Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 863

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. JSZ3Y 60s AC220V Relay trung gian Chint
  220.200 ₫
  -
  +
 2. JSZ3F 5s AC36V Relay trung gian Chint
  274.500 ₫
  -
  +
 3. JSZ3F 5s DC24V Relay trung gian Chint
  274.500 ₫
  -
  +
 4. JSZ3F 3min AC380V Relay trung gian Chint
  274.500 ₫
  -
  +
 5. JSZ3F 3min AC220V Relay trung gian Chint
  274.500 ₫
  -
  +
 6. JSZ3F 3min AC110V Relay trung gian Chint
  274.500 ₫
  -
  +
 7. JSZ3F 3min AC36V Relay trung gian Chint
  274.500 ₫
  -
  +
 8. JSZ3F 3min DC24V Relay trung gian Chint
  274.500 ₫
  -
  +
 9. JSZ3F 30s AC380V Relay trung gian Chint
  274.500 ₫
  -
  +
 10. JSZ3F 30s AC110V Relay trung gian Chint
  274.500 ₫
  -
  +
 11. JSZ3F 30s AC36V Relay trung gian Chint
  274.500 ₫
  -
  +
 12. JSZ3F 30s AC24V Relay trung gian Chint
  274.500 ₫
  -
  +
 13. JSZ3F 5s AC110V Relay trung gian Chint
  274.500 ₫
  -
  +
 14. JSZ3F 5s AC220V Relay trung gian Chint
  274.500 ₫
  -
  +
 15. JSZ3Y 30s AC24V Relay trung gian Chint
  220.200 ₫
  -
  +
 16. JSZ3Y 10s AC380V Relay trung gian Chint
  220.200 ₫
  -
  +
 17. JSZ3Y 10s AC220V Relay trung gian Chint
  220.200 ₫
  -
  +
 18. JSZ3R 6s/60s AC380V Relay trung gian Chint
  349.400 ₫
  -
  +
 19. JSZ3R 10s/10min AC380V Relay trung gian Chint
  349.400 ₫
  -
  +
 20. JSZ3K 10s DC24V Relay trung gian Chint
  262.100 ₫
  -
  +
 21. JSZ3F 60s AC380V Relay trung gian Chint
  274.500 ₫
  -
  +
 22. JSZ3F 60s AC110V Relay trung gian Chint
  274.500 ₫
  -
  +
 23. JSZ3F 60s AC36V Relay trung gian Chint
  274.500 ₫
  -
  +
 24. JSZ3F 60s DC24V Relay trung gian Chint
  274.500 ₫
  -
  +
 25. JSZ3F 5s AC380V Relay trung gian Chint
  274.500 ₫
  -
  +
 26. JSZ3F 30s DC24V Relay trung gian Chint
  274.500 ₫
  -
  +
 27. JSZ3F 2min AC220V Relay trung gian Chint
  274.500 ₫
  -
  +
 28. JSZ3F 2min AC110V Relay trung gian Chint
  274.500 ₫
  -
  +
 29. JSZ3F 10s DC24V Relay trung gian Chint
  274.500 ₫
  -
  +
 30. JSZ3C-G AC380V Relay trung gian Chint
  245.000 ₫
  -
  +
 31. JSZ3C-G AC220V Relay trung gian Chint
  245.000 ₫
  -
  +
 32. JSZ3C-G AC24V Relay trung gian Chint
  245.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 863

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR