plc màn hình hmi

Sản phẩm 1-32 of 83

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Đế cắm PLC LS GM6-B08M
  1.790.000,00 ₫
  -
  +
 2. BỘ LẬP TRÌNH LS 16 CỔNG VÀO, 16 CỔNG RA XBC-DR32H
  9.930.000,00 ₫
  -
  +
 3. PLC LS G7E-DR20A
  3.579.000,00 ₫
  -
  +
 4. Màn hình hmi iXP80-TTA/DC(Touch Panel)
  37.323.000,00 ₫
  -
  +
 5. Bộ lập trình (PLC) Ls K7M-DRT30U
  7.983.000,00 ₫
  -
  +
 6. Bộ lập trình (PLC) Ls K7M-DRT40U
  9.482.000,00 ₫
  -
  +
 7. Bộ lập trình (PLC) Ls K7M-DRT60U
  12.434.000,00 ₫
  -
  +
 8. Bộ lập trình (PLC) Ls K7M-DRT20U/DC
  5.369.000,00 ₫
  -
  +
 9. Bộ lập trình (PLC) Ls K7M-DRT30U/DC
  6.821.000,00 ₫
  -
  +
 10. Bộ lập trình (PLC) Ls K7M-DRT40U/DC
  8.322.000,00 ₫
  -
  +
 11. Bộ lập trình (PLC) Ls K7M-DRT60U/DC
  10.982.000,00 ₫
  -
  +
 12. Bộ lập trình (PLC) Ls K7M-DRT20U
  6.337.000,00 ₫
  -
  +
 13. Bộ lập trình (PLC) Ls K7M-DR30UE/DC
  5.950.000,00 ₫
  -
  +
 14. Màn hình hmi iXP90-TTA/DC(Touch Panel)
  46.640.000,00 ₫
  -
  +
 15. Bộ lập trình (PLC) Ls K7M-DR10UE
  3.579.000,00 ₫
  -
  +
 16. Bộ lập trình (PLC) Ls K7M-DR14UE
  4.015.000,00 ₫
  -
  +
 17. Bộ lập trình (PLC) Ls K7M-DR20UE
  4.741.000,00 ₫
  -
  +
 18. Bộ lập trình (PLC) Ls K7M-DR30UE
  5.950.000,00 ₫
  -
  +
 19. Bộ lập trình (PLC) Ls K7M-DR10UE/DC
  3.579.000,00 ₫
  -
  +
 20. Bộ lập trình (PLC) Ls K7M-DR14UE/DC
  4.015.000,00 ₫
  -
  +
 21. Bộ lập trình (PLC) Ls K7M-DR20UE/DC
  4.741.000,00 ₫
  -
  +
 22. Bộ lập trình (PLC) Ls K7M-DR20U
  5.369.000,00 ₫
  -
  +
 23. Bộ lập trình (PLC) Ls K7M-DR30U
  6.821.000,00 ₫
  -
  +
 24. BỘ LẬP TRÌNH LS 16 CỔNG VÀO, 16 CỔNG RA XBC-DR32H/DC
  9.930.000,00 ₫
  -
  +
 25. PLC LS XBE-DC32A
  3.530.000,00 ₫
  -
  +
 26. PLC LS XBF-AD04A
  6.540.000,00 ₫
  -
  +
 27. PLC LS XBE-TN32A
  3.530.000,00 ₫
  -
  +
 28. Bộ lập trình (PLC) Ls K7M-DT60U/DC
  10.982.000,00 ₫
  -
  +
 29. Bộ lập trình (PLC) Ls K7M-DT40U/DC
  8.322.000,00 ₫
  -
  +
 30. Bộ lập trình (PLC) Ls K7M-DT30U/DC
  6.821.000,00 ₫
  -
  +
 31. Bộ lập trình (PLC) Ls K7M-DT20U/DC
  5.369.000,00 ₫
  -
  +
 32. Bộ lập trình (PLC) Ls K7M-DT60U
  10.982.000,00 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 83

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang