Bộ nguồn DC bộ điều khiển nguồn

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ nguồn DC bộ điều khiển nguồn

Bộ cấp nguồn một chiều DC hay còn gọi là máy cấp nguồn một chiều là dòng thiết bị chuyên dụng để điều chỉnh cấp đầu ra là dòng điện một chiều từ nguồn điện 220V AC thông thường hay có thể xem là biến đổi dòng từ AC sang DC.

Công dụng chính của bộ nguồn DC này là cấp điện áp cho các linh kiện và thường sử dụng cho các công việc kiểm tra, sửa chữa, bảo trì điện hoặc các công việc nghiên cứu điện trong phòng thí nghiệm

Sản phẩm 1-32 of 53

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. TPR-3P-380/440-150A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR3P
  36.055.000 ₫
  -
  +
 2. TPR3LS-090H Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR3LS
  12.309.000 ₫
  -
  +
 3. TPR2N-380-70A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  155 ₫
  -
  +
 4. TPR-3N-380-60A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR3N
  122 ₫
  -
  +
 5. TPRF-2N-380-50A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPRF2N
  18.336.000 ₫
  -
  +
 6. TPR-3P-380-70A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR3P
  13.464.000 ₫
  -
  +
 7. TPRF3N-380-100A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  18.336.000 ₫
  -
  +
 8. TPR2P-380-200A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  101 ₫
  -
  +
 9. TPRF2N-380-50A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  18.336.000 ₫
  -
  +
 10. TPR-3P-380/440-250A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR3P
  48.386.000 ₫
  -
  +
 11. TPR-2P-380-35A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR2P
  112 ₫
  -
  +
 12. TPR-3P-380-100A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR3P
  20.537.000 ₫
  -
  +
 13. TPR-3N-380-100A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR3N
  6.755.000 ₫
  -
  +
 14. TPR-2P-380-100A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR2P
  186 ₫
  -
  +
 15. TPR-2P-380-200A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR2P
  182 ₫
  -
  +
 16. TPRF2N-380-70A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  18.336.000 ₫
  -
  +
 17. TPR3P-380-100A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  132 ₫
  -
  +
 18. TPR3N-380-50A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  179 ₫
  -
  +
 19. TPR3N-380-70A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  120 ₫
  -
  +
 20. TPR-3P-380-150A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR3P
  28.897.000 ₫
  -
  +
 21. TPR-3P-380-100 Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR3P
  110 ₫
  -
  +
 22. TPR-2P-380-70-MR Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR2P
  140 ₫
  -
  +
 23. TPR-2SL055H Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR2SL
  3.282.000 ₫
  -
  +
 24. TPR2P-380-100A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  156 ₫
  -
  +
 25. TPR3P-380-150A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  164 ₫
  -
  +
 26. TPR-3N-380-50A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR3N
  131 ₫
  -
  +
 27. TPR-3P-380-200A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR3P
  34.672.000 ₫
  -
  +
 28. TPR-2SL-130H Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng dòng TPR2SL
  6.118.000 ₫
  -
  +
 29. TPRF3N-380-70A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  18.336.000 ₫
  -
  +
 30. TPR2P-380-150A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  123 ₫
  -
  +
 31. TPR3P-380-200A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  157 ₫
  -
  +
 32. TPR-3P-380/440-200A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng TPR3P
  40.164.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 53

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Bộ nguồn DC bộ điều khiển nguồn

Bộ điều khiển nguồn

Bộ nguồn