Thiết bị khí nén

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị khí nén
Thiết bị khí nén bao gồm xy lanh khí nén, van khí nén, bộ lọc khí nén, phụ kiện khí nén là những thiết bị khí nén quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ hệ thống nén khí nào.

Thiết bị khí nén đóng vai trò quan trọng trong việc sử dụng khí nén trong sản xuất và phục vụ cho các hoạt động của đời sống xã hội.

 Thiết bị khí nén bao gồm các thiết bị, bộ phận như:

· Xi lanh khí nén

· Van điện từ

· Van điều khiển

· Van tiết lưu

· Bộ điều khiển vị trí

· Bộ lọc  khí nén

· Bơm

· Bộ giảm thanh

· Đầu nối

· Cảm biến vị trí

· Điều chỉnh áp suất

· Bộ lọc khí nén

Sản phẩm 1-32 of 39

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Đầu nối khí nén - Nối ống thẳng SQH08-03S
  21.000 ₫
  -
  +
 2. Đầu nối khí - Nối ống T SQT12-03S TPC
  69.000 ₫
  -
  +
 3. Đầu nối khí - Nối ống L SQL06-03S TPC
  27.000 ₫
  -
  +
 4. GNSE0603 Van tiết lưu phi 6 ren 17 Sang-A
  124.850 ₫
  -
  +
 5. Đầu nối khí - Nối ống T SQY08-03S TPC
  68.000 ₫
  -
  +
 6. GNSE1203 Van tiết lưu phi 12 ren 17 Sang-A
  128.700 ₫
  -
  +
 7. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 6 ren 17 GPC0603 TPC
  23.100 ₫
  -
  +
 8. Đầu nối khí - Nối ống T SQY10-03S TPC
  68.000 ₫
  -
  +
 9. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 12 ren 17 GPC1203 TPC
  29.700 ₫
  -
  +
 10. Đầu nối khí nén - Nối ống thẳng SQH12-03S
  32.000 ₫
  -
  +
 11. Đầu nối khí - Nối ống T SQY12-03S TPC
  87.000 ₫
  -
  +
 12. Đầu nối khí - Nối ống L SQL10-03S TPC
  30.000 ₫
  -
  +
 13. GNSE1003 Van tiết lưu phi 10 ren 17 Sang-A
  125.400 ₫
  -
  +
 14. SP3201F-03-06S Van tiết lưu khí nén TPC
  108.000 ₫
  -
  +
 15. Đầu nối khí - Nối ống T phi 12 ren 17 GPST1203 TPC
  56.100 ₫
  -
  +
 16. SP3201F-03-08S Van tiết lưu khí nén TPC
  106.000 ₫
  -
  +
 17. Đầu nối khí - Nối ống L phi 6 ren 17 GPL0603 TPC
  26.400 ₫
  -
  +
 18. Đầu nối khí nén - Nối ống thẳng SQH06-03S
  22.000 ₫
  -
  +
 19. Đầu nối khí - Nối ống L phi 8 ren 17 GPL0803 TPC
  29.150 ₫
  -
  +
 20. Đầu nối khí - Nối ống T phi 16 ren 17 GPT1602 TPC
  98.000 ₫
  -
  +
 21. Đầu nối khí - Nối ống L phi 10 ren 17 GPL1003 TPC
  29.700 ₫
  -
  +
 22. SP3201F-03-12S Van tiết lưu khí nén TPC
  153.000 ₫
  -
  +
 23. Đầu nối khí - Nối ống L phi 12 ren 17 GPL1203 TPC
  33.000 ₫
  -
  +
 24. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 10 ren 17 GPC1003 TPC
  26.400 ₫
  -
  +
 25. Đầu nối khí nén - Nối ống thẳng SQH10-03S
  23.000 ₫
  -
  +
 26. Đầu nối khí - Nối ống L phi 16 ren 17 GPL1603 TPC
  65.450 ₫
  -
  +
 27. Đầu nối khí - Nối ống L SQL08-03S TPC
  25.000 ₫
  -
  +
 28. GNSE0803 Van tiết lưu phi 8 ren 17 Sang-A
  124.850 ₫
  -
  +
 29. Đầu nối khí - Nối ống T phi 6 ren 17 GPT0603 TPC
  40.700 ₫
  -
  +
 30. Đầu nối khí - Nối ống T phi 10 ren 17 GPST1003 TPC
  51.700 ₫
  -
  +
 31. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 8 ren 17 GPC0803 TPC
  23.100 ₫
  -
  +
 32. Đầu nối khí - Nối ống T phi 8 ren 17 GPT0803 TPC
  40.700 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 39

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị khí nén

Fitting

Xy lanh

Bộ lọc

Công tắc áp suất

Công tắc dòng chảy

Van điện từ