Công tắc nút nhấn đèn báo

Theo dõi nguồn cấp RSS
Công tắc nút nhấn đèn báo

Công tắc nút nhấn đèn báo bao gồm các dòng sản phẩm có đèn và không đèn, xoay 2 và 3 vị trí, loại tích hợp chìa khóa, thiết kế kiểu tròn và vuông, có chức năng kín nước, nhấn nhả và nhấn giữ, thiết kế công tắc xoay kiểu cần ngắn và dài, đèn tháp, công tắc hành trình, điều khiển cẩu trục ...

Thiết bị Hanyoung, Chint và Idec là 3 hãng cung cấp các mặt hàng về công tắc nút nhấn đèn báo tốt nhất thị trường hiện nay

Sản phẩm 1-32 of 10000

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. YW1P-1EQM3R Đèn báo màu đỏ Idec không biến thế mặt phẳng
  45.738 ₫
  -
  +
 2. YW1P-1EQM3Y Đèn báo màu vàng Idec không biến thế mặt phẳng
  45.738 ₫
  -
  +
 3. YW1P-1EQM3G Đèn báo màu xanh Idec không biến thế mặt phẳng
  52.272 ₫
  -
  +
 4. YW1P-1EQM3S Đèn báo màu xanh da trời Idec không biến thế mặt phẳng
  52.272 ₫
  -
  +
 5. YW1P-1EQ4R Đèn báo màu đỏ Idec không biến thế mặt phẳng
  45.738 ₫
  -
  +
 6. YW1P-1EQ4Y Đèn báo màu vàng Idec không biến thế mặt phẳng
  45.738 ₫
  -
  +
 7. YW1P-1EQ4G Đèn báo màu xanh Idec không biến thế mặt phẳng
  52.272 ₫
  -
  +
 8. YW1P-1EQ4S Đèn báo màu xanh da trời Idec không biến thế mặt phẳng
  59.400 ₫
  -
  +
 9. YW1P-2EQ4G Đèn báo màu xanh Idec không biến thế mặt lồi
  82.500 ₫
  -
  +
 10. YW1P-2EQ4S Đèn báo màu xanh da trời Idec không biến thế mặt lồi
  39.798 ₫
  -
  +
 11. YW1P-1UQM3R Đèn báo màu đỏ Idec loại Unibody mặt phẳng
  42.174 ₫
  -
  +
 12. YW1P-1UQM3Y Đèn báo màu vàng Idec loại Unibody mặt phẳng
  42.174 ₫
  -
  +
 13. YW1P-1UQM3G Đèn báo màu xanh lá Idec loại Unibody mặt phẳng
  46.926 ₫
  -
  +
 14. YW1P-1UQM3S Đèn báo màu xanh da trời Idec loại Unibody mặt phẳng
  46.926 ₫
  -
  +
 15. YW1P-1UQ4R Đèn báo màu đỏ Idec loại Unibody mặt phẳng
  45.738 ₫
  -
  +
 16. YW1P-1UQ4Y Đèn báo màu vàng Idec loại Unibody mặt phẳng
  45.738 ₫
  -
  +
 17. YW1P-1UQ4G Đèn báo màu xanh lá Idec loại Unibody mặt phẳng
  51.084 ₫
  -
  +
 18. YW1P-1UQ4S Đèn báo màu xanh da trời Idec loại Unibody mặt phẳng
  53.460 ₫
  -
  +
 19. YW1P-2UQ4G Đèn báo màu xanh Idec không biến thế mặt lồi
  73.700 ₫
  -
  +
 20. YW1P-2UQ4S Đèn báo màu xanh da trời Idec không biến thế mặt lồi
  39.798 ₫
  -
  +
 21. YW1L-M2E01QM3R Nút nhấn có đèn màu đỏ loại lồi, nhấn nhả Idec
  86.314 ₫
  -
  +
 22. YW1L-M2E10QM3Y Nút nhấn có đèn màu vàng loại lồi, nhấn nhả Idec
  93.895 ₫
  -
  +
 23. YW1L-M2E10QM3G Nút nhấn có đèn màu xanh lá loại lồi, nhấn nhả Idec
  101.477 ₫
  -
  +
 24. YW1L-M2E01Q4R Nút nhấn có đèn màu đỏ loại lồi, nhấn nhả Idec
  88.646 ₫
  -
  +
 25. YW1L-M2E10Q4Y Nút nhấn có đèn màu vàng loại lồi, nhấn nhả Idec
  93.312 ₫
  -
  +
 26. YW1L-M2E10Q4G Nút nhấn có đèn màu xanh lá loại lồi, nhấn nhả Idec
  101.477 ₫
  -
  +
 27. YW1L-MF2E01QM3R Nút nhấn có đèn màu đỏ loại phẳng, nhấn nhả Idec
  117.223 ₫
  -
  +
 28. YW1L-MF2E10QM3Y Nút nhấn có đèn màu vàng loại phẳng, nhấn nhả Idec
  146.383 ₫
  -
  +
 29. YW1B-M1E01R Nút nhấn không đèn màu đỏ nhấn nhả Idec
  37.325 ₫
  -
  +
 30. YW1B-M1E10G Nút nhấn không đèn màu xanh nhấn nhả Idec
  37.325 ₫
  -
  +
 31. YW1B-M1E10Y Nút nhấn không đèn màu vàng nhấn nhả Idec
  37.325 ₫
  -
  +
 32. YW1S-2E10 Công tắc xoay Idec, IP65 ngoài mặt tủ
  45.490 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 10000

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Công tắc nút nhấn

Đèn tháp