Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 864

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. COR 22 Relay nhiệt Cheil
  178 ₫
  -
  +
 2. COR 40 Relay nhiệt Cheil
  138 ₫
  -
  +
 3. COR 80 Relay nhiệt Cheil
  127 ₫
  -
  +
 4. MT12(0.63-1A) Relay nhiệt LS
  357.500 ₫
  -
  +
 5. MT12(01-1.6A) Relay nhiệt LS
  257.000 ₫
  -
  +
 6. MT12(04-6A) Relay nhiệt LS
  257.000 ₫
  -
  +
 7. MT12(05-8A) Relay nhiệt LS
  257.000 ₫
  -
  +
 8. MT12(06-9A) Relay nhiệt LS
  257.000 ₫
  -
  +
 9. MT12(07-10A) Relay nhiệt LS
  257.000 ₫
  -
  +
 10. MT12(09-13A) Relay nhiệt LS
  257.000 ₫
  -
  +
 11. MT12(1.6-2.5A) Relay nhiệt LS
  357.500 ₫
  -
  +
 12. MT12(1-1.6A) Relay nhiệt LS
  357.500 ₫
  -
  +
 13. MT12(12-18A) Relay nhiệt LS
  357.500 ₫
  -
  +
 14. MT12(2.5-4A) Relay nhiệt LS
  357.500 ₫
  -
  +
 15. MT12(4-6A) Relay nhiệt LS
  357.500 ₫
  -
  +
 16. MT12(5-8A) Relay nhiệt LS
  357.500 ₫
  -
  +
 17. MT12(6-9A) Relay nhiệt LS
  357.500 ₫
  -
  +
 18. MT12(7-10A) Relay nhiệt LS
  357.500 ₫
  -
  +
 19. MT12(9-13A) Relay nhiệt LS
  357.500 ₫
  -
  +
 20. MT32(0.63-1A) Relay nhiệt LS
  412.500 ₫
  -
  +
 21. MT32(1.6-2.5A) Relay nhiệt LS
  412.500 ₫
  -
  +
 22. MT32(1-1.6A) Relay nhiệt LS
  412.500 ₫
  -
  +
 23. MT32(12-18A) Relay nhiệt LS
  412.500 ₫
  -
  +
 24. MT32(2.5-4A) Relay nhiệt LS
  412.500 ₫
  -
  +
 25. MT32(4-6A) Relay nhiệt LS
  412.500 ₫
  -
  +
 26. MT32(5-8A) Relay nhiệt LS
  412.500 ₫
  -
  +
 27. MT32(6-9A) Relay nhiệt LS
  412.500 ₫
  -
  +
 28. MT32(7-10)A Relay nhiệt LS MT32(7-10A)
  292.000 ₫
  -
  +
 29. MT32(9-13)A Relay nhiệt LS
  292.000 ₫
  -
  +
 30. MT32(16-22A) Relay nhiệt LS
  412.500 ₫
  -
  +
 31. MT32(18-25A) Relay nhiệt LS
  412.500 ₫
  -
  +
 32. MT32(22-32A) Relay nhiệt LS
  412.500 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 864

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR