Đồng hồ nhiệt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Đồng hồ nhiệt

Bộ điều khiển nhiệt độ là thiết bị dùng để đo, điều khiển và kiểm soát nhiệt độ ở trong một khoảng không gian và thời gian nhất định.

Ngoài nhiệt độ, loại thiết bị điều khiển này còn có khả năng đo và kiểm soát đồng thời cả độ ẩm trong không gian kín. Với tính năng này, bộ điều chỉnh nhiệt độ trở thành thành phần không thể thiếu trong các hệ thống gia nhiệt, máy ép nhựa, lò sấy, hệ thống khí nén, …

Các dòng đồng hồ nhiệt độ nổi tiếng hiện nay tại Việt Nam :

- Đồng hồ nhiệt độ Autonics

- Đồng hồ nhiệt độ Hanyoung

- Đồng hồ nhiệt độ Conotec

Sản phẩm 1-32 of 88

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. T4MA-P4C Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  2.129.000 ₫
  -
  +
 2. HY1000 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY1000
  1.000 ₫
  -
  +
 3. HY72D-PKCNR-06 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY72D
  975.000 ₫
  -
  +
 4. TD4L-14R/C Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.000 ₫
  -
  +
 5. T4M-B4RP4C-N Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.284.360 ₫
  -
  +
 6. TZN4M-B4S Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.805.760 ₫
  -
  +
 7. HY1000-PKMNR-07 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY1000
  382.840 ₫
  -
  +
 8. CNT-P700 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  1.389.080 ₫
  -
  +
 9. TZN4M-A4S Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.721.280 ₫
  -
  +
 10. FOX-300A Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  1.000 ₫
  -
  +
 11. TK4M-24RN Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.315.380 ₫
  -
  +
 12. KF7-PKMNR-12 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng KF7
  1.000 ₫
  -
  +
 13. TOM-K4C Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.000 ₫
  -
  +
 14. TZN4M-24S Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.633.500 ₫
  -
  +
 15. HY72D-PPMNR-08 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY72D
  663.000 ₫
  -
  +
 16. TC4M-14R Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  866.580 ₫
  -
  +
 17. TD4M-N4S Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.640.000 ₫
  -
  +
 18. AX7-4A Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng AX7
  729.640 ₫
  -
  +
 19. TOM Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.000 ₫
  -
  +
 20. HY72D-PKMNR-08 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY72D
  663.000 ₫
  -
  +
 21. HX7-11 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HX7
  2.622.000 ₫
  -
  +
 22. KX7N-CEAA Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng KX7N
  1.000 ₫
  -
  +
 23. T4MA Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.000 ₫
  -
  +
 24. HX7-12 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HX7
  1.000 ₫
  -
  +
 25. HY1000-PKMNR-09 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY1000
  563.000 ₫
  -
  +
 26. NX7-01 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NX7
  1.970.640 ₫
  -
  +
 27. DX7-PCWNR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX7
  1.646.280 ₫
  -
  +
 28. FOX-300A-1 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Conotec Hàn Quốc
  1.363.824 ₫
  -
  +
 29. TK4M-24RR Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.482.360 ₫
  -
  +
 30. T4L-KCC Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  2.129.000 ₫
  -
  +
 31. TOM-P4C Bộ điều khiển nhiệt độ Autonics
  1.000 ₫
  -
  +
 32. DX7-KCWNR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX7
  1.646.280 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 88

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Đồng hồ nhiệt Autonics

Đồng hồ nhiệt Hanyoung

Điều khiển nhiệt độ Conotec

Đồng hồ nhiệt