Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 84

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. MCB BKN1P-16A CB tép Chint - 6KA
  89.100 ₫
  -
  +
 2. MCB BKN-b-4P-63A CB tép Chint - 10KA
  759.000 ₫
  -
  +
 3. MCB BKH2P-100A CB tép Chint - 10KA
  522.500 ₫
  -
  +
 4. MCB BKN4P-25A CB tép Chint - 6KA
  451.000 ₫
  -
  +
 5. MCB BKN4P-40A CB tép Chint - 6KA
  514.800 ₫
  -
  +
 6. MCB BKN4P-10A CB tép Chint - 6KA
  451.000 ₫
  -
  +
 7. MCB BKN4P-63A CB tép Chint - 6KA
  514.800 ₫
  -
  +
 8. MCB BKN3P-40A CB tép Chint - 6KA
  314.600 ₫
  -
  +
 9. MCB BKN-b-4P-06A CB tép Chint - 10KA
  588.000 ₫
  -
  +
 10. MCB BKN3P-20A CB tép Chint - 6KA
  309.100 ₫
  -
  +
 11. MCB BKN3P-50A CB tép Chint - 6KA
  314.600 ₫
  -
  +
 12. MCB BKN-b-3P-40A CB tép Chint - 10KA
  528.000 ₫
  -
  +
 13. MCB BKN-b-4P-20A CB tép Chint - 10KA
  646.800 ₫
  -
  +
 14. MCB BKN-b-3P-16A CB tép Chint - 10KA
  434.500 ₫
  -
  +
 15. MCB BKN2P-50A CB tép Chint - 6KA
  201.300 ₫
  -
  +
 16. MCB BKN-b-2P-63A CB tép Chint - 10KA
  308.000 ₫
  -
  +
 17. MCB BKN-b-3P-20A CB tép Chint - 10KA
  434.500 ₫
  -
  +
 18. MCB BKN2P-25A CB tép Chint - 6KA
  195.800 ₫
  -
  +
 19. MCB BKN1P-20A CB tép Chint - 6KA
  89.100 ₫
  -
  +
 20. MCB BKN-b-2P-20A CB tép Chint - 10KA
  269.500 ₫
  -
  +
 21. MCB BKN1P-40A CB tép Chint - 6KA
  93.500 ₫
  -
  +
 22. MCB BKN2P-10A CB tép Chint - 6KA
  195.800 ₫
  -
  +
 23. MCB BKN-b-2P-06A CB tép Chint - 10KA
  245.000 ₫
  -
  +
 24. MCB BKN4P-6A CB tép Chint - 6KA
  451.000 ₫
  -
  +
 25. MCB BKH4P-80A CB tép Chint - 10KA
  1.078.000 ₫
  -
  +
 26. MCB BKN-b-1P-16A CB tép Chint - 10KA
  123.200 ₫
  -
  +
 27. MCB BKN-b-1P-40A CB tép Chint - 10KA
  112.000 ₫
  -
  +
 28. MCB BKH3P-80A CB tép Chint - 10KA
  830.500 ₫
  -
  +
 29. MCB BKN-b-4P-25A CB tép Chint - 10KA
  588.000 ₫
  -
  +
 30. MCB BKN2P-63A CB tép Chint - 6KA
  201.300 ₫
  -
  +
 31. MCB BKN-b-4P-50A CB tép Chint - 10KA
  690.000 ₫
  -
  +
 32. MCB BKH2P-80A CB tép Chint - 10KA
  522.500 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 84

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR