Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 33

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. SD-T65 DC24V Khởi động từ Contactor dạng khối Mitsubishi
  6.937.000 ₫
  -
  +
 2. SD-N600 DC24V Khởi động từ Contactor dạng khối Mitsubishi
  100.000.000 ₫
  -
  +
 3. SD-T80 DC24V Khởi động từ Contactor dạng khối Mitsubishi
  10.235.000 ₫
  -
  +
 4. SD-N800 DC24V Khởi động từ Contactor dạng khối Mitsubishi
  100.000.000 ₫
  -
  +
 5. SD-T100 DC24V Khởi động từ Contactor dạng khối Mitsubishi
  13.871.000 ₫
  -
  +
 6. SD-T12 DC24V Khởi động từ Contactor dạng khối Mitsubishi
  1.788.000 ₫
  -
  +
 7. SD-N95 DC24V Khởi động từ Contactor dạng khối Mitsubishi
  12.871.000 ₫
  -
  +
 8. MY4N-GS DC24 Relay trung gian hãng Omron
  62.640 ₫
  -
  +
 9. SD-N125 DC24V Khởi động từ Contactor dạng khối Mitsubishi
  19.161.000 ₫
  -
  +
 10. S-T12 AC24V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  620.000 ₫
  -
  +
 11. S-T100 AC24V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  4.961.000 ₫
  -
  +
 12. S-T20 AC24V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  922.000 ₫
  -
  +
 13. MY2N-GS DC24 Relay trung gian hãng Omron
  54.000 ₫
  -
  +
 14. S-T21 AC24V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  1.055.000 ₫
  -
  +
 15. MY4N-GS 24VAC Relay trung gian hãng Omron
  113.000 ₫
  -
  +
 16. S-T25 AC24V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  1.216.000 ₫
  -
  +
 17. MY4N-GS AC24 Relay trung gian hãng Omron
  102.960 ₫
  -
  +
 18. S-T32 AC24V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  1.098.000 ₫
  -
  +
 19. LY2N DC24 Relay trung gian hãng Omron
  115.200 ₫
  -
  +
 20. S-T35 AC24V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  1.420.000 ₫
  -
  +
 21. LY4N DC24 Relay trung gian hãng Omron
  190.800 ₫
  -
  +
 22. S-T50 AC24V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  2.847.000 ₫
  -
  +
 23. S-T10 AC24V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  514.000 ₫
  -
  +
 24. S-T65 AC24V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  2.996.000 ₫
  -
  +
 25. SD-T20 DC24V Khởi động từ Contactor dạng khối Mitsubishi
  2.973.000 ₫
  -
  +
 26. SD-N150 DC24V Khởi động từ Contactor dạng khối Mitsubishi
  2.609.000 ₫
  -
  +
 27. S-T80 AC24V Khởi động từ Contactor Mitsubishi
  4.333.000 ₫
  -
  +
 28. SD-T21 DC24V Khởi động từ Contactor dạng khối Mitsubishi
  3.400.000 ₫
  -
  +
 29. SD-N220 DC24V Khởi động từ Contactor dạng khối Mitsubishi
  35.922.000 ₫
  -
  +
 30. SD-T35 DC24V Khởi động từ Contactor dạng khối Mitsubishi
  5.012.000 ₫
  -
  +
 31. SD-N300 DC24V Khởi động từ Contactor dạng khối Mitsubishi
  65.558.000 ₫
  -
  +
 32. SD-T50 DC24V Khởi động từ Contactor dạng khối Mitsubishi
  5.882.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 33

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR