Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 127

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. MCB BKN1P-10A CB tép Chint - 6KA
  97.900 ₫
  -
  +
 2. MCB BKN1P-16A CB tép Chint - 6KA
  97.900 ₫
  -
  +
 3. MCB BKN1P-20A CB tép Chint - 6KA
  97.900 ₫
  -
  +
 4. MCB BKN1P-25A CB tép Chint - 6KA
  97.900 ₫
  -
  +
 5. MCB BKN1P-32A CB tép Chint - 6KA
  97.900 ₫
  -
  +
 6. MCB BKN1P-40A CB tép Chint - 6KA
  103.400 ₫
  -
  +
 7. MCB BKN1P-50A CB tép Chint - 6KA
  103.400 ₫
  -
  +
 8. MCB BKN1P-63A CB tép Chint - 6KA
  103.400 ₫
  -
  +
 9. MCB BKN1P-6A CB tép Chint - 6KA
  97.900 ₫
  -
  +
 10. MCB BKN2P-10A CB tép Chint - 6KA
  214.500 ₫
  -
  +
 11. MCB BKN2P-16A CB tép Chint - 6KA
  214.500 ₫
  -
  +
 12. MCB BKN2P-20A CB tép Chint - 6KA
  214.500 ₫
  -
  +
 13. MCB BKN2P-25A CB tép Chint - 6KA
  214.500 ₫
  -
  +
 14. MCB BKN2P-32A CB tép Chint - 6KA
  214.500 ₫
  -
  +
 15. MCB BKN2P-40A CB tép Chint - 6KA
  220.000 ₫
  -
  +
 16. MCB BKN2P-50A CB tép Chint - 6KA
  220.000 ₫
  -
  +
 17. MCB BKN2P-63A CB tép Chint - 6KA
  220.000 ₫
  -
  +
 18. MCB BKN2P-6A CB tép Chint - 6KA
  214.500 ₫
  -
  +
 19. MCB BKN3P-10A CB tép Chint - 6KA
  341.000 ₫
  -
  +
 20. MCB BKN3P-16A CB tép Chint - 6KA
  341.000 ₫
  -
  +
 21. MCB BKN3P-20A CB tép Chint - 6KA
  341.000 ₫
  -
  +
 22. MCB BKN3P-25A CB tép Chint - 6KA
  341.000 ₫
  -
  +
 23. MCB BKN3P-32A CB tép Chint - 6KA
  341.000 ₫
  -
  +
 24. MCB BKN3P-40A CB tép Chint - 6KA
  346.500 ₫
  -
  +
 25. MCB BKN3P-50A CB tép Chint - 6KA
  346.500 ₫
  -
  +
 26. MCB BKN3P-63A CB tép Chint - 6KA
  346.500 ₫
  -
  +
 27. MCB BKN3P-6A CB tép Chint - 6KA
  341.000 ₫
  -
  +
 28. MCB BKN4P-10A CB tép Chint - 6KA
  495.000 ₫
  -
  +
 29. MCB BKN4P-16A CB tép Chint - 6KA
  495.000 ₫
  -
  +
 30. MCB BKN4P-20A CB tép Chint - 6KA
  495.000 ₫
  -
  +
 31. MCB BKN4P-25A CB tép Chint - 6KA
  495.000 ₫
  -
  +
 32. MCB BKN4P-32A CB tép Chint - 6KA
  495.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 127

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR