Đồng hồ nhiệt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Đồng hồ nhiệt

Bộ điều khiển nhiệt độ là thiết bị dùng để đo, điều khiển và kiểm soát nhiệt độ ở trong một khoảng không gian và thời gian nhất định.

Ngoài nhiệt độ, loại thiết bị điều khiển này còn có khả năng đo và kiểm soát đồng thời cả độ ẩm trong không gian kín. Với tính năng này, bộ điều chỉnh nhiệt độ trở thành thành phần không thể thiếu trong các hệ thống gia nhiệt, máy ép nhựa, lò sấy, hệ thống khí nén, …

Các dòng đồng hồ nhiệt độ nổi tiếng hiện nay tại Việt Nam :

- Đồng hồ nhiệt độ Autonics

- Đồng hồ nhiệt độ Hanyoung

- Đồng hồ nhiệt độ Conotec

24 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. HX7-00 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HX7
  1.936.000 ₫
  -
  +
 2. HX9-00 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HX9
  1.936.000 ₫
  -
  +
 3. NX2-01 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NX2
  1.537.480 ₫
  -
  +
 4. MC9-4D-D0-MM-N-2 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng MC9
  2.214.000 ₫
  -
  +
 5. NX3-00 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NX3
  1.537.480 ₫
  -
  +
 6. KX2N-MENA Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng KX2N
  1.049.240 ₫
  -
  +
 7. NX3-01 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NX3
  1.537.480 ₫
  -
  +
 8. NX1-00 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NX1
  1.379.720 ₫
  -
  +
 9. NX4-01 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NX4
  1.774.120 ₫
  -
  +
 10. NX1-00-24V Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NX1
  1.000 ₫
  -
  +
 11. HX2-00 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HX2
  2.046.000 ₫
  -
  +
 12. HX3-01 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HX3
  2.336.000 ₫
  -
  +
 13. NX9-00 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NX9
  1.576.240 ₫
  -
  +
 14. NX9-01 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NX9
  1.970.640 ₫
  -
  +
 15. NX7-00 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NX7
  1.576.240 ₫
  -
  +
 16. NX1-03 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NX1
  2.029.000 ₫
  -
  +
 17. NX7-01 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NX7
  1.970.640 ₫
  -
  +
 18. NX4-05 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NX4
  1.774.120 ₫
  -
  +
 19. NX7-02 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NX7
  1.970.640 ₫
  -
  +
 20. NX4-00 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NX4
  1.379.720 ₫
  -
  +
 21. NX2-00 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NX2
  1.537.480 ₫
  -
  +
 22. NX4-03 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NX4
  1.774.120 ₫
  -
  +
 23. HX3-00 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HX3
  2.046.000 ₫
  -
  +
 24. HX4-00 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HX4
  1.759.000 ₫
  -
  +

24 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Đồng hồ nhiệt Autonics

Đồng hồ nhiệt Hanyoung

Điều khiển nhiệt độ Conotec

Đồng hồ nhiệt