Biến tần

Biến tần là thiết bị biến đổi dòng điện một chiều hoặc xoay chiều thành dòng điện xoay chiều có tần số và điện áp có thể điều chỉnh.

Những lợi ích của việc sử dụng biến tần bao gồm:

 • Thay đổi tốc độ động cơ linh hoạt, đáp ứng yêu cầu công nghệ.
 • Tiết kiệm năng lượng hiệu quả, bảo vệ các thiết bị điện trong cùng hệ thống.
 • Bảo vệ động cơ, giảm mài mòn cơ khí.
 • Tăng hiệu quả và năng suất sản xuất.

Các hãng biến tần phổ biến thị trường :

- Biến tần Hitachi

- Biến tần Dorna

- Biến tần Ls

- Biến tần Vicruns

- Biến tần Schneider

- Biến tần Chint

Sản phẩm 1-32 of 42

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. VD120-2S-1.5GB Biến tần Vicruns dòng VD120
  3.113.000 ₫
  -
  +
 2. SV004IC5-1 Biến tần LS dòng IC5
  125 ₫
  -
  +
 3. DLA1-0D75S2G Biến tần Dorna dòng DLA1
  1.639.000 ₫
  -
  +
 4. VD520-2S-3.7GB Biến tần Vicruns dòng VD520
  5.896.000 ₫
  -
  +
 5. SV008IG5A-1 Biến tần LS dòng IG5A
  3.890.000 ₫
  -
  +
 6. SV001IE5-1C Biến tần LS dòng IE5
  144 ₫
  -
  +
 7. NES1-022SB Biến tần Hitachi dòng NES1
  3.850.000 ₫
  -
  +
 8. DLF1-0D40S2G Biến tần Dorna dòng DLF1
  2.783.000 ₫
  -
  +
 9. DLB1-02D2S2G Biến tần Dorna dòng DLB1
  2.893.000 ₫
  -
  +
 10. VD520-2S-7.5GB Biến tần Vicruns dòng VD520
  13.233.000 ₫
  -
  +
 11. DLF1-05D5S2G Biến tần Dorna dòng DLF1
  8.833.000 ₫
  -
  +
 12. VD520-2S-11GB Biến tần Vicruns dòng VD520
  16.225.000 ₫
  -
  +
 13. SV002IE5-1C Biến tần LS dòng IE5
  134 ₫
  -
  +
 14. NES1-002SB Biến tần Hitachi dòng NES1
  2.420.000 ₫
  -
  +
 15. WJ200-015SFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  5.654.000 ₫
  -
  +
 16. DLF1-01D5S2G Biến tần Dorna dòng DLF1
  3.157.000 ₫
  -
  +
 17. NES1-004SB Biến tần Hitachi dòng NES1
  2.530.000 ₫
  -
  +
 18. VD120-2S-0.7GB Biến tần Vicruns dòng VD120
  2.486.000 ₫
  -
  +
 19. DLF1-02D2S2G Biến tần Dorna dòng DLF1
  3.938.000 ₫
  -
  +
 20. DLA1-0D40S2G Biến tần Dorna dòng DLA1
  1.639.000 ₫
  -
  +
 21. VD520-2S-2.2GB Biến tần Vicruns dòng VD520
  4.521.000 ₫
  -
  +
 22. DLF1-03D7S2G Biến tần Dorna dòng DLF1
  5.720.000 ₫
  -
  +
 23. SV004IG5A-1 Biến tần LS dòng IG5A
  3.620.000 ₫
  -
  +
 24. SV001IE5-1 Biến tần LS dòng IE5
  125 ₫
  -
  +
 25. NES1-015SB Biến tần Hitachi dòng NES1
  3.421.000 ₫
  -
  +
 26. VD120-2S-2.2GB Biến tần Vicruns dòng VD120
  3.729.000 ₫
  -
  +
 27. DLA1-01D5S2G Biến tần Dorna dòng DLA1
  134 ₫
  -
  +
 28. VD520-2S-5.5GB Biến tần Vicruns dòng VD520
  7.634.000 ₫
  -
  +
 29. SV015IG5A-1 Biến tần LS dòng IG5A
  4.380.000 ₫
  -
  +
 30. SV002IE5-1 Biến tần LS dòng IE5
  161 ₫
  -
  +
 31. WJ200-004SFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  4.224.000 ₫
  -
  +
 32. DLF1-0D75S2G Biến tần Dorna dòng DLF1
  2.860.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 42

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Biến tần Hitachi

Biến tần Dorna

Biến tần LS

Biến tần Vicruns

Biến tần Schneider