Thiết bị khí nén

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị khí nén
Thiết bị khí nén bao gồm xy lanh khí nén, van khí nén, bộ lọc khí nén, phụ kiện khí nén là những thiết bị khí nén quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ hệ thống nén khí nào.

Thiết bị khí nén đóng vai trò quan trọng trong việc sử dụng khí nén trong sản xuất và phục vụ cho các hoạt động của đời sống xã hội.

 Thiết bị khí nén bao gồm các thiết bị, bộ phận như:

· Xi lanh khí nén

· Van điện từ

· Van điều khiển

· Van tiết lưu

· Bộ điều khiển vị trí

· Bộ lọc  khí nén

· Bơm

· Bộ giảm thanh

· Đầu nối

· Cảm biến vị trí

· Điều chỉnh áp suất

· Bộ lọc khí nén

Sản phẩm 1-32 of 33

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. PP2-01BDG Bộ chỉnh áp tích hợp lọc khí nén
  661.100 ₫
  -
  +
 2. Bộ cấp dầu PL3-02
  385.000 ₫
  -
  +
 3. PC2B-01DG Bộ chỉnh áp - bộ lọc khí nén không có bộ cấp dầu
  726.000 ₫
  -
  +
 4. PP2-02BDG Bộ chỉnh áp tích hợp lọc khí nén
  649.000 ₫
  -
  +
 5. PC2B-02DG Bộ chỉnh áp - bộ lọc khí nén không có bộ cấp dầu
  851.400 ₫
  -
  +
 6. Miếng đệm kết nối PC2A-33A001 YPC
  80.300 ₫
  -
  +
 7. PF2-01BD Bộ lọc khí nén
  319.000 ₫
  -
  +
 8. Giảm âm SN100-01
  19.800 ₫
  -
  +
 9. PF2-02BD Bộ lọc khí nén
  319.000 ₫
  -
  +
 10. PC2-01DG Bộ lọc khí nén tích hợp bộ chỉnh áp - bộ cấp dầu
  957.000 ₫
  -
  +
 11. PR2-01BG Bộ chỉnh áp khí nén
  473.000 ₫
  -
  +
 12. Bộ tách nước TPC PF4-04
  385.000 ₫
  -
  +
 13. PR2-02BG Bộ chỉnh áp khí nén
  473.000 ₫
  -
  +
 14. PC3-02DG Bộ lọc khí nén tích hợp bộ chỉnh áp - bộ cấp dầu
  1.397.000 ₫
  -
  +
 15. Bộ cấp dầu PL2-01
  286.000 ₫
  -
  +
 16. PC2-03DG Bộ lọc khí nén tích hợp bộ chỉnh áp - bộ cấp dầu PC3-03DG
  1.397.000 ₫
  -
  +
 17. Bộ cấp dầu PL2-02
  286.000 ₫
  -
  +
 18. PC3A-02DG Bộ chỉnh áp có tích hợp bộ lọc khí nén - bộ cấp dầu
  1.534.500 ₫
  -
  +
 19. Bộ cấp dầu PL3-03
  391.600 ₫
  -
  +
 20. PC3A-03DG Bộ chỉnh áp có tích hợp bộ lọc khí nén - bộ cấp dầu
  1.534.500 ₫
  -
  +
 21. PP3-02BDG Bộ chỉnh áp tích hợp lọc khí nén
  1.175.900 ₫
  -
  +
 22. PC3B-02DG Bộ chỉnh áp - bộ lọc khí nén không có bộ cấp dầu
  1.266.100 ₫
  -
  +
 23. PP3-03BDG Bộ chỉnh áp tích hợp lọc khí nén
  1.175.900 ₫
  -
  +
 24. PC3B-03DG Bộ chỉnh áp - bộ lọc khí nén không có bộ cấp dầu
  1.266.100 ₫
  -
  +
 25. Miếng đệm kết nối PC3A-33A001 YPC
  101.200 ₫
  -
  +
 26. PF3-02BD Bộ lọc khí nén
  649.000 ₫
  -
  +
 27. Giảm âm SN100-02
  33.000 ₫
  -
  +
 28. PF3-03BD Bộ lọc khí nén
  649.000 ₫
  -
  +
 29. PC2-02DG Bộ lọc khí nén tích hợp bộ chỉnh áp - bộ cấp dầu
  1.089.000 ₫
  -
  +
 30. PR3-02BG Bộ chỉnh áp khí nén
  594.000 ₫
  -
  +
 31. PC2A-01DG Bộ chỉnh áp có tích hợp bộ lọc khí nén - bộ cấp dầu
  836.000 ₫
  -
  +
 32. PR3-03BG Bộ chỉnh áp khí nén
  594.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 33

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị khí nén

Fitting

Xy lanh

Bộ lọc

Công tắc áp suất

Công tắc dòng chảy

Van điện từ