Bộ đếm bộ định thời

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ đếm bộ định thời

Bộ đếm/Bộ định thời: Đây là các ngoại vi được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ đơn giản: đếm các xung nhịp. Mỗi khi có thêm một xung nhịp tại đầu vào đếm thì giá trị của bộ đếm sẽ được tăng lên 01 đơn vị (trong chế độ đếm tiến/đếm lên) hay giảm đi 01 đơn vị (trong chế độ đếm lùi/đếm xuống).

Bộ đếm - bộ định thời phân phối trên thị trường Việt Nam chủ yếu từ các hãng : Autonics, Hanyoung và Conotec

15 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. GF7-P42 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
  1.680.000 ₫
  -
  +
 2. TF4-A Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF4
  1.060.000 ₫
  -
  +
 3. TF4-C Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF4
  1.184.000 ₫
  -
  +
 4. TF4-BUAR Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF4
  805.120 ₫
  -
  +
 5. GF7-P41E Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
  1.142.400 ₫
  -
  +
 6. FS4A Counter - Bộ đếm Autonics
  1.764.000 ₫
  -
  +
 7. FX4 Counter - Bộ đếm Autonics
  2.208.000 ₫
  -
  +
 8. GF7-P41 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
  1.386.000 ₫
  -
  +
 9. GF7-T40N Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
  2.495.000 ₫
  -
  +
 10. TF4-B Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF4
  1.184.000 ₫
  -
  +
 11. TF4-AUAR Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF4
  805.120 ₫
  -
  +
 12. TF4-CUAR Bộ định thời hãng Hanyoung dòng TF4
  805.120 ₫
  -
  +
 13. GF7-P42E Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
  1.522.520 ₫
  -
  +
 14. FX4S Counter - Bộ đếm Autonics
  1.776.000 ₫
  -
  +
 15. FX4H-2P Counter - Bộ đếm Autonics
  1.000 ₫
  -
  +

15 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang