Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

23 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. LY4N AC200/220 Relay trung gian hãng Omron
  240.000 ₫
  -
  +
 2. PYF08A-N Relay trung gian hãng Omron
  42.000 ₫
  -
  +
 3. PYF14A-N Relay trung gian hãng Omron
  57.000 ₫
  -
  +
 4. PTF14A-E Relay trung gian hãng Omron
  130.000 ₫
  -
  +
 5. MY4N-GS DC24 Relay trung gian hãng Omron
  87.000 ₫
  -
  +
 6. LY2N DC24 Relay trung gian hãng Omron
  160.000 ₫
  -
  +
 7. MY4N-GS DC12 Relay trung gian hãng Omron
  126.000 ₫
  -
  +
 8. PTF08A-E Relay trung gian hãng Omron
  79.000 ₫
  -
  +
 9. MY4N-GS AC24 Relay trung gian hãng Omron
  143.000 ₫
  -
  +
 10. MY2N-GS AC100/110 Relay trung gian hãng Omron
  103.000 ₫
  -
  +
 11. MY2N-GS AC220/240 Relay trung gian hãng Omron
  77.000 ₫
  -
  +
 12. MY2N-GS DC24 Relay trung gian hãng Omron
  75.000 ₫
  -
  +
 13. MY4N-GS AC220/240 Relay trung gian hãng Omron
  87.000 ₫
  -
  +
 14. MY2N-GS DC12 Relay trung gian hãng Omron
  108.000 ₫
  -
  +
 15. MY4N-GS AC48 Relay trung gian hãng Omron
  158.000 ₫
  -
  +
 16. MY4N AC100/110 Relay trung gian hãng Omron
  99.000 ₫
  -
  +
 17. LY2N AC100/110 Relay trung gian hãng Omron
  151.000 ₫
  -
  +
 18. MY4N-GS AC100/110 Relay trung gian hãng Omron
  126.000 ₫
  -
  +
 19. LY2N AC220/240 Relay trung gian hãng Omron
  140.000 ₫
  -
  +
 20. MY4N-GS 24VAC Relay trung gian hãng Omron
  113.000 ₫
  -
  +
 21. LY2N DC12 Relay trung gian hãng Omron
  305.000 ₫
  -
  +
 22. LY4N AC100/110 Relay trung gian hãng Omron
  268.000 ₫
  -
  +
 23. LY4N DC24 Relay trung gian hãng Omron
  265.000 ₫
  -
  +

23 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR