Biến tần

Biến tần là thiết bị biến đổi dòng điện một chiều hoặc xoay chiều thành dòng điện xoay chiều có tần số và điện áp có thể điều chỉnh.

Những lợi ích của việc sử dụng biến tần bao gồm:

 • Thay đổi tốc độ động cơ linh hoạt, đáp ứng yêu cầu công nghệ.
 • Tiết kiệm năng lượng hiệu quả, bảo vệ các thiết bị điện trong cùng hệ thống.
 • Bảo vệ động cơ, giảm mài mòn cơ khí.
 • Tăng hiệu quả và năng suất sản xuất.

Các hãng biến tần phổ biến thị trường :

- Biến tần Hitachi

- Biến tần Dorna

- Biến tần Ls

- Biến tần Vicruns

- Biến tần Schneider

- Biến tần Chint

Sản phẩm 1-32 of 106

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. P1-00250HFEF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  17.798.000 ₫
  -
  +
 2. WJ200-150HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  22.154.000 ₫
  -
  +
 3. SV0150IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  18.290.000 ₫
  -
  +
 4. WJ200N-150HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200N
  18.920.000 ₫
  -
  +
 5. WJ200-004LFU Biến tần Hitachi dòng WJ200
  4.257.000 ₫
  -
  +
 6. P1-01470HFEF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  69.322.000 ₫
  -
  +
 7. SV0750IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  64.650.000 ₫
  -
  +
 8. P1-00800LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  42.218.000 ₫
  -
  +
 9. WJ200-110LFU Biến tần Hitachi dòng WJ200
  23.760.000 ₫
  -
  +
 10. P1-00126HFEF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  15.411.000 ₫
  -
  +
 11. SJ700D-075HFEF3 Biến tần Hitachi dòng SJ700D
  15.840.000 ₫
  -
  +
 12. SJ700D-110HFEF3 Biến tần Hitachi dòng SJ700D
  20.064.000 ₫
  -
  +
 13. WJ200-004HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  5.720.000 ₫
  -
  +
 14. WJ200-040HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  8.415.000 ₫
  -
  +
 15. SV0037IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  8.620.000 ₫
  -
  +
 16. SJ700D-750HFEF3 Biến tần Hitachi dòng SJ700D
  107.041.000 ₫
  -
  +
 17. SV0450IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  49.190.000 ₫
  -
  +
 18. P1-00620HFEF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  35.178.000 ₫
  -
  +
 19. WJ200N-015HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200N
  4.640.000 ₫
  -
  +
 20. SJ700D-1100HFEF3 Biến tần Hitachi dòng SJ700D
  141.460.000 ₫
  -
  +
 21. P1-00228LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  20.064.000 ₫
  -
  +
 22. WJ200-022LFU Biến tần Hitachi dòng WJ200
  6.303.000 ₫
  -
  +
 23. P1-02520HFEF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  145.442.000 ₫
  -
  +
 24. SJ700D-007HFEF3 Biến tần Hitachi dòng SJ700D
  11.704.000 ₫
  -
  +
 25. SV0022IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  8.760.000 ₫
  -
  +
 26. P1-01850LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  89.826.000 ₫
  -
  +
 27. SV0055IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  99 ₫
  -
  +
 28. SV0220IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  30.270.000 ₫
  -
  +
 29. SJ700D-220HFEF3 Biến tần Hitachi dòng SJ700D
  34.210.000 ₫
  -
  +
 30. WJ200-150LFU Biến tần Hitachi dòng WJ200
  27.533.000 ₫
  -
  +
 31. P1-00175HFEF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  15.862.000 ₫
  -
  +
 32. WJ200-110HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  17.611.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 106

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Biến tần

Biến tần Hitachi

Biến tần Dorna

Biến tần LS

Biến tần Vicruns

Biến tần Schneider