Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 127

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. BKN-b-2P-6A CB tép MCB hãng Ls
  299.200 ₫
  -
  +
 2. BKJ63N 3P 25A CB tép MCBBKJ63 hãng Ls
  341.000 ₫
  -
  +
 3. BKJ63N 3P 63A CB tép MCBBKJ63 hãng Ls
  346.500 ₫
  -
  +
 4. BKJ63N 4P 16A CB tép MCBBKJ63 hãng Ls
  495.000 ₫
  -
  +
 5. BKJ63N 4P 6A CB tép MCBBKJ63 hãng Ls
  495.000 ₫
  -
  +
 6. BK20S-T2-3P-385V-40kA Chống sét lan truyền hãng Ls
  199 ₫
  -
  +
 7. MCB BKN1P-25A CB tép Chint - 6KA
  97.900 ₫
  -
  +
 8. MCB BKN1P-63A CB tép Chint - 6KA
  103.400 ₫
  -
  +
 9. MCB BKN2P-10A CB tép Chint - 6KA
  214.500 ₫
  -
  +
 10. MCB BKN2P-32A CB tép Chint - 6KA
  214.500 ₫
  -
  +
 11. MCB BKN2P-6A CB tép Chint - 6KA
  214.500 ₫
  -
  +
 12. MCB BKN3P-25A CB tép Chint - 6KA
  341.000 ₫
  -
  +
 13. MCB BKN4P-10A CB tép Chint - 6KA
  495.000 ₫
  -
  +
 14. MCB BKN4P-32A CB tép Chint - 6KA
  495.000 ₫
  -
  +
 15. MCB BKN-b-1P-06A CB tép Chint - 10KA
  112.000 ₫
  -
  +
 16. MCB BKN-b-1P-25A CB tép Chint - 10KA
  137.500 ₫
  -
  +
 17. MCB BKN-b-1P-40A CB tép Chint - 10KA
  160.600 ₫
  -
  +
 18. MCB BKN-b-2P-10A CB tép Chint - 10KA
  299.200 ₫
  -
  +
 19. MCB BKN-b-2P-32A CB tép Chint - 10KA
  299.200 ₫
  -
  +
 20. MCB BKN-b-3P-06A CB tép Chint - 10KA
  395.000 ₫
  -
  +
 21. MCB BKN-b-3P-40A CB tép Chint - 10KA
  583.000 ₫
  -
  +
 22. MCB BKN-b-4P-10A CB tép Chint - 10KA
  715.000 ₫
  -
  +
 23. MCB BKN-b-4P-32A CB tép Chint - 10KA
  715.000 ₫
  -
  +
 24. MCB BKH1P-100A CB tép Chint - 10KA
  269.500 ₫
  -
  +
 25. MCB BKH2P-80A CB tép Chint - 10KA
  577.500 ₫
  -
  +
 26. MCB BKH3P-100A CB tép Chint - 10KA
  913.000 ₫
  -
  +
 27. MCB BKH4P-125A CB tép Chint - 10KA
  1.540.000 ₫
  -
  +
 28. BKJ63N 1P 16A CB tép MCBBKJ63 hãng Ls
  97.900 ₫
  -
  +
 29. BKJ63N 1P 63A CB tép MCBBKJ63 hãng Ls
  103.400 ₫
  -
  +
 30. BKJ63N 2P 16A CB tép MCBBKJ63 hãng Ls
  214.500 ₫
  -
  +
 31. BKJ63N 2P 40A CB tép MCBBKJ63 hãng Ls
  220.000 ₫
  -
  +
 32. BKN2P-2A MCB hãng Ls
  214.500 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 127

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR