Bộ nguồn DC bộ điều khiển nguồn

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ nguồn DC bộ điều khiển nguồn

Bộ cấp nguồn một chiều DC hay còn gọi là máy cấp nguồn một chiều là dòng thiết bị chuyên dụng để điều chỉnh cấp đầu ra là dòng điện một chiều từ nguồn điện 220V AC thông thường hay có thể xem là biến đổi dòng từ AC sang DC.

Công dụng chính của bộ nguồn DC này là cấp điện áp cho các linh kiện và thường sử dụng cho các công việc kiểm tra, sửa chữa, bảo trì điện hoặc các công việc nghiên cứu điện trong phòng thí nghiệm

Sản phẩm 1-32 of 39

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. DPS-100S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.191.000 ₫
  -
  +
 2. ABL2REM24150H Power - Bộ nguồn Schneider
  170 ₫
  -
  +
 3. SPA-030-24 Power - Bộ nguồn Autonics
  1.639.000 ₫
  -
  +
 4. TPS-50S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  679.000 ₫
  -
  +
 5. ABL2REM24015H Power - Bộ nguồn Schneider
  259.000 ₫
  -
  +
 6. DPS-180S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.784.000 ₫
  -
  +
 7. DPS-240S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  2.525.000 ₫
  -
  +
 8. ABL2REM24020H Power - Bộ nguồn Schneider
  137 ₫
  -
  +
 9. S8FS-C03524J Power - Bộ nguồn Omron
  430.000 ₫
  -
  +
 10. DPS-30S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  595.000 ₫
  -
  +
 11. ABL2REM24045H Power - Bộ nguồn Schneider
  194 ₫
  -
  +
 12. S8FS-C05024J Power - Bộ nguồn Omron
  485.000 ₫
  -
  +
 13. TPS-150S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.339.000 ₫
  -
  +
 14. ABL2REM24065H Power - Bộ nguồn Schneider 150 W 6,5A
  573.342 ₫
  -
  +
 15. S8FS-C07524J Power - Bộ nguồn Omron
  500.000 ₫
  -
  +
 16. TPS-75S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  714.000 ₫
  -
  +
 17. ABL2REM24085H Power - Bộ nguồn Schneider
  651.882 ₫
  -
  +
 18. DPS-75S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.138.000 ₫
  -
  +
 19. ABL2REM24100H Power - Bộ nguồn Schneider
  129 ₫
  -
  +
 20. SP-0324 Power - Bộ nguồn Autonics
  903.100 ₫
  -
  +
 21. TPS-30S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  557.000 ₫
  -
  +
 22. DPS-120S-48 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.413.000 ₫
  -
  +
 23. S8VK-S12024 Power - Bộ nguồn Omron
  1.936.000 ₫
  -
  +
 24. DPS-120S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.413.000 ₫
  -
  +
 25. DPS-15S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  407.000 ₫
  -
  +
 26. S8FS-C10024J Power - Bộ nguồn Omron
  550.000 ₫
  -
  +
 27. SPA-050-24 Power - Bộ nguồn Autonics
  1.962.400 ₫
  -
  +
 28. TPS-100S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.218.000 ₫
  -
  +
 29. S8FS-C15024J Power - Bộ nguồn Omron
  790.000 ₫
  -
  +
 30. SPA-075-24 Power - Bộ nguồn Autonics
  2.501.400 ₫
  -
  +
 31. TPS-15S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  396.000 ₫
  -
  +
 32. S8FS-C35024J Power - Bộ nguồn Omron
  1.318.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 39

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Bộ nguồn DC bộ điều khiển nguồn

Bộ điều khiển nguồn

Bộ nguồn