Công tắc nút nhấn đèn báo

Theo dõi nguồn cấp RSS
Công tắc nút nhấn đèn báo

Công tắc nút nhấn đèn báo bao gồm các dòng sản phẩm có đèn và không đèn, xoay 2 và 3 vị trí, loại tích hợp chìa khóa, thiết kế kiểu tròn và vuông, có chức năng kín nước, nhấn nhả và nhấn giữ, thiết kế công tắc xoay kiểu cần ngắn và dài, đèn tháp, công tắc hành trình, điều khiển cẩu trục ...

Thiết bị Hanyoung, Chint và Idec là 3 hãng cung cấp các mặt hàng về công tắc nút nhấn đèn báo tốt nhất thị trường hiện nay

Sản phẩm 1-32 of 41

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. CRP-30AG Đèn báo LED Hanyoung
  36.720 ₫
  -
  +
 2. CRX-G30MAY Nút nhấn có đèn Hanyoung
  59.840 ₫
  -
  +
 3. CR-252-A0-G Đèn báo LED màu xanh phi 25 Hanyoung
  42.000 ₫
  -
  +
 4. CR-254-A0-Y Nút nhấn có đèn LED màu vàng phi 25 Hanyoung
  67.000 ₫
  -
  +
 5. MRP-TA0 (R,G,Y,A,W) Đèn báo viền nhựa phi 22 Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 6. MRT-R2A1A0 (R,G,Y,A,W) Công tắc xoay có đèn 2 vị trí viền nhôm Hanyoung
  84.000 ₫
  -
  +
 7. MRA-RM1A0 (R,G) Công tắc khẩn có đèn viền nhôm- Φ22 Hanyoung
  88.000 ₫
  -
  +
 8. CRP-25AG Đèn báo LED Hanyoung
  36.720 ₫
  -
  +
 9. CRX-G25MAY Nút nhấn có đèn Hanyoung
  59.840 ₫
  -
  +
 10. MRA-TM1A0 (R,G) Công tắc khẩn có đèn viền nhựa - Φ22 Hanyoung
  87.000 ₫
  -
  +
 11. CR-304-A0-G Nút nhấn có đèn LED màu xanh phi 30 Hanyoung
  68.000 ₫
  -
  +
 12. MRP-AA0 (R,G,Y,A,W) Đèn báo Hanyoung phi 30
  50.000 ₫
  -
  +
 13. MRX-AA1A0 (R,G,Y,A,W) Nút nhấn có đèn phi 30 Hanyoung
  87.000 ₫
  -
  +
 14. MRT-T2A1A0 (R,G,Y,A,W) Công tắc xoay có đèn 2 vị trí viền nhựa Hanyoung
  90.000 ₫
  -
  +
 15. MRX-RM1A0W Nút nhấn có đèn màu trong viền nhôm Hanyoung
  71.400 ₫
  -
  +
 16. MRX-AM1A0 (R,G,Y,A,W) Nút nhấn có đèn phi 30 Hanyoung
  93.000 ₫
  -
  +
 17. CRP-30AR Đèn báo LED Hanyoung
  36.720 ₫
  -
  +
 18. CRX-G30MAG Nút nhấn có đèn Hanyoung
  59.840 ₫
  -
  +
 19. MRT-A2A1A0 (R,G,Y,A,W) Công tắc xoay có đèn 2 vị trí - Φ30 Hanyoung
  86.000 ₫
  -
  +
 20. CR-252-A0-R Đèn báo LED màu đỏ phi 25 Hanyoung
  42.000 ₫
  -
  +
 21. CR-254-A0-G Nút nhấn có đèn LED màu xanh phi 25 Hanyoung
  67.000 ₫
  -
  +
 22. MRP-RA0 (R,G,Y,A,W) Đèn báo viền nhôm phi 22 Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 23. MRX-TM1A0 (R,G,Y,A,W) Nút nhấn có đèn viền nhựa Hanyoung
  83.000 ₫
  -
  +
 24. CRP-30AY Đèn báo LED Hanyoung
  36.720 ₫
  -
  +
 25. CRP-25AR Đèn báo LED Hanyoung
  36.720 ₫
  -
  +
 26. CR-252-A0-Y Đèn báo LED màu vàng phi 25 Hanyoung
  42.000 ₫
  -
  +
 27. CR-304-A0-R Nút nhấn có đèn LED màu đỏ phi 30 Hanyoung
  37.400 ₫
  -
  +
 28. MRT-A2R1A0 (R,G,Y,A,W) Công tắc xoay có đèn 2 vị trí - Φ30 Hanyoung
  86.000 ₫
  -
  +
 29. CR-302-A0-R Đèn báo LED màu đỏ phi 30 Hanyoung
  33.320 ₫
  -
  +
 30. MRT-R2R1A0 (R,G,Y,A,W) Công tắc xoay có đèn 2 vị trí viền nhôm Hanyoung
  84.000 ₫
  -
  +
 31. MRX-RA1A0W Nút nhấn có đèn màu trong viền nhôm Hanyoung
  71.400 ₫
  -
  +
 32. CR-302-A0-G Đèn báo LED màu xanh phi 30 Hanyoung
  42.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 41

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Công tắc nút nhấn

Đèn tháp