Đồng hồ nhiệt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Đồng hồ nhiệt

Bộ điều khiển nhiệt độ là thiết bị dùng để đo, điều khiển và kiểm soát nhiệt độ ở trong một khoảng không gian và thời gian nhất định.

Ngoài nhiệt độ, loại thiết bị điều khiển này còn có khả năng đo và kiểm soát đồng thời cả độ ẩm trong không gian kín. Với tính năng này, bộ điều chỉnh nhiệt độ trở thành thành phần không thể thiếu trong các hệ thống gia nhiệt, máy ép nhựa, lò sấy, hệ thống khí nén, …

Các dòng đồng hồ nhiệt độ nổi tiếng hiện nay tại Việt Nam :

- Đồng hồ nhiệt độ Autonics

- Đồng hồ nhiệt độ Hanyoung

- Đồng hồ nhiệt độ Conotec

Sản phẩm 1-32 of 162

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. HY8200S-PKMOR-08 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY8200S
  1.183.000 ₫
  -
  +
 2. ND4-PPMNR-03 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng ND4
  345.000 ₫
  -
  +
 3. KX4N-SCNA Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng KX4N
  1.179.000 ₫
  -
  +
 4. NX4-14 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NX4
  3.188.000 ₫
  -
  +
 5. HX9-11 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HX9
  2.622.000 ₫
  -
  +
 6. DX9-KMWAR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX9
  3.295.000 ₫
  -
  +
 7. HY48D Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY48D
  693.000 ₫
  -
  +
 8. DX4-KMSNR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX4
  1.904.000 ₫
  -
  +
 9. DX4-PSSNR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX4
  1.904.000 ₫
  -
  +
 10. KF7-PKMNR-12 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng KF7
  99 ₫
  -
  +
 11. DX4-KCWNR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX4
  1.727.000 ₫
  -
  +
 12. ND4-FPMNR-05 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng ND4
  345.000 ₫
  -
  +
 13. NX9-10 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NX9
  2.898.000 ₫
  -
  +
 14. HY2000 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY2000
  429.000 ₫
  -
  +
 15. DX7-PMWNR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX7
  2.421.000 ₫
  -
  +
 16. HY8200-PPMOR-07 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY8200
  99 ₫
  -
  +
 17. DX3-PCWNR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX3
  2.332.000 ₫
  -
  +
 18. HY48D-PKMNR-05 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY48D
  541.000 ₫
  -
  +
 19. HY5000-FKMNR-07 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY5000
  1.253.000 ₫
  -
  +
 20. DF4-PKMNR-06 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DF4
  1.280.000 ₫
  -
  +
 21. HY8000S Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY8000S
  1.628.000 ₫
  -
  +
 22. AX3-4A Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng AX3
  1.073.000 ₫
  -
  +
 23. HY4500S Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY4500
  1.166.000 ₫
  -
  +
 24. DX7-KMWNR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX7
  2.421.000 ₫
  -
  +
 25. HY72D-PKMNR-12 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY72D
  975.000 ₫
  -
  +
 26. KX9N-MENA Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng KX9N
  1.543.000 ₫
  -
  +
 27. HY4500S-PDMNR-09 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY4500
  1.165.000 ₫
  -
  +
 28. KX4N-CCNA Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng KX4N
  1.179.000 ₫
  -
  +
 29. KX4N-MEND Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng KX4N
  1.334.000 ₫
  -
  +
 30. AX9-1A Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng AX9
  1.007.000 ₫
  -
  +
 31. DX2-PMWNR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX2
  2.332.000 ₫
  -
  +
 32. DF2-PPMNR-07 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DF2
  1.413.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 162

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Đồng hồ nhiệt

Đồng hồ nhiệt Autonics

Đồng hồ nhiệt Hanyoung

Điều khiển nhiệt độ Conotec