Robot tự hành IGR

10 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Robot IGR-LPA1-1-A
  1,00 ₫
  -
  +
 2. Phí lập trình lần 2
  1,00 ₫
  -
  +
 3. Bộ xử lý trong tâm (Server)
  1,00 ₫
  -
  +
 4. Khung chở hàng (trolley)
  1,00 ₫
  -
  +
 5. Bình Acqui (12VDC, 50Ah)
  1,00 ₫
  -
  +
 6. Bộ xạc Acqui
  1,00 ₫
  -
  +
 7. Màng bảo vệ line từ 50mmx30m
  1,00 ₫
  -
  +
 8. Line từ 30mmx25m
  1,00 ₫
  -
  +
 9. Thẻ ID RF
  1,00 ₫
  -
  +
 10. Phí thi công
  1,00 ₫
  -
  +

10 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang