Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 84

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. MCB BKN-b-4P-40A CB tép Chint - 10KA
  836.000 ₫
  -
  +
 2. MCB BKN4P-32A CB tép Chint - 6KA
  495.000 ₫
  -
  +
 3. MCB BKN3P-50A CB tép Chint - 6KA
  346.500 ₫
  -
  +
 4. MCB BKN4P-16A CB tép Chint - 6KA
  495.000 ₫
  -
  +
 5. MCB BKN3P-10A CB tép Chint - 6KA
  341.000 ₫
  -
  +
 6. MCB BKN3P-25A CB tép Chint - 6KA
  341.000 ₫
  -
  +
 7. MCB BKN-b-4P-10A CB tép Chint - 10KA
  715.000 ₫
  -
  +
 8. MCB BKN-b-3P-20A CB tép Chint - 10KA
  478.500 ₫
  -
  +
 9. MCB BKN-b-3P-50A CB tép Chint - 10KA
  583.000 ₫
  -
  +
 10. MCB BKN-b-2P-40A CB tép Chint - 10KA
  338.800 ₫
  -
  +
 11. MCB BKN-b-3P-06A CB tép Chint - 10KA
  395.000 ₫
  -
  +
 12. MCB BKN1P-10A CB tép Chint - 6KA
  97.900 ₫
  -
  +
 13. MCB BKN2P-10A CB tép Chint - 6KA
  214.500 ₫
  -
  +
 14. MCB BKN2P-32A CB tép Chint - 6KA
  214.500 ₫
  -
  +
 15. MCB BKH1P-80A CB tép Chint - 10KA
  269.500 ₫
  -
  +
 16. MCB BKN1P-50A CB tép Chint - 6KA
  103.400 ₫
  -
  +
 17. MCB BKN2P-16A CB tép Chint - 6KA
  214.500 ₫
  -
  +
 18. MCB BKN4P-50A CB tép Chint - 6KA
  566.500 ₫
  -
  +
 19. MCB BKN-b-1P-40A CB tép Chint - 10KA
  160.600 ₫
  -
  +
 20. MCB BKN-b-2P-10A CB tép Chint - 10KA
  299.200 ₫
  -
  +
 21. MCB BKN3P-16A CB tép Chint - 6KA
  341.000 ₫
  -
  +
 22. MCB BKN-b-1P-20A CB tép Chint - 10KA
  137.500 ₫
  -
  +
 23. MCB BKN-b-1P-50A CB tép Chint - 10KA
  160.600 ₫
  -
  +
 24. MCB BKN-b-4P-16A CB tép Chint - 10KA
  715.000 ₫
  -
  +
 25. MCB BKH2P-80A CB tép Chint - 10KA
  577.500 ₫
  -
  +
 26. MCB BKH3P-100A CB tép Chint - 10KA
  913.000 ₫
  -
  +
 27. MCB BKN-b-2P-50A CB tép Chint - 10KA
  338.800 ₫
  -
  +
 28. MCB BKN-b-4P-63A CB tép Chint - 10KA
  836.000 ₫
  -
  +
 29. MCB BKH2P-100A CB tép Chint - 10KA
  577.500 ₫
  -
  +
 30. MCB BKN1P-16A CB tép Chint - 6KA
  97.900 ₫
  -
  +
 31. MCB BKN4P-25A CB tép Chint - 6KA
  495.000 ₫
  -
  +
 32. MCB BKN4P-40A CB tép Chint - 6KA
  566.500 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 84

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR