plc màn hình hmi

Theo dõi nguồn cấp RSS
plc màn hình hmi
Màn hình HMI là giao diện vận hành giữa người và máy thông qua PLC, chúng được kết nối với nhau bằng cáp tín hiệu. Khi người vận hành tác động nhấn nút trên màn hình hoặc cài đặt thông số, yêu cầu sẽ được gửi đến PLC, PLC điều khiển máy móc dây chuyền hoạt động.
Ngược lại, hệ thống máy móc dây chuyền có thể gửi trạng thái hoạt động hoặc thông số hiện tại lên màn hình HMI thông qua PLC giúp cho con người thực hiện quá trình giám sát và điều khiển.

Sản phẩm 1-32 of 497

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. XGI-D22A Module Input hãng Ls
  1.248.300 ₫
  -
  +
 2. XBF-DV04A Module Analog Input hãng Ls
  2.775.900 ₫
  -
  +
 3. XGQ-SS2A Module Output hãng Ls
  2.622.000 ₫
  -
  +
 4. XBF-DV04C Module Analog Input hãng Ls
  4.485.900 ₫
  -
  +
 5. XBM-DN32H2 Bộ điều khiển lập trình hãng Ls
  4.463.100 ₫
  -
  +
 6. XBL-EIPT Module Truyền thông hãng Ls
  5.187.000 ₫
  -
  +
 7. XGB-E06A Extansion slot hãng Ls
  2.593.500 ₫
  -
  +
 8. XEC-DR28UA/DC Bộ lập trình hãng Ls
  10.442.400 ₫
  -
  +
 9. XBC-DR28UP/DC Bộ lập trình Plc hãng Ls
  10.938.300 ₫
  -
  +
 10. XGF-HD2A Module ngõ vào đọc xung tốc độ cao Line Driver hãng Ls
  3.876.000 ₫
  -
  +
 11. XGF-AV8A Module Ananlog hãng Ls
  6.589.200 ₫
  -
  +
 12. XBF-DC04C Module Analog Input hãng Ls
  4.485.900 ₫
  -
  +
 13. XGK-CPUHN Xgk Cpu hãng Ls
  13.885.200 ₫
  -
  +
 14. ARIO-BODY-S-AI02C2 Module truyền thông Autonics
  1.000 ₫
  -
  +
 15. ARIO-BODY-S-DO08N Module truyền thông Autonics
  1.000 ₫
  -
  +
 16. ARIO-BODY-S-DI04N Module truyền thông Autonics
  1.000 ₫
  -
  +
 17. ARIO-S-AI02V1 Module truyền thông Autonics
  2.964.720 ₫
  -
  +
 18. ARIO-P-F1 Module truyền thông Autonics
  958.980 ₫
  -
  +
 19. GP-A046-T9D7 Màn hình HMI Autonics
  4.887.960 ₫
  -
  +
 20. ARX-DO08N-4S Hộp truyền thông Autonics
  1.319.340 ₫
  -
  +
 21. ARD-DI08A Hộp truyền thông Autonics
  1.566.180 ₫
  -
  +
 22. ARD-DO08SE Hộp truyền thông Autonics
  2.525.820 ₫
  -
  +
 23. ARD-DI08P-4S Hộp truyền thông Autonics
  1.319.340 ₫
  -
  +
 24. ARIO-BODY-S-AI04TC Module truyền thông Autonics
  1.000 ₫
  -
  +
 25. XEC-DP32UA/DC Bộ lập trình hãng Ls
  10.442.400 ₫
  -
  +
 26. XEC-DP32UP/DC Bộ lập trình hãng Ls
  10.938.300 ₫
  -
  +
 27. XGF-DV4S Module Ananlog hãng Ls
  8.418.900 ₫
  -
  +
 28. XGF-AD4S Module Ananlog hãng Ls
  7.809.000 ₫
  -
  +
 29. XGK-CPUA Xgk Cpu hãng Ls
  10.852.800 ₫
  -
  +
 30. XGI-CPUUN Xgi Cpu hãng Ls
  20.685.300 ₫
  -
  +
 31. XBL-DSEA Module Truyền thông hãng Ls
  5.124.300 ₫
  -
  +
 32. XGQ-TR8A Module Output hãng Ls
  2.895.600 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 497

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

plc

màn hình hmi