Biến tần

Biến tần là thiết bị biến đổi dòng điện một chiều hoặc xoay chiều thành dòng điện xoay chiều có tần số và điện áp có thể điều chỉnh.

Những lợi ích của việc sử dụng biến tần bao gồm:

 • Thay đổi tốc độ động cơ linh hoạt, đáp ứng yêu cầu công nghệ.
 • Tiết kiệm năng lượng hiệu quả, bảo vệ các thiết bị điện trong cùng hệ thống.
 • Bảo vệ động cơ, giảm mài mòn cơ khí.
 • Tăng hiệu quả và năng suất sản xuất.

Các hãng biến tần phổ biến thị trường :

- Biến tần Hitachi

- Biến tần Dorna

- Biến tần Ls

- Biến tần Vicruns

- Biến tần Schneider

- Biến tần Chint

Sản phẩm 1-32 of 106

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. P1-00080LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  16.533.000 ₫
  -
  +
 2. WJ200-075HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  13.332.000 ₫
  -
  +
 3. SV0075IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  10.690.000 ₫
  -
  +
 4. SV0220IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  25.640.000 ₫
  -
  +
 5. WJ200-015SFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  5.654.000 ₫
  -
  +
 6. P1-00930HFEF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  50.215.000 ₫
  -
  +
 7. WJ200N-040HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200N
  5.511.000 ₫
  -
  +
 8. SV0110IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  17.710.000 ₫
  -
  +
 9. P1-00460LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  25.575.000 ₫
  -
  +
 10. WJ200-055LFU Biến tần Hitachi dòng WJ200
  12.617.000 ₫
  -
  +
 11. WJ200N-075HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200N
  11.704.000 ₫
  -
  +
 12. SJ700D-022HFEF3 Biến tần Hitachi dòng SJ700D
  12.210.000 ₫
  -
  +
 13. WJ200-007SFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  4.653.000 ₫
  -
  +
 14. P1-02950LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  119.834.000 ₫
  -
  +
 15. WJ200-022HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  99 ₫
  -
  +
 16. SV0015IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  8.200.000 ₫
  -
  +
 17. SJ700D-450HFEF3 Biến tần Hitachi dòng SJ700D
  52.382.000 ₫
  -
  +
 18. P1-00054HFEF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  14.113.000 ₫
  -
  +
 19. P1-00310HFEF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  20.768.000 ₫
  -
  +
 20. WJ200N-004HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200N
  4.640.000 ₫
  -
  +
 21. SV0185IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  22.620.000 ₫
  -
  +
 22. P1-00104LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  17.237.000 ₫
  -
  +
 23. WJ200-007LFU Biến tần Hitachi dòng WJ200
  4.653.000 ₫
  -
  +
 24. P1-01760HFEF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  110.044.000 ₫
  -
  +
 25. SV0300IS7-4 Biến tần LS dòng IS7
  99 ₫
  -
  +
 26. SV0008IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  7.930.000 ₫
  -
  +
 27. P1-00930LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  48.026.000 ₫
  -
  +
 28. SV0150IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  19.840.000 ₫
  -
  +
 29. SJ700D-150HFEF3 Biến tần Hitachi dòng SJ700D
  22.605.000 ₫
  -
  +
 30. P1-01530LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  71.104.000 ₫
  -
  +
 31. WJ200N-110HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200N
  14.432.000 ₫
  -
  +
 32. WJ200-055HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  11.638.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 106

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Biến tần

Biến tần Hitachi

Biến tần Dorna

Biến tần LS

Biến tần Vicruns

Biến tần Schneider