Thiết bị khí nén

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị khí nén
Thiết bị khí nén bao gồm xy lanh khí nén, van khí nén, bộ lọc khí nén, phụ kiện khí nén là những thiết bị khí nén quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ hệ thống nén khí nào.

Thiết bị khí nén đóng vai trò quan trọng trong việc sử dụng khí nén trong sản xuất và phục vụ cho các hoạt động của đời sống xã hội.

 Thiết bị khí nén bao gồm các thiết bị, bộ phận như:

· Xi lanh khí nén

· Van điện từ

· Van điều khiển

· Van tiết lưu

· Bộ điều khiển vị trí

· Bộ lọc  khí nén

· Bơm

· Bộ giảm thanh

· Đầu nối

· Cảm biến vị trí

· Điều chỉnh áp suất

· Bộ lọc khí nén

26 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. GU0855BU Ống dẫn khí Sang - A màu xanh phi 8
  12.000 ₫
  -
  +
 2. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 8 ren 9.6 GPC0801 TPC
  18.150 ₫
  -
  +
 3. Đầu nối khí - Nối ống T phi 8 ren 13 GPT0802 TPC
  34.100 ₫
  -
  +
 4. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 8 ren 13 GPC0802 TPC
  18.150 ₫
  -
  +
 5. Đầu nối khí - Nối ống T phi 8 ren 21 GPT0804 TPC
  55.000 ₫
  -
  +
 6. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 8 ren 17 GPC0803 TPC
  23.100 ₫
  -
  +
 7. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 8 ren 21 GPC0804 TPC
  34.100 ₫
  -
  +
 8. Đầu nối khí - Nối ống L phi 8 ren 9.6 GPL0801 TPC
  18.150 ₫
  -
  +
 9. Đầu nối khí - Nối ống L phi 8 ren 13 GPL0802 TPC
  22.000 ₫
  -
  +
 10. Đầu nối khí - Nối ống L phi 8 GPUL0800 TPC
  18.150 ₫
  -
  +
 11. Đầu nối khí - Nối ống L phi 8 ren 17 GPL0803 TPC
  29.150 ₫
  -
  +
 12. Đầu nối khí - Nối ống T phi 8 GPUT0800 TPC
  25.850 ₫
  -
  +
 13. Đầu nối khí - Nối ống L phi 8 ren 21 GPL0804 TPC
  40.150 ₫
  -
  +
 14. Đầu nối khí - Nối ống Y phi 8 GPY08 TPC
  29.700 ₫
  -
  +
 15. Đầu nối khí - Nối ống T phi 8 ren 9.6 GPT0801 TPC
  29.150 ₫
  -
  +
 16. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 8 phi 6 GPG0806 TPC
  22.000 ₫
  -
  +
 17. Đầu nối khí - Nối ống T phi 8 ren 17 GPT0803 TPC
  40.700 ₫
  -
  +
 18. GNSE0801 Van tiết lưu phi 8 ren 9.6 Sang-A
  65.450 ₫
  -
  +
 19. GNSE0802 Van tiết lưu phi 8 ren 13 Sang-A
  84.700 ₫
  -
  +
 20. GNSE0803 Van tiết lưu phi 8 ren 17 Sang-A
  124.850 ₫
  -
  +
 21. GNSE0804 Van tiết lưu phi 8 ren 21 Sang-A
  157.850 ₫
  -
  +
 22. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 8 GPUC0800 TPC
  18.700 ₫
  -
  +
 23. GNSF08 Van tiết lưu phi 8 Sang-A
  128.150 ₫
  -
  +
 24. Đầu nối khí - Nối ống thẳng SQH08-00 TPC
  16.000 ₫
  -
  +
 25. Đầu nối khí - Nối ống T phi 8 ren 13 GPST0802 TPC
  40.700 ₫
  -
  +
 26. Đầu nối khí nén chữ Y GPW1008 Sang - A
  36.000 ₫
  -
  +

26 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Fitting

Xy lanh

Bộ lọc

Công tắc áp suất

Công tắc dòng chảy

Van điện từ

Núm Hút Chân Không