Cảm biến Autonics

Cảm biến Autonics

Autonic là một thương hiệu đến từ Hàn Quốc, thương hiệu này chuyên sản xuất các thiết bị dành cho điện công nghiệp và đặc biệt là thiết bị cảm biến.Cảm biến Autonics hoạt động rất ổn định và có thể hoạt động song song cùng các thiết bị điện khác mà lại rất ít khi hư hỏng, có độ bền bỉ cao nên thiết bị này được tổ chức thế giới đánh giá cao.

Một số loại cảm biến Autonic thông dụng như : Cảm biến quang, Cảm biến tiệm cận, Cảm biến nhiệt độ...

Sản phẩm 1-32 of 1819

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. PRT08-1.5DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  709.500 ₫
  -
  +
 2. PRT08-1.5DC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  709.500 ₫
  -
  +
 3. PRT08-2DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  709.500 ₫
  -
  +
 4. PRT08-2DC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  709.500 ₫
  -
  +
 5. PRT12-2DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  614.900 ₫
  -
  +
 6. PRT12-2DC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  614.900 ₫
  -
  +
 7. PRT12-4DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  614.900 ₫
  -
  +
 8. PRT12-4DC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  614.900 ₫
  -
  +
 9. PRT18-5DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  548.900 ₫
  -
  +
 10. PRT18-5DC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  548.900 ₫
  -
  +
 11. PRT18-8DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  548.900 ₫
  -
  +
 12. PRT18-8DC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  548.900 ₫
  -
  +
 13. PRT30-10DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  642.400 ₫
  -
  +
 14. PRT30-10DC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  642.400 ₫
  -
  +
 15. PRT30-15DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  642.400 ₫
  -
  +
 16. PRT30-15DC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  642.400 ₫
  -
  +
 17. PSNT17-5DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  354.200 ₫
  -
  +
 18. PSNT17-5DC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  354.200 ₫
  -
  +
 19. PR08-1.5DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  709.500 ₫
  -
  +
 20. PR08-1.5DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  709.500 ₫
  -
  +
 21. PR08-2DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  709.500 ₫
  -
  +
 22. PR08-2DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  709.500 ₫
  -
  +
 23. PR12-2DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  614.900 ₫
  -
  +
 24. PR12-2DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  729.300 ₫
  -
  +
 25. PR12-4DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  614.900 ₫
  -
  +
 26. PR12-4DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  614.900 ₫
  -
  +
 27. PR18-5DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  662.200 ₫
  -
  +
 28. PR18-5DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  548.900 ₫
  -
  +
 29. PR18-8DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  548.900 ₫
  -
  +
 30. PR18-8DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  548.900 ₫
  -
  +
 31. PR30-10DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  642.400 ₫
  -
  +
 32. PR30-10DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  642.400 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 1819

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang