Khởi động mềm

Theo dõi nguồn cấp RSS
Khởi động mềm

Khởi động mềm là thiết bị được sử dụng để hỗ trợ quá trình khởi động của động cơ điện AC, giúp bảo vệ động cơ khỏi bị hư hại do dòng điện lớn đột ngột khi khởi động và tránh sụt áp hệ thống lưới điện bằng cách tăng dần điện áp cấp vào động cơ từ một mức điện áp định trước lên đến điện áp định mức (để dừng mềm thì ngược lại).

Lợi ích của bộ khởi động mềm:

 • Hỗ trợ quá trình khởi động, giảm sụt áp điện lưới
 • Bảo vệ động cơ khi có sự cố quá dòng, quá áp, mất pha, lỗi pha đầu vào và đầu ra, non tải, bảo vệ ngắn mạch cho tải, bảo vệ quá tải
 • Tăng tuổi thọ động cơ và các chi tiết thiết bị cơ khí


21 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. ATS22C11Q Bộ khởi động mềm - Soft starter Schneider 110A 400V
  30.567.000 ₫
  -
  +
 2. ATS48C17Q Bộ khởi động mềm - Soft starter Schneider 170A 400V
  44.654.000 ₫
  -
  +
 3. ATS48C21Q Bộ khởi động mềm - Soft starter Schneider 210A 400V
  51.102.000 ₫
  -
  +
 4. ATS48C25Q Bộ khởi động mềm - Soft starter Schneider 250A 400V
  59.909.000 ₫
  -
  +
 5. ATS48C32Q Bộ khởi động mềm - Soft starter Schneider 320A 400V
  68.925.000 ₫
  -
  +
 6. ATS48C41Q Bộ khởi động mềm - Soft starter Schneider 410A 400V
  88.898.000 ₫
  -
  +
 7. ATS48D38Q Bộ khởi động mềm - Soft starter Schneider 38A 400V
  18.205.000 ₫
  -
  +
 8. ATS48D47Q Bộ khởi động mềm - Soft starter Schneider 47A 400V
  19.763.000 ₫
  -
  +
 9. ATS48D75Q Bộ khởi động mềm - Soft starter Schneider 75A 400V
  23.183.000 ₫
  -
  +
 10. ATS48C14Q Bộ khởi động mềm - Soft starter Schneider 140A 400V
  39.584.000 ₫
  -
  +
 11. ATS48C11Q Bộ khởi động mềm - Soft starter Schneider 110A 400V
  31.812.000 ₫
  -
  +
 12. ATS22D88Q Bộ khởi động mềm - Soft starter Schneider 88A 400V
  22.980.000 ₫
  -
  +
 13. ATS22C14Q Bộ khởi động mềm - Soft starter Schneider 110A 400V
  34.470.000 ₫
  -
  +
 14. ATS22C17Q Bộ khởi động mềm - Soft starter Schneider 170A 400V
  3.595.800 ₫
  -
  +
 15. ATS22C21Q Bộ khởi động mềm - Soft starter Schneider 210A 400V
  48.826.000 ₫
  -
  +
 16. ATS22C25Q Bộ khởi động mềm - Soft starter Schneider 250A 400V
  55.626.000 ₫
  -
  +
 17. ATS22D32Q Bộ khởi động mềm - Soft starter Schneider 32A 400V
  14.996.000 ₫
  -
  +
 18. ATS22D47Q Bộ khởi động mềm - Soft starter Schneider 47A 400V
  17.263.000 ₫
  -
  +
 19. ATS22D62Q Bộ khởi động mềm - Soft starter Schneider 62A 400V
  19.304.000 ₫
  -
  +
 20. ATS22D75Q Bộ khởi động mềm - Soft starter Schneider 75A 400V
  21.005.000 ₫
  -
  +
 21. ATS48D88Q Bộ khởi động mềm - Soft starter Schneider 88A 400V
  24.815.000 ₫
  -
  +

21 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Khởi động mềm