Biến tần

Biến tần là thiết bị biến đổi dòng điện một chiều hoặc xoay chiều thành dòng điện xoay chiều có tần số và điện áp có thể điều chỉnh.

Những lợi ích của việc sử dụng biến tần bao gồm:

 • Thay đổi tốc độ động cơ linh hoạt, đáp ứng yêu cầu công nghệ.
 • Tiết kiệm năng lượng hiệu quả, bảo vệ các thiết bị điện trong cùng hệ thống.
 • Bảo vệ động cơ, giảm mài mòn cơ khí.
 • Tăng hiệu quả và năng suất sản xuất.

Các hãng biến tần phổ biến thị trường :

- Biến tần Hitachi

- Biến tần Dorna

- Biến tần Ls

- Biến tần Vicruns

- Biến tần Schneider

- Biến tần Chint

31 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. DLB1-0093T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  23.232.000 ₫
  -
  +
 2. DLB1-0280T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  2.882.000 ₫
  -
  +
 3. DLB1-02D2T2G Biến tần Dorna dòng DLB1
  3.333.000 ₫
  -
  +
 4. DLB1-0315T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  3.333.000 ₫
  -
  +
 5. DLB1-0004T2G Biến tần Dorna dòng DLB1
  2.035.000 ₫
  -
  +
 6. DLB1-0355T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  3.333.000 ₫
  -
  +
 7. DLB1-05D5T2G Biến tần Dorna dòng DLB1
  5.214.000 ₫
  -
  +
 8. DLB1-0400T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  3.333.000 ₫
  -
  +
 9. DLB1-0004T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  2.035.000 ₫
  -
  +
 10. DLB1-02D2S2G Biến tần Dorna dòng DLB1
  2.893.000 ₫
  -
  +
 11. DLB1-05D5T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  5.214.000 ₫
  -
  +
 12. DLB1-0D40T2G Biến tần Dorna dòng DLB1
  2.288.000 ₫
  -
  +
 13. DLB1-07D5T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  6.611.000 ₫
  -
  +
 14. DLB1-0D75T2G Biến tần Dorna dòng DLB1
  2.464.000 ₫
  -
  +
 15. DLB1-0011T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  2.035.000 ₫
  -
  +
 16. DLB1-01D5T2G Biến tần Dorna dòng DLB1
  2.882.000 ₫
  -
  +
 17. DLB1-0015T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  10.307.000 ₫
  -
  +
 18. DLB1-0018T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  10.307.000 ₫
  -
  +
 19. DLB1-0110T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  23.232.000 ₫
  -
  +
 20. DLB1-0022T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  15.928.000 ₫
  -
  +
 21. DLB1-0132T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  23.232.000 ₫
  -
  +
 22. DLB1-0030T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  20.108.000 ₫
  -
  +
 23. DLB1-0160T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  23.232.000 ₫
  -
  +
 24. DLB1-0037T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  112 ₫
  -
  +
 25. DLB1-0185T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  23.232.000 ₫
  -
  +
 26. DLB1-0045T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  110 ₫
  -
  +
 27. DLB1-0200T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  2.882.000 ₫
  -
  +
 28. DLB1-0055T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  129 ₫
  -
  +
 29. DLB1-0220T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  2.882.000 ₫
  -
  +
 30. DLB1-0075T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  170 ₫
  -
  +
 31. DLB1-0250T4G Biến tần Dorna dòng DLB1
  2.882.000 ₫
  -
  +

31 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Biến tần

Biến tần Hitachi

Biến tần Dorna

Biến tần LS

Biến tần Vicruns

Biến tần Schneider