Bộ nguồn DC bộ điều khiển nguồn

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ nguồn DC bộ điều khiển nguồn

Bộ cấp nguồn một chiều DC hay còn gọi là máy cấp nguồn một chiều là dòng thiết bị chuyên dụng để điều chỉnh cấp đầu ra là dòng điện một chiều từ nguồn điện 220V AC thông thường hay có thể xem là biến đổi dòng từ AC sang DC.

Công dụng chính của bộ nguồn DC này là cấp điện áp cho các linh kiện và thường sử dụng cho các công việc kiểm tra, sửa chữa, bảo trì điện hoặc các công việc nghiên cứu điện trong phòng thí nghiệm

Sản phẩm 1-32 of 39

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. S8FS-C03524J Power - Bộ nguồn Omron
  429.000 ₫
  -
  +
 2. DPS-30S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  595.000 ₫
  -
  +
 3. S8FS-C05024J Power - Bộ nguồn Omron
  484.000 ₫
  -
  +
 4. TPS-150S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.339.000 ₫
  -
  +
 5. S8FS-C07524J Power - Bộ nguồn Omron
  484.000 ₫
  -
  +
 6. TPS-75S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  714.000 ₫
  -
  +
 7. S8FS-C10024J Power - Bộ nguồn Omron
  561.000 ₫
  -
  +
 8. DPS-75S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.138.000 ₫
  -
  +
 9. S8FS-C15024J Power - Bộ nguồn Omron
  924.000 ₫
  -
  +
 10. SP-0324 Power - Bộ nguồn Autonics
  606.000 ₫
  -
  +
 11. S8FS-C35024J Power - Bộ nguồn Omron
  1.573.000 ₫
  -
  +
 12. TPS-30S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  557.000 ₫
  -
  +
 13. DPS-120S-48 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.070.000 ₫
  -
  +
 14. S8VK-C06024 Power - Bộ nguồn Omron
  1.320.000 ₫
  -
  +
 15. S8VK-S12024 Power - Bộ nguồn Omron
  1.936.000 ₫
  -
  +
 16. DPS-120S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.413.000 ₫
  -
  +
 17. S8VK-C12024 Power - Bộ nguồn Omron
  1.771.000 ₫
  -
  +
 18. DPS-15S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  407.000 ₫
  -
  +
 19. SPA-050-24 Power - Bộ nguồn Autonics
  1.506.000 ₫
  -
  +
 20. TPS-100S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.218.000 ₫
  -
  +
 21. S8VK-S06024 Power - Bộ nguồn Omron
  1.386.000 ₫
  -
  +
 22. SPA-075-24 Power - Bộ nguồn Autonics
  2.199.000 ₫
  -
  +
 23. TPS-15S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  396.000 ₫
  -
  +
 24. SPA-100-24 Power - Bộ nguồn Autonics
  2.372.000 ₫
  -
  +
 25. DPS-50S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  646.000 ₫
  -
  +
 26. ABL2REM24015H Power - Bộ nguồn Schneider
  99 ₫
  -
  +
 27. TPS-220S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.520.000 ₫
  -
  +
 28. ABL2REM24020H Power - Bộ nguồn Schneider
  99 ₫
  -
  +
 29. TPS-350S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  2.402.000 ₫
  -
  +
 30. ABL2REM24045H Power - Bộ nguồn Schneider
  99 ₫
  -
  +
 31. DPS-100S-24 Power - Bộ nguồn Hanyoung
  1.191.000 ₫
  -
  +
 32. ABL2REM24065H Power - Bộ nguồn Schneider
  99 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 39

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Bộ nguồn DC bộ điều khiển nguồn

Bộ điều khiển nguồn

Bộ nguồn