Biến tần

Biến tần là thiết bị biến đổi dòng điện một chiều hoặc xoay chiều thành dòng điện xoay chiều có tần số và điện áp có thể điều chỉnh.

Những lợi ích của việc sử dụng biến tần bao gồm:

 • Thay đổi tốc độ động cơ linh hoạt, đáp ứng yêu cầu công nghệ.
 • Tiết kiệm năng lượng hiệu quả, bảo vệ các thiết bị điện trong cùng hệ thống.
 • Bảo vệ động cơ, giảm mài mòn cơ khí.
 • Tăng hiệu quả và năng suất sản xuất.

Các hãng biến tần phổ biến thị trường :

- Biến tần Hitachi

- Biến tần Dorna

- Biến tần Ls

- Biến tần Vicruns

- Biến tần Schneider

- Biến tần Chint

30 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. VD520-4T-5.5GB/7.5PB Biến tần Vicruns dòng VD520
  6.325.000 ₫
  -
  +
 2. VD520-4T-15GB/18.5PB Biến tần Vicruns dòng VD520
  11.880.000 ₫
  -
  +
 3. VD520-4T-90G/110P Biến tần Vicruns dòng VD520
  55.583.000 ₫
  -
  +
 4. VD520-4T-18.5GB/22PB Biến tần Vicruns dòng VD520
  14.553.000 ₫
  -
  +
 5. VDBU-4T-110G Biến tần Vicruns dòng VDBU
  6.816.000 ₫
  -
  +
 6. VD520-4T-22G/30P Biến tần Vicruns dòng VD520
  16.830.000 ₫
  -
  +
 7. VDBU-4T-70G Biến tần Vicruns dòng VDBU
  4.291.000 ₫
  -
  +
 8. VD520-4T-30G/37P Biến tần Vicruns dòng VD520
  20.251.000 ₫
  -
  +
 9. VD520-2S-15GB Biến tần Vicruns dòng VD520
  16.830.000 ₫
  -
  +
 10. VD520-4T-37G/45P Biến tần Vicruns dòng VD520
  25.465.000 ₫
  -
  +
 11. VD520-2S-2.2GB Biến tần Vicruns dòng VD520
  4.213.000 ₫
  -
  +
 12. VD520-4T-45G/55P Biến tần Vicruns dòng VD520
  31.834.000 ₫
  -
  +
 13. VD520-2S-3.7GB Biến tần Vicruns dòng VD520
  5.489.000 ₫
  -
  +
 14. VD520-4T-55G/75P Biến tần Vicruns dòng VD520
  36.113.000 ₫
  -
  +
 15. VD520-2S-5.5GB Biến tần Vicruns dòng VD520
  7.117.000 ₫
  -
  +
 16. VD520-4T-75G/90P Biến tần Vicruns dòng VD520
  44.451.000 ₫
  -
  +
 17. VD520-4T-185G/200P Biến tần Vicruns dòng VD520
  105.171.000 ₫
  -
  +
 18. VD520-2S-7.5GB Biến tần Vicruns dòng VD520
  11.880.000 ₫
  -
  +
 19. VD520-4T-160G/185P Biến tần Vicruns dòng VD520
  90.123.000 ₫
  -
  +
 20. VD520-4T-0.7GB Biến tần Vicruns dòng VD520
  3.685.000 ₫
  -
  +
 21. VD520-4T-132G/160P Biến tần Vicruns dòng VD520
  105.171.000 ₫
  -
  +
 22. VD520-4T-1.5GB Biến tần Vicruns dòng VD520
  3.762.000 ₫
  -
  +
 23. VD520-2S-11GB Biến tần Vicruns dòng VD520
  14.553.000 ₫
  -
  +
 24. VD520-4T-110G/132P Biến tần Vicruns dòng VD520
  63.283.000 ₫
  -
  +
 25. VD520-4T-2.2GB Biến tần Vicruns dòng VD520
  4.169.000 ₫
  -
  +
 26. VD520-4T-200G/220P Biến tần Vicruns dòng VD520
  118.536.000 ₫
  -
  +
 27. VD520-4T-7.5GB/11PB Biến tần Vicruns dòng VD520
  7.590.000 ₫
  -
  +
 28. VD520-4T-3.7GB Biến tần Vicruns dòng VD520
  5.643.000 ₫
  -
  +
 29. VD520-4T-11GB/15PB Biến tần Vicruns dòng VD520
  9.790.000 ₫
  -
  +
 30. VD520-4T-3.7GB/5.5PB Biến tần Vicruns dòng VD520
  4.763.000 ₫
  -
  +

30 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Biến tần

Biến tần Hitachi

Biến tần Dorna

Biến tần LS

Biến tần Vicruns

Biến tần Schneider