Biến tần

Biến tần là thiết bị biến đổi dòng điện một chiều hoặc xoay chiều thành dòng điện xoay chiều có tần số và điện áp có thể điều chỉnh.

Những lợi ích của việc sử dụng biến tần bao gồm:

 • Thay đổi tốc độ động cơ linh hoạt, đáp ứng yêu cầu công nghệ.
 • Tiết kiệm năng lượng hiệu quả, bảo vệ các thiết bị điện trong cùng hệ thống.
 • Bảo vệ động cơ, giảm mài mòn cơ khí.
 • Tăng hiệu quả và năng suất sản xuất.

Các hãng biến tần phổ biến thị trường :

- Biến tần Hitachi

- Biến tần Dorna

- Biến tần Ls

- Biến tần Vicruns

- Biến tần Schneider

- Biến tần Chint

Sản phẩm 1-32 of 172

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. NES1-015HB Biến tần Hitachi dòng NES1
  3.949.000 ₫
  -
  +
 2. DLF1-0400T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  5.720.000 ₫
  -
  +
 3. DLF1-0055T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  35.519.000 ₫
  -
  +
 4. NES1-004LB Biến tần Hitachi dòng NES1
  2.882.000 ₫
  -
  +
 5. WJ200-110LFU Biến tần Hitachi dòng WJ200
  23.760.000 ₫
  -
  +
 6. DLB1-0015T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  10.307.000 ₫
  -
  +
 7. DLB1-0D40T2G Biến tần Dorna dòng DLB1
  2.288.000 ₫
  -
  +
 8. SV110IG5A-4 Biến tần LS dòng IG5A
  14.880.000 ₫
  -
  +
 9. SV075IG5A-2 Biến tần LS dòng IG5A
  8.990.000 ₫
  -
  +
 10. DLB1-0200T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  2.882.000 ₫
  -
  +
 11. NJ600B-370HFF Biến tần Hitachi dòng NJ600B
  34.716.000 ₫
  -
  +
 12. WJ200-030HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  7.579.000 ₫
  -
  +
 13. WJ200-004LFU Biến tần Hitachi dòng WJ200
  4.257.000 ₫
  -
  +
 14. NJ600B-075HFF Biến tần Hitachi dòng NJ600B
  14.146.000 ₫
  -
  +
 15. WJ200N-110HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200N
  16.049.000 ₫
  -
  +
 16. DLF1-0011T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  9.295.000 ₫
  -
  +
 17. DLB1-0400T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  3.333.000 ₫
  -
  +
 18. DLB1-0055T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  129 ₫
  -
  +
 19. DLA1-0D75T4G Biến tần Dorna dòng DLA1
  2.035.000 ₫
  -
  +
 20. DLB1-0132T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  23.232.000 ₫
  -
  +
 21. DLF1-0185T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  49.929.000 ₫
  -
  +
 22. SV004IG5A-2 Biến tần LS dòng IG5A
  3.280.000 ₫
  -
  +
 23. SV002IE5-1 Biến tần LS dòng IE5
  161 ₫
  -
  +
 24. WJ200N-004HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200N
  5.533.000 ₫
  -
  +
 25. SV008IC5-1 Biến tần LS dòng IC5
  199 ₫
  -
  +
 26. SV008IG5A-4 Biến tần LS dòng 8IG5A
  3.700.000 ₫
  -
  +
 27. NES1-007HB Biến tần Hitachi dòng NES1
  3.586.000 ₫
  -
  +
 28. DLF1-0350T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  3.817.000 ₫
  -
  +
 29. DLF1-0045T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  27.005.000 ₫
  -
  +
 30. DLF1-03D7S2G Biến tần Dorna dòng DLF1
  5.720.000 ₫
  -
  +
 31. DLF1-0110T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  49.929.000 ₫
  -
  +
 32. WJ200-075LFU Biến tần Hitachi dòng WJ200
  14.850.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 172

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Biến tần

Biến tần Hitachi

Biến tần Dorna

Biến tần LS

Biến tần Vicruns

Biến tần Schneider