Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 41

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. A9F94132 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  530.200 ₫
  -
  +
 2. MCB 1P 32A 6KA NXB1-32 Chint
  47.300 ₫
  -
  +
 3. A9F94232 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  1.291.000 ₫
  -
  +
 4. A9F74432 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  1.081.000 ₫
  -
  +
 5. A9F94332 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  1.804.000 ₫
  -
  +
 6. MCB BKN4P-32A CB tép Chint - 6KA
  451.000 ₫
  -
  +
 7. MCB - Aptomat Hitachi BK-633P32A
  99 ₫
  -
  +
 8. A9F94432 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60L
  2.627.900 ₫
  -
  +
 9. MCB 3P 32A 6KA NXB3-32 Chint
  133.100 ₫
  -
  +
 10. MCB 2P 32A Aptomat Hitachi BK63 2P 32A
  112.000 ₫
  -
  +
 11. MCB DC Schneider A9N61515 dòng Acti9 C60H
  99 ₫
  -
  +
 12. A9F84232 MCB Schneider dòng Acti9 iC60H, 2P, 32A, 10kA
  1.459.700 ₫
  -
  +
 13. A9F74132 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  182.000 ₫
  -
  +
 14. A9K27232 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  326.000 ₫
  -
  +
 15. MCB BKN-b-2P-32A CB tép Chint - 10KA
  269.500 ₫
  -
  +
 16. MCB BKN1P-32A CB tép Chint - 6KA
  89.100 ₫
  -
  +
 17. MCB - Aptomat Hitachi BK-632P32A
  99 ₫
  -
  +
 18. MCB BKN-b-3P-32A CB tép Chint - 10KA
  434.500 ₫
  -
  +
 19. MCB 4P 32A Aptomat Hitachi BK63 4P 32A
  292.000 ₫
  -
  +
 20. MCB 1P 32A Aptomat Hitachi BK63 1P 32A
  55.000 ₫
  -
  +
 21. MCB BKN-b-4P-32A CB tép Chint - 10KA
  646.800 ₫
  -
  +
 22. A9F74332 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  656.000 ₫
  -
  +
 23. EZ9F34132 MCB Aptomat - Cầu dao tự động Schneider dòng EZ9
  69.000 ₫
  -
  +
 24. MCB BKN3P-32A CB tép Chint - 6KA
  309.100 ₫
  -
  +
 25. EZ9F34232 MCB Aptomat - Cầu dao tự động Schneider dòng EZ9
  197.000 ₫
  -
  +
 26. MCB 2P 32A 6KA NXB2-32 Chint
  89.100 ₫
  -
  +
 27. EZ9F34332 MCB Aptomat - Cầu dao tự động Schneider dòng EZ9
  351.000 ₫
  -
  +
 28. A9F84132 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iC60N
  316.000 ₫
  -
  +
 29. A9K24432 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  822.000 ₫
  -
  +
 30. A9K27132 MCB - Aptomat tự động Schneider dòng Acti9 iK60N
  116.000 ₫
  -
  +
 31. MCB BKN-b-1P-32A CB tép Chint - 10KA
  123.200 ₫
  -
  +
 32. MCB - Aptomat Hitachi BK-634P32A
  99 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 41

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR