Biến tần

Biến tần là thiết bị biến đổi dòng điện một chiều hoặc xoay chiều thành dòng điện xoay chiều có tần số và điện áp có thể điều chỉnh.

Những lợi ích của việc sử dụng biến tần bao gồm:

 • Thay đổi tốc độ động cơ linh hoạt, đáp ứng yêu cầu công nghệ.
 • Tiết kiệm năng lượng hiệu quả, bảo vệ các thiết bị điện trong cùng hệ thống.
 • Bảo vệ động cơ, giảm mài mòn cơ khí.
 • Tăng hiệu quả và năng suất sản xuất.

Các hãng biến tần phổ biến thị trường :

- Biến tần Hitachi

- Biến tần Dorna

- Biến tần Ls

- Biến tần Vicruns

- Biến tần Schneider

- Biến tần Chint

Sản phẩm 1-32 of 42

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. SV004IG5A-1 Biến tần LS dòng IG5A
  3.620.000 ₫
  -
  +
 2. SV001IE5-1 Biến tần LS dòng IE5
  125 ₫
  -
  +
 3. NES1-015SB Biến tần Hitachi dòng NES1
  3.421.000 ₫
  -
  +
 4. VD120-2S-2.2GB Biến tần Vicruns dòng VD120
  3.729.000 ₫
  -
  +
 5. DLA1-01D5S2G Biến tần Dorna dòng DLA1
  134 ₫
  -
  +
 6. SV004IE5-1C Biến tần LS dòng IE5
  189 ₫
  -
  +
 7. VD520-2S-5.5GB Biến tần Vicruns dòng VD520
  7.634.000 ₫
  -
  +
 8. SV015IG5A-1 Biến tần LS dòng IG5A
  4.380.000 ₫
  -
  +
 9. SV004IC5-1 Biến tần LS dòng IC5
  125 ₫
  -
  +
 10. SV002IE5-1 Biến tần LS dòng IE5
  161 ₫
  -
  +
 11. WJ200-004SFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  4.224.000 ₫
  -
  +
 12. SV008IC5-1 Biến tần LS dòng IC5
  199 ₫
  -
  +
 13. DLF1-0D75S2G Biến tần Dorna dòng DLF1
  2.860.000 ₫
  -
  +
 14. VD120-2S-0.4GB Biến tần Vicruns dòng VD120
  2.849.000 ₫
  -
  +
 15. SV015IC5-1 Biến tần LS dòng IC5
  133 ₫
  -
  +
 16. WJ200-007SFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  4.653.000 ₫
  -
  +
 17. VD520-2S-15GB Biến tần Vicruns dòng VD520
  18.755.000 ₫
  -
  +
 18. SV022IC5-1 Biến tần LS dòng IC5
  165 ₫
  -
  +
 19. SV004IE5-1 Biến tần LS dòng IE5
  111 ₫
  -
  +
 20. WJ200-022SFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  6.303.000 ₫
  -
  +
 21. NES1-007SB Biến tần Hitachi dòng NES1
  2.552.000 ₫
  -
  +
 22. VD120-2S-1.5GB Biến tần Vicruns dòng VD120
  3.113.000 ₫
  -
  +
 23. DLA1-0D75S2G Biến tần Dorna dòng DLA1
  1.639.000 ₫
  -
  +
 24. VD520-2S-3.7GB Biến tần Vicruns dòng VD520
  5.896.000 ₫
  -
  +
 25. SV008IG5A-1 Biến tần LS dòng IG5A
  3.890.000 ₫
  -
  +
 26. DLF1-02D2S2G Biến tần Dorna dòng DLF1
  3.938.000 ₫
  -
  +
 27. SV001IE5-1C Biến tần LS dòng IE5
  144 ₫
  -
  +
 28. NES1-022SB Biến tần Hitachi dòng NES1
  3.850.000 ₫
  -
  +
 29. DLF1-03D7S2G Biến tần Dorna dòng DLF1
  5.720.000 ₫
  -
  +
 30. DLF1-0D40S2G Biến tần Dorna dòng DLF1
  2.783.000 ₫
  -
  +
 31. DLB1-02D2S2G Biến tần Dorna dòng DLB1
  2.893.000 ₫
  -
  +
 32. DLF1-05D5S2G Biến tần Dorna dòng DLF1
  8.833.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 42

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Biến tần

Biến tần Hitachi

Biến tần Dorna

Biến tần LS

Biến tần Vicruns

Biến tần Schneider