Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

23 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. PTF14A-E Relay trung gian hãng Omron
  118.000 ₫
  -
  +
 2. LY2N DC24 Relay trung gian hãng Omron
  124.000 ₫
  -
  +
 3. MY2N-GS DC24 Relay trung gian hãng Omron
  73.000 ₫
  -
  +
 4. PTF08A-E Relay trung gian hãng Omron
  70.000 ₫
  -
  +
 5. MY4N-GS AC220/240 Relay trung gian hãng Omron
  82.000 ₫
  -
  +
 6. MY2N-GS AC100/110 Relay trung gian hãng Omron
  73.000 ₫
  -
  +
 7. MY2N-GS DC12 Relay trung gian hãng Omron
  92.000 ₫
  -
  +
 8. MY2N-GS AC220/240 Relay trung gian hãng Omron
  73.000 ₫
  -
  +
 9. MY4N AC100/110 Relay trung gian hãng Omron
  99.000 ₫
  -
  +
 10. MY4N-GS AC100/110 Relay trung gian hãng Omron
  99.000 ₫
  -
  +
 11. MY4N-GS 24VAC Relay trung gian hãng Omron
  113.000 ₫
  -
  +
 12. MY4N-GS AC48 Relay trung gian hãng Omron
  113.000 ₫
  -
  +
 13. LY2N AC100/110 Relay trung gian hãng Omron
  121.000 ₫
  -
  +
 14. LY2N AC220/240 Relay trung gian hãng Omron
  130.000 ₫
  -
  +
 15. LY4N AC200/220 Relay trung gian hãng Omron
  240.000 ₫
  -
  +
 16. LY2N DC12 Relay trung gian hãng Omron
  136.000 ₫
  -
  +
 17. PYF08A-N Relay trung gian hãng Omron
  36.000 ₫
  -
  +
 18. LY4N AC100/110 Relay trung gian hãng Omron
  213.000 ₫
  -
  +
 19. PYF14A-N Relay trung gian hãng Omron
  48.000 ₫
  -
  +
 20. LY4N DC24 Relay trung gian hãng Omron
  223.000 ₫
  -
  +
 21. MY4N-GS DC24 Relay trung gian hãng Omron
  82.000 ₫
  -
  +
 22. MY4N-GS DC12 Relay trung gian hãng Omron
  109.000 ₫
  -
  +
 23. MY4N-GS AC24 Relay trung gian hãng Omron
  113.000 ₫
  -
  +

23 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR