Cảm biến Autonics

Cảm biến Autonics

Autonic là một thương hiệu đến từ Hàn Quốc, thương hiệu này chuyên sản xuất các thiết bị dành cho điện công nghiệp và đặc biệt là thiết bị cảm biến.Cảm biến Autonics hoạt động rất ổn định và có thể hoạt động song song cùng các thiết bị điện khác mà lại rất ít khi hư hỏng, có độ bền bỉ cao nên thiết bị này được tổ chức thế giới đánh giá cao.

Một số loại cảm biến Autonic thông dụng như : Cảm biến quang, Cảm biến tiệm cận, Cảm biến nhiệt độ...

Sản phẩm 1-32 of 1815

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. PRT08-1.5DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  425.700 ₫
  -
  +
 2. PRT08-1.5DC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  425.700 ₫
  -
  +
 3. PRT08-2DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  425.700 ₫
  -
  +
 4. PRT08-2DC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  425.700 ₫
  -
  +
 5. PRT12-2DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  368.940 ₫
  -
  +
 6. PRT12-2DC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  368.940 ₫
  -
  +
 7. PRT12-4DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  368.940 ₫
  -
  +
 8. PRT12-4DC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  368.940 ₫
  -
  +
 9. PRT18-5DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  329.340 ₫
  -
  +
 10. PRT18-5DC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  329.340 ₫
  -
  +
 11. PRT18-8DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  329.340 ₫
  -
  +
 12. PRT18-8DC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  329.340 ₫
  -
  +
 13. PRT30-10DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  385.440 ₫
  -
  +
 14. PRT30-10DC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  385.440 ₫
  -
  +
 15. PRT30-15DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  385.440 ₫
  -
  +
 16. PRT30-15DC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  385.440 ₫
  -
  +
 17. PSNT17-5DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  212.520 ₫
  -
  +
 18. PSNT17-5DC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  212.520 ₫
  -
  +
 19. PR08-1.5DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  425.700 ₫
  -
  +
 20. PR08-1.5DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  425.700 ₫
  -
  +
 21. PR08-2DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  425.700 ₫
  -
  +
 22. PR08-2DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  425.700 ₫
  -
  +
 23. PR12-2DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  368.940 ₫
  -
  +
 24. PR12-2DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  437.580 ₫
  -
  +
 25. PR12-4DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  368.940 ₫
  -
  +
 26. PR12-4DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  368.940 ₫
  -
  +
 27. PR18-5DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  397.320 ₫
  -
  +
 28. PR18-5DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  329.340 ₫
  -
  +
 29. PR18-8DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  329.340 ₫
  -
  +
 30. PR18-8DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  329.340 ₫
  -
  +
 31. PR30-10DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  385.440 ₫
  -
  +
 32. PR30-10DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  385.440 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 1815

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang