiển nhiệt độ Conotec

Đồng hồ nhiệt