Biến tần

Biến tần là thiết bị biến đổi dòng điện một chiều hoặc xoay chiều thành dòng điện xoay chiều có tần số và điện áp có thể điều chỉnh.

Những lợi ích của việc sử dụng biến tần bao gồm:

 • Thay đổi tốc độ động cơ linh hoạt, đáp ứng yêu cầu công nghệ.
 • Tiết kiệm năng lượng hiệu quả, bảo vệ các thiết bị điện trong cùng hệ thống.
 • Bảo vệ động cơ, giảm mài mòn cơ khí.
 • Tăng hiệu quả và năng suất sản xuất.

Các hãng biến tần phổ biến thị trường :

- Biến tần Hitachi

- Biến tần Dorna

- Biến tần Ls

- Biến tần Vicruns

- Biến tần Schneider

- Biến tần Chint

Sản phẩm 1-32 of 110

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. DLB1-05D5T2G Biến tần Dorna dòng DLB1
  3.962.640 ₫
  -
  +
 2. SV004IG5A-2 Biến tần LS dòng IG5A
  2.722.400 ₫
  -
  +
 3. DLB1-0315T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  2.533.080 ₫
  -
  +
 4. DLB1-0400T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  2.533.080 ₫
  -
  +
 5. DLA1-0D75S2G Biến tần Dorna dòng DLA1
  1.245.640 ₫
  -
  +
 6. DLF1-0110T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  37.946.040 ₫
  -
  +
 7. DLB1-0011T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  1.546.600 ₫
  -
  +
 8. DLF1-02D2S2G Biến tần Dorna dòng DLF1
  2.992.880 ₫
  -
  +
 9. VD530-4T-2.2GB Biến tần Vicruns dòng VD530
  4.982.560 ₫
  -
  +
 10. DLF1-0280T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  2.491.280 ₫
  -
  +
 11. DLF1-0350T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  2.900.920 ₫
  -
  +
 12. DLB1-0055T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  1.000 ₫
  -
  +
 13. SV022IG5A-4 Biến tần LS dòng IG5A
  3.818.000 ₫
  -
  +
 14. DLF1-07D5T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  5.709.880 ₫
  -
  +
 15. SV022IC5-1 Biến tần LS dòng IC5
  1.000 ₫
  -
  +
 16. DLB1-0200T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  2.190.320 ₫
  -
  +
 17. SV185IG5A-4 Biến tần LS dòng IG5A
  15.977.500 ₫
  -
  +
 18. VD530-4T-22G Biến tần Vicruns dòng VD530
  17.255.040 ₫
  -
  +
 19. DLF1-0045T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  20.523.800 ₫
  -
  +
 20. DLA1-02D2T4G Biến tần Dorna dòng DLA1
  1.839.200 ₫
  -
  +
 21. SV022IG5A-2 Biến tần LS dòng IG5A
  3.942.500 ₫
  -
  +
 22. DLB1-0D40T2G Biến tần Dorna dòng DLB1
  1.738.880 ₫
  -
  +
 23. DLF1-0185T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  37.946.040 ₫
  -
  +
 24. DLF1-01D5T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  2.491.280 ₫
  -
  +
 25. SV220IG5A-2 Biến tần LS dòng IG5A
  21.829.000 ₫
  -
  +
 26. DLF1-0D75T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  2.299.000 ₫
  -
  +
 27. VD530-4T-7.5GB Biến tần Vicruns dòng VD530
  6.779.960 ₫
  -
  +
 28. VD530-4T-15GB Biến tần Vicruns dòng VD530
  10.115.600 ₫
  -
  +
 29. DLB1-0110T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  17.656.320 ₫
  -
  +
 30. SV055IG5A-4 Biến tần LS dòng IG5A
  6.432.500 ₫
  -
  +
 31. DLF1-0400T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  4.347.200 ₫
  -
  +
 32. DLB1-0004T2G Biến tần Dorna dòng DLB1
  1.546.600 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 110

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Biến tần Hitachi

Biến tần Dorna

Biến tần LS

Biến tần Vicruns

Biến tần Schneider