Cảm biến

Cảm biến là thiết bị điện tử giúp chuyển đổi những trạng thái, biến động từ môi trường, có thể là vật lý, hóa học hoặc sinh học nhận được tín hiệu được thành tín hiệu điện. Tất cả các cảm biến này được sử dụng để đo một trong các tính chất vật lý như Nhiệt độ, Điện trở, Điện dung, Dẫn nhiệt, Truyền nhiệt, v.v. Các loại cảm biến: nhiệt độ - áp suất - ánh sáng - màu - chạm - độ ẩm - hồng ngoại - khói ....

10 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. BUP-50 Cảm biến quang - Cảm biến ánh sáng Autonics
  702.900 ₫
  -
  +
 2. BEN10M-TDT Cảm biến quang - Cảm biến ánh sáng Autonics
  766.920 ₫
  -
  +
 3. BX15M-TDT-T Cảm biến quang - Cảm biến ánh sáng Autonics
  942.480 ₫
  -
  +
 4. BX15M-TFR-T Cảm biến quang - Cảm biến ánh sáng Autonics
  1.158.300 ₫
  -
  +
 5. BUP-30 Cảm biến quang - Cảm biến ánh sáng Autonics
  663.300 ₫
  -
  +
 6. BUP-30S Cảm biến quang - Cảm biến ánh sáng Autonics
  722.700 ₫
  -
  +
 7. BUP-50S Cảm biến quang - Cảm biến ánh sáng Autonics
  758.340 ₫
  -
  +
 8. BEN10M-TFR Cảm biến quang - Cảm biến ánh sáng Autonics
  1.040.160 ₫
  -
  +
 9. BX15M-TFR Cảm biến quang - Cảm biến ánh sáng Autonics
  1.019.700 ₫
  -
  +
 10. BM3M-TDT Cảm biến quang - Cảm biến ánh sáng Autonics
  909.000 ₫
  -
  +

10 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Cảm biến Autonics

Cảm biến Hanyoung

Cảm biến