Biến tần

Biến tần là thiết bị biến đổi dòng điện một chiều hoặc xoay chiều thành dòng điện xoay chiều có tần số và điện áp có thể điều chỉnh.

Những lợi ích của việc sử dụng biến tần bao gồm:

 • Thay đổi tốc độ động cơ linh hoạt, đáp ứng yêu cầu công nghệ.
 • Tiết kiệm năng lượng hiệu quả, bảo vệ các thiết bị điện trong cùng hệ thống.
 • Bảo vệ động cơ, giảm mài mòn cơ khí.
 • Tăng hiệu quả và năng suất sản xuất.

Các hãng biến tần phổ biến thị trường :

- Biến tần Hitachi

- Biến tần Dorna

- Biến tần Ls

- Biến tần Vicruns

- Biến tần Schneider

- Biến tần Chint

Sản phẩm 1-32 of 172

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. WJ200N-022HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200N
  4.640.000 ₫
  -
  +
 2. SV004IG5A-4 Biến tần LS dòng IG5A
  3.500.000 ₫
  -
  +
 3. SV015IG5A-1 Biến tần LS dòng IG5A
  4.380.000 ₫
  -
  +
 4. SV001IE5-2C Biến tần LS dòng IE5
  99 ₫
  -
  +
 5. NJ600B-1320HFF Biến tần Hitachi dòng NJ600B
  103.752.000 ₫
  -
  +
 6. SV002IE5-2C Biến tần LS dòng IE5
  99 ₫
  -
  +
 7. NES1-007LB Biến tần Hitachi dòng NES1
  3.322.000 ₫
  -
  +
 8. NES1-004HB Biến tần Hitachi dòng NES1
  3.355.000 ₫
  -
  +
 9. DLF1-0315T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  179.399.000 ₫
  -
  +
 10. DLF1-0037T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  22.891.000 ₫
  -
  +
 11. DLF1-0090T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  49.929.000 ₫
  -
  +
 12. SV150IG5A-2 Biến tần LS dòng IG5A
  19.250.000 ₫
  -
  +
 13. DLB1-07D5T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  99 ₫
  -
  +
 14. DLA1-01D5S2G Biến tần Dorna dòng DLA1
  99 ₫
  -
  +
 15. SV055IG5A-4 Biến tần LS dòng IG5A
  7.750.000 ₫
  -
  +
 16. SV040IG5A-2 Biến tần LS dòng IG5A
  5.350.000 ₫
  -
  +
 17. SV185IG5A-4 Biến tần LS dòng IG5A
  19.250.000 ₫
  -
  +
 18. WJ200-015LFU Biến tần Hitachi dòng WJ200
  5.654.000 ₫
  -
  +
 19. NJ600B-110HFF Biến tần Hitachi dòng NJ600B
  14.553.000 ₫
  -
  +
 20. NJ600B-220HFF Biến tần Hitachi dòng NJ600B
  25.190.000 ₫
  -
  +
 21. WJ200-015HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  5.951.000 ₫
  -
  +
 22. WJ200-015SFC Biến tần Hitachi dòng WJ200
  5.654.000 ₫
  -
  +
 23. DLB1-0160T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  99 ₫
  -
  +
 24. DLF1-05D5T4G Biến tần Dorna dòng DLF1
  5.698.000 ₫
  -
  +
 25. DLB1-0315T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  99 ₫
  -
  +
 26. DLB1-0037T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  99 ₫
  -
  +
 27. DLB1-0093T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  99 ₫
  -
  +
 28. WJ200N-015HFC Biến tần Hitachi dòng WJ200N
  4.640.000 ₫
  -
  +
 29. SV015IC5-1 Biến tần LS dòng IC5
  99 ₫
  -
  +
 30. SV008IG5A-1 Biến tần LS dòng IG5A
  3.890.000 ₫
  -
  +
 31. SV001IE5-2 Biến tần LS dòng IE5
  99 ₫
  -
  +
 32. NJ600B-1100HFF Biến tần Hitachi dòng NJ600B
  89.507.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 172

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Biến tần

Biến tần Hitachi

Biến tần Dorna

Biến tần LS

Biến tần Vicruns

Biến tần Schneider