Thiết bị khí nén

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị khí nén
Thiết bị khí nén bao gồm xy lanh khí nén, van khí nén, bộ lọc khí nén, phụ kiện khí nén là những thiết bị khí nén quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ hệ thống nén khí nào.

Thiết bị khí nén đóng vai trò quan trọng trong việc sử dụng khí nén trong sản xuất và phục vụ cho các hoạt động của đời sống xã hội.

 Thiết bị khí nén bao gồm các thiết bị, bộ phận như:

· Xi lanh khí nén

· Van điện từ

· Van điều khiển

· Van tiết lưu

· Bộ điều khiển vị trí

· Bộ lọc  khí nén

· Bơm

· Bộ giảm thanh

· Đầu nối

· Cảm biến vị trí

· Điều chỉnh áp suất

· Bộ lọc khí nén

24 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-80x300
  2.761.000 ₫
  -
  +
 2. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-80x350
  2.959.000 ₫
  -
  +
 3. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-80x400
  2.783.000 ₫
  -
  +
 4. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-80x25
  1.870.000 ₫
  -
  +
 5. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-80x450
  163 ₫
  -
  +
 6. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-80x75
  2.046.000 ₫
  -
  +
 7. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-80x500
  3.091.000 ₫
  -
  +
 8. Xy lanh khí nén Parker GDC 80x25
  186 ₫
  -
  +
 9. Xy lanh khí nén Parker GDC 80x400
  178 ₫
  -
  +
 10. Xy lanh khí nén Parker GDC 80x50
  147 ₫
  -
  +
 11. Xy lanh khí nén Parker GDC 80 Hình tròn 75 GDC 80x75
  180 ₫
  -
  +
 12. Xy lanh khí nén Parker GDC 80x100
  198 ₫
  -
  +
 13. Xy lanh khí nén Parker GDC 80x150
  180 ₫
  -
  +
 14. Xy lanh khí nén Parker GDC 80x200
  149 ₫
  -
  +
 15. Xy lanh khí nén Parker GDC 80x500
  170 ₫
  -
  +
 16. Xy lanh khí nén Parker GDC 80x250
  196 ₫
  -
  +
 17. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-80x50
  1.870.000 ₫
  -
  +
 18. Xy lanh khí nén Parker GDC 80x300
  196 ₫
  -
  +
 19. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-80x100
  2.046.000 ₫
  -
  +
 20. Xy lanh khí nén Parker GDC 80x350
  126 ₫
  -
  +
 21. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-80x150
  2.178.000 ₫
  -
  +
 22. Xy lanh khí nén Parker GDC 80x450
  104 ₫
  -
  +
 23. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-80x200
  2.365.000 ₫
  -
  +
 24. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-80x250
  2.563.000 ₫
  -
  +

24 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Fitting

Xy lanh

Bộ lọc

Công tắc áp suất

Công tắc dòng chảy

Van điện từ