Bộ nguồn DC bộ điều khiển nguồn

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ nguồn DC bộ điều khiển nguồn

Bộ cấp nguồn một chiều DC hay còn gọi là máy cấp nguồn một chiều là dòng thiết bị chuyên dụng để điều chỉnh cấp đầu ra là dòng điện một chiều từ nguồn điện 220V AC thông thường hay có thể xem là biến đổi dòng từ AC sang DC.

Công dụng chính của bộ nguồn DC này là cấp điện áp cho các linh kiện và thường sử dụng cho các công việc kiểm tra, sửa chữa, bảo trì điện hoặc các công việc nghiên cứu điện trong phòng thí nghiệm

Sản phẩm 1-32 of 53

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. TPR3P-380-100A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  20.537.000 ₫
  -
  +
 2. TPR3N-380-50A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  9.614.000 ₫
  -
  +
 3. TPR-3P-380-150A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng dòng TPR3P
  28.897.000 ₫
  -
  +
 4. TPR-3P-380-100 Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng dòng TPR3P
  99 ₫
  -
  +
 5. TPR-2P-380-70-MR Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng dòng TPR2P
  99 ₫
  -
  +
 6. TPR2P-380-100A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  6.083.000 ₫
  -
  +
 7. TPR3P-380-150A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  28.897.000 ₫
  -
  +
 8. TPR-2P-380-200A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng dòng TPR2P
  99 ₫
  -
  +
 9. TPR-3N-380-50A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng dòng TPR3N
  99 ₫
  -
  +
 10. TPR-3P-380-200A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng dòng TPR3P
  34.672.000 ₫
  -
  +
 11. TPR-2SL-130H Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng dòng TPR2SL
  99 ₫
  -
  +
 12. TPR3N-380-70A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  13.464.000 ₫
  -
  +
 13. TPRF3N-380-70A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  11.176.000 ₫
  -
  +
 14. TPR2P-380-150A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  9.779.000 ₫
  -
  +
 15. TPR3P-380-200A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  34.672.000 ₫
  -
  +
 16. TPR-2SL055H Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng dòng TPR2SL
  4.264.000 ₫
  -
  +
 17. TPR-3P-380/440-200A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng dòng TPR3P
  40.164.000 ₫
  -
  +
 18. TPR-3P-380-250A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng dòng TPR3P
  41.767.000 ₫
  -
  +
 19. TPR3LS-040H Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng dòng TPR3LS
  7.799.000 ₫
  -
  +
 20. TPR-3N-380-70A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng dòng TPR3N
  99 ₫
  -
  +
 21. TPRF-2N-380-70A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng dòng TPRF2N
  99 ₫
  -
  +
 22. TPR3P-380-250A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  41.767.000 ₫
  -
  +
 23. TPR3P-380-70A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  13.464.000 ₫
  -
  +
 24. TPR3N-380-35A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  8.481.000 ₫
  -
  +
 25. TPR3LS-055H Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng dòng TPR3LS
  8.877.000 ₫
  -
  +
 26. TPR-3P-380/440-320A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng dòng TPR3P
  55.666.000 ₫
  -
  +
 27. TPR-2P-380-50A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng dòng TPR2P
  99 ₫
  -
  +
 28. TPR-2N-380-50A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng dòng TPR2N
  3.807.000 ₫
  -
  +
 29. TPRF-3N-380-70A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng dòng TPRF3N
  99 ₫
  -
  +
 30. TPR-2P-380-150A Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng dòng TPR2P
  99 ₫
  -
  +
 31. TPR3LS-070H Bộ điều khiển nguồn hãng Hanyoung dòng dòng TPR3LS
  10.428.000 ₫
  -
  +
 32. TPR2N-380-50A Bộ điều khiển nguồn Hanyoung
  3.630.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 53

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Bộ nguồn DC bộ điều khiển nguồn

Bộ điều khiển nguồn

Bộ nguồn