Bộ nguồn DC bộ điều khiển nguồn

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ nguồn DC bộ điều khiển nguồn

Bộ cấp nguồn một chiều DC hay còn gọi là máy cấp nguồn một chiều là dòng thiết bị chuyên dụng để điều chỉnh cấp đầu ra là dòng điện một chiều từ nguồn điện 220V AC thông thường hay có thể xem là biến đổi dòng từ AC sang DC.

Công dụng chính của bộ nguồn DC này là cấp điện áp cho các linh kiện và thường sử dụng cho các công việc kiểm tra, sửa chữa, bảo trì điện hoặc các công việc nghiên cứu điện trong phòng thí nghiệm

Sản phẩm 1-32 of 53

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. TPRF-2N-380-70A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPRF2N
  99 ₫
  -
  +
 2. TPR-3N-380-70A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR3N
  99 ₫
  -
  +
 3. TPR3P-380-250A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 4. TPR3N-380-35A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 5. TPR3P-380-70A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 6. TPR3LS-055H Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR3LS
  8.877.000 ₫
  -
  +
 7. TPR-2P-380-50A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR2P
  99 ₫
  -
  +
 8. TPR-3P-380/440-320A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR3P
  55.666.000 ₫
  -
  +
 9. TPR-2N-380-50A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR2N
  3.807.000 ₫
  -
  +
 10. TPR-2P-380-150A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR2P
  99 ₫
  -
  +
 11. TPRF-3N-380-70A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPRF3N
  99 ₫
  -
  +
 12. TPR3LS-070H Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR3LS
  10.428.000 ₫
  -
  +
 13. TPR3N-380-60A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 14. TPR2N-380-50A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 15. TPR-2N-380-70A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR2N
  3.949.000 ₫
  -
  +
 16. TPR-2SL040H Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR2SL
  3.714.000 ₫
  -
  +
 17. TPRF-3N-380-100A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPRF3N
  99 ₫
  -
  +
 18. TPR3LS-090H Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR3LS
  12.309.000 ₫
  -
  +
 19. TPR-3N-380-35A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR3N
  99 ₫
  -
  +
 20. TPR2N-380-70A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 21. TPRF-2N-380-50A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPRF2N
  99 ₫
  -
  +
 22. TPR-3N-380-60A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR3N
  99 ₫
  -
  +
 23. TPR3N-380-100A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 24. TPR-3P-380-70A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR3P
  13.464.000 ₫
  -
  +
 25. TPR2P-380-200A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 26. TPRF3N-380-100A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 27. TPR-3P-380/440-150A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR3P
  99 ₫
  -
  +
 28. TPRF2N-380-50A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 29. TPR-2P-380-35A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR2P
  99 ₫
  -
  +
 30. TPR-3P-380/440-250A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR3P
  48.386.000 ₫
  -
  +
 31. TPR-3P-380-100A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR3P
  20.537.000 ₫
  -
  +
 32. TPR-2P-380-100A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR2P
  99 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 53

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Bộ nguồn DC bộ điều khiển nguồn

Bộ điều khiển nguồn

Bộ nguồn