Khởi động mềm

Theo dõi nguồn cấp RSS
Khởi động mềm

Khởi động mềm là thiết bị được sử dụng để hỗ trợ quá trình khởi động của động cơ điện AC, giúp bảo vệ động cơ khỏi bị hư hại do dòng điện lớn đột ngột khi khởi động và tránh sụt áp hệ thống lưới điện bằng cách tăng dần điện áp cấp vào động cơ từ một mức điện áp định trước lên đến điện áp định mức (để dừng mềm thì ngược lại).

Lợi ích của bộ khởi động mềm:

 • Hỗ trợ quá trình khởi động, giảm sụt áp điện lưới
 • Bảo vệ động cơ khi có sự cố quá dòng, quá áp, mất pha, lỗi pha đầu vào và đầu ra, non tải, bảo vệ ngắn mạch cho tải, bảo vệ quá tải
 • Tăng tuổi thọ động cơ và các chi tiết thiết bị cơ khí


Sản phẩm 1-32 of 80

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. NJR2-355D Khởi động mềm Chint
  80.793.900 ₫
  -
  +
 2. NQ3-5.5P 380V 0.4-0.63A Khởi động mềm Chint
  1.086.800 ₫
  -
  +
 3. NQ3-5.5P 380V 0.63-1A Khởi động mềm Chint
  1.086.800 ₫
  -
  +
 4. NQ3-5.5P 380V 1-1.6A Khởi động mềm Chint
  1.086.800 ₫
  -
  +
 5. NQ3-5.5P 380V 1.25-2A Khởi động mềm Chint
  1.086.800 ₫
  -
  +
 6. NQ3-5.5P 380V 1.6-2.5A Khởi động mềm Chint
  1.086.800 ₫
  -
  +
 7. NQ3-5.5P 380V 2.5-4A Khởi động mềm Chint
  1.086.800 ₫
  -
  +
 8. NQ3-5.5P 380V 4-6A Khởi động mềm Chint
  1.086.800 ₫
  -
  +
 9. NQ3-5.5P 380V 5.5-8A Khởi động mềm Chint
  1.086.800 ₫
  -
  +
 10. NQ3-5.5P 380V 0.25-0.4A Khởi động mềm Chint
  1.086.800 ₫
  -
  +
 11. NQ3-5.5P 380V 0.16-0.25A Khởi động mềm Chint
  1.086.800 ₫
  -
  +
 12. NS2-32H 9-14A(R) Khởi động mềm Chint
  741.400 ₫
  -
  +
 13. NS2-32H 13-18A(R) Khởi động mềm Chint
  741.400 ₫
  -
  +
 14. NS2-32H 17-23A(R) Khởi động mềm Chint
  741.400 ₫
  -
  +
 15. NS2-32H 20-25A(R) Khởi động mềm Chint
  741.400 ₫
  -
  +
 16. NS2-32H 24-32A(R) Khởi động mềm Chint
  741.400 ₫
  -
  +
 17. NS2-80B 25A-40A Khởi động mềm Chint
  1.392.000 ₫
  -
  +
 18. NS2-80B 56A-80A Khởi động mềm Chint
  1.392.000 ₫
  -
  +
 19. NQ3-5.5P 380V 0.1-0.16A Khởi động mềm Chint
  1.086.800 ₫
  -
  +
 20. NQ3-5.5P 380V 7-10A Khởi động mềm Chint
  1.086.800 ₫
  -
  +
 21. NQ3-5.5P 380V 9-13A Khởi động mềm Chint
  1.086.800 ₫
  -
  +
 22. NQ3-11P 380V 1.6-2.5A Khởi động mềm Chint
  1.459.700 ₫
  -
  +
 23. NQ3-11P 380V 2.5-4A Khởi động mềm Chint
  1.459.700 ₫
  -
  +
 24. NQ3-11P 380V 4-6A Khởi động mềm Chint
  1.459.700 ₫
  -
  +
 25. NQ3-11P 380V 5.5-8A Khởi động mềm Chint
  1.459.700 ₫
  -
  +
 26. NQ3-11P 380V 7-10A Khởi động mềm Chint
  1.459.700 ₫
  -
  +
 27. NQ3-11P 380V 9-13A Khởi động mềm Chint
  1.459.700 ₫
  -
  +
 28. NQ3-11P 380V 12-18A Khởi động mềm Chint
  1.491.600 ₫
  -
  +
 29. NQ3-11P 380V 17-25A Khởi động mềm Chint
  1.491.600 ₫
  -
  +
 30. NQ3-11P 380V 1-1.6A Khởi động mềm Chint
  1.459.700 ₫
  -
  +
 31. NQ3-11P 220V 17-25A Khởi động mềm Chint
  1.472.900 ₫
  -
  +
 32. NQ3-5.5P 220V 1-1.6A Khởi động mềm Chint
  1.086.800 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 80

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Khởi động mềm