Biến tần

Biến tần là thiết bị biến đổi dòng điện một chiều hoặc xoay chiều thành dòng điện xoay chiều có tần số và điện áp có thể điều chỉnh.

Những lợi ích của việc sử dụng biến tần bao gồm:

 • Thay đổi tốc độ động cơ linh hoạt, đáp ứng yêu cầu công nghệ.
 • Tiết kiệm năng lượng hiệu quả, bảo vệ các thiết bị điện trong cùng hệ thống.
 • Bảo vệ động cơ, giảm mài mòn cơ khí.
 • Tăng hiệu quả và năng suất sản xuất.

Các hãng biến tần phổ biến thị trường :

- Biến tần Hitachi

- Biến tần Dorna

- Biến tần Ls

- Biến tần Vicruns

- Biến tần Schneider

- Biến tần Chint

Sản phẩm 1-32 of 106

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. WJ200-110HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  17.611.000 ₫
  -
  +
 2. SV0110IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  16.150.000 ₫
  -
  +
 3. SV0370IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  40.630.000 ₫
  -
  +
 4. P1-00175HFEF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  12.689.600 ₫
  -
  +
 5. WJ200-022SFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  6.303.000 ₫
  -
  +
 6. P1-01160HFEF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  57.332.000 ₫
  -
  +
 7. SJ700D-900HFEF3 Biến tần Hitachi dòng SJ700D
  95.110.400 ₫
  -
  +
 8. P1-00600LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  34.617.000 ₫
  -
  +
 9. WJ200-075LFU Biến tần Hitachi dòng WJ200
  14.850.000 ₫
  -
  +
 10. WJ200N-150HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200N
  16.588.000 ₫
  -
  +
 11. SV0550IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  53.295.000 ₫
  -
  +
 12. SJ700D-055HFEF3 Biến tần Hitachi dòng SJ700D
  12.100.000 ₫
  -
  +
 13. SJ700D-040HFEF3 Biến tần Hitachi dòng SJ700D
  11.827.200 ₫
  -
  +
 14. P1-03160HFEF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  174.075.000 ₫
  -
  +
 15. SV0022IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  8.245.000 ₫
  -
  +
 16. SJ700D-550HFEF3 Biến tần Hitachi dòng SJ700D
  50.925.600 ₫
  -
  +
 17. P1-00126HFEF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  15.411.000 ₫
  -
  +
 18. WJ200-030HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  6.063.200 ₫
  -
  +
 19. P1-00400HFEF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  19.773.600 ₫
  -
  +
 20. WJ200N-007HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200N
  4.628.800 ₫
  -
  +
 21. WJ200-004HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  4.576.000 ₫
  -
  +
 22. WJ200-015LFU Biến tần Hitachi dòng WJ200
  5.654.000 ₫
  -
  +
 23. P1-02130HFEF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  122.221.000 ₫
  -
  +
 24. SV0450IS7-4NO Biến tần LS dòng IS7
  48.110.000 ₫
  -
  +
 25. P1-00156LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  18.579.000 ₫
  -
  +
 26. SV0015IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  8.075.000 ₫
  -
  +
 27. P1-01240LFUF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  54.208.000 ₫
  -
  +
 28. SJ700D-1100HFEF3 Biến tần Hitachi dòng SJ700D
  113.168.000 ₫
  -
  +
 29. SJ700D-185HFEF3 Biến tần Hitachi dòng SJ700D
  26.763.000 ₫
  -
  +
 30. P1-00470HFEF Biến tần Hitachi dòng SJ-P1
  23.408.000 ₫
  -
  +
 31. SV0185IS7-2NO Biến tần LS dòng IS7
  26.095.000 ₫
  -
  +
 32. WJ200-075HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  13.332.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 106

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Biến tần Hitachi

Biến tần Dorna

Biến tần LS

Biến tần Vicruns

Biến tần Schneider