Cảm biến Autonics

Cảm biến Autonics

Autonic là một thương hiệu đến từ Hàn Quốc, thương hiệu này chuyên sản xuất các thiết bị dành cho điện công nghiệp và đặc biệt là thiết bị cảm biến.Cảm biến Autonics hoạt động rất ổn định và có thể hoạt động song song cùng các thiết bị điện khác mà lại rất ít khi hư hỏng, có độ bền bỉ cao nên thiết bị này được tổ chức thế giới đánh giá cao.

Một số loại cảm biến Autonic thông dụng như : Cảm biến quang, Cảm biến tiệm cận, Cảm biến nhiệt độ...

Sản phẩm 1-32 of 1822

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. PRT08-1.5DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  459.000 ₫
  -
  +
 2. PRT08-1.5DC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  459.000 ₫
  -
  +
 3. PRT08-2DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  459.000 ₫
  -
  +
 4. PRT08-2DC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  459.000 ₫
  -
  +
 5. PRT12-2DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  396.000 ₫
  -
  +
 6. PRT12-2DC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  396.000 ₫
  -
  +
 7. PRT12-4DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  396.000 ₫
  -
  +
 8. PRT12-4DC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  396.000 ₫
  -
  +
 9. PRT18-5DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  396.000 ₫
  -
  +
 10. PRT18-5DC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  396.000 ₫
  -
  +
 11. PRT18-8DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  396.000 ₫
  -
  +
 12. PRT18-8DC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  396.000 ₫
  -
  +
 13. PRT30-10DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  432.000 ₫
  -
  +
 14. PRT30-10DC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  432.000 ₫
  -
  +
 15. PRT30-15DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  432.000 ₫
  -
  +
 16. PRT30-15DC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  432.000 ₫
  -
  +
 17. PSNT17-5DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  303.000 ₫
  -
  +
 18. PSNT17-5DC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  303.000 ₫
  -
  +
 19. PR08-1.5DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  459.000 ₫
  -
  +
 20. PR08-1.5DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  459.000 ₫
  -
  +
 21. PR08-2DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  459.000 ₫
  -
  +
 22. PR08-2DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  459.000 ₫
  -
  +
 23. PR12-2DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  396.000 ₫
  -
  +
 24. PR12-2DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  396.000 ₫
  -
  +
 25. PR12-4DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  396.000 ₫
  -
  +
 26. PR12-4DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  396.000 ₫
  -
  +
 27. PR18-5DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  396.000 ₫
  -
  +
 28. PR18-5DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  396.000 ₫
  -
  +
 29. PR18-8DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  396.000 ₫
  -
  +
 30. PR18-8DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  396.000 ₫
  -
  +
 31. PR30-10DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  459.000 ₫
  -
  +
 32. PR30-10DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  459.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 1822

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Cảm biến Autonics