Biến tần

Biến tần là thiết bị biến đổi dòng điện một chiều hoặc xoay chiều thành dòng điện xoay chiều có tần số và điện áp có thể điều chỉnh.

Những lợi ích của việc sử dụng biến tần bao gồm:

 • Thay đổi tốc độ động cơ linh hoạt, đáp ứng yêu cầu công nghệ.
 • Tiết kiệm năng lượng hiệu quả, bảo vệ các thiết bị điện trong cùng hệ thống.
 • Bảo vệ động cơ, giảm mài mòn cơ khí.
 • Tăng hiệu quả và năng suất sản xuất.

Các hãng biến tần phổ biến thị trường :

- Biến tần Hitachi

- Biến tần Dorna

- Biến tần Ls

- Biến tần Vicruns

- Biến tần Schneider

- Biến tần Chint

Sản phẩm 1-32 of 110

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. SV075IG5A-4 Biến tần LS dòng IG5A
  8.500.000 ₫
  -
  +
 2. DLF1-0022T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  16.841.000 ₫
  -
  +
 3. DLB1-0093T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  23.232.000 ₫
  -
  +
 4. SV004IG5A-2 Biến tần LS dòng IG5A
  3.280.000 ₫
  -
  +
 5. DLB1-0315T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  3.333.000 ₫
  -
  +
 6. DLB1-02D2T2G Biến tần Dorna dòng DLB1
  3.333.000 ₫
  -
  +
 7. SV008IG5A-1 Biến tần LS dòng IG5A
  3.890.000 ₫
  -
  +
 8. DLB1-0011T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  2.035.000 ₫
  -
  +
 9. SV110IG5A-2 Biến tần LS dòng IG5A
  16.680.000 ₫
  -
  +
 10. DLF1-0075T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  43.142.000 ₫
  -
  +
 11. VD530-4T-2.2GB Biến tần Vicruns dòng VD530
  6.556.000 ₫
  -
  +
 12. DLF1-0280T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  3.278.000 ₫
  -
  +
 13. DLF1-0D75S2G Biến tần Dorna dòng DLF1
  2.860.000 ₫
  -
  +
 14. DLB1-01D5T2G Biến tần Dorna dòng DLB1
  2.882.000 ₫
  -
  +
 15. DLF1-07D5T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  7.513.000 ₫
  -
  +
 16. DLB1-0037T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  112 ₫
  -
  +
 17. SV008IG5A-4 Biến tần LS dòng 8IG5A
  3.700.000 ₫
  -
  +
 18. DLB1-0200T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  2.882.000 ₫
  -
  +
 19. SV185IG5A-4 Biến tần LS dòng IG5A
  19.250.000 ₫
  -
  +
 20. SV008IC5-1 Biến tần LS dòng IC5
  199 ₫
  -
  +
 21. DLB1-0160T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  23.232.000 ₫
  -
  +
 22. SV022IG5A-2 Biến tần LS dòng IG5A
  4.750.000 ₫
  -
  +
 23. DLF1-0030T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  21.241.000 ₫
  -
  +
 24. DLA1-0D75T4G Biến tần Dorna dòng DLA1
  2.035.000 ₫
  -
  +
 25. DLF1-0185T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  49.929.000 ₫
  -
  +
 26. DLB1-0022T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  15.928.000 ₫
  -
  +
 27. DLA1-01D5S2G Biến tần Dorna dòng DLA1
  134 ₫
  -
  +
 28. DLF1-0132T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  49.929.000 ₫
  -
  +
 29. VD530-4T-7.5GB Biến tần Vicruns dòng VD530
  8.921.000 ₫
  -
  +
 30. SV150IG5A-2 Biến tần LS dòng IG5A
  19.250.000 ₫
  -
  +
 31. DLF1-03D7S2G Biến tần Dorna dòng DLF1
  5.720.000 ₫
  -
  +
 32. SV055IG5A-4 Biến tần LS dòng IG5A
  7.750.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 110

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Biến tần Hitachi

Biến tần Dorna

Biến tần LS

Biến tần Vicruns

Biến tần Schneider