Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS

Sản phẩm 1-32 of 41

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. MCB 2P 32A 6KA NXB2-32
  89.100,00 ₫
  -
  +
 2. MCB Hitachi BK63 3P 32A
  204.000,00 ₫
  -
  +
 3. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Easy9 Schneider EZ9F34332
  351.000,00 ₫
  -
  +
 4. MCB dòng Acti9 iC60H Schneider A9F84132
  316.000,00 ₫
  -
  +
 5. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 iC60N Schneider A9F74232
  460.000,00 ₫
  -
  +
 6. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 iK60N Schneider A9K27132
  116.000,00 ₫
  -
  +
 7. CB tép (MCB) BKN-b-1P-32A,10KA
  123.200,00 ₫
  -
  +
 8. CB tép (MCB)BKN 2P-32A, 6KA
  195.800,00 ₫
  -
  +
 9. MCB Hitachi BK-631P32A
  55.000,00 ₫
  -
  +
 10. MCB 4P 32A 6KA NXB4-32
  176.000,00 ₫
  -
  +
 11. MCB 1P 32A 6KA NXB1-32
  47.300,00 ₫
  -
  +
 12. MCB điện 1 chiều dòng Acti9 C60H-DC Schneider A9N61535
  1.486.000,00 ₫
  -
  +
 13. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 iC60H Schneider A9F84332
  1.745.000,00 ₫
  -
  +
 14. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 iK60N Schneider A9K24332
  530.000,00 ₫
  -
  +
 15. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 iC60H Schneider A9F84432
  2.603.700,00 ₫
  -
  +
 16. MCB Hitachi BK-633P32A
  204.000,00 ₫
  -
  +
 17. MCB dòng Acti9 iC60L Schneider A9F94132
  530.200,00 ₫
  -
  +
 18. MCB Hitachi BK63 2P 32A
  112.000,00 ₫
  -
  +
 19. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 iC60L Schneider A9F94232
  1.291.000,00 ₫
  -
  +
 20. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 iC60N Schneider A9F74432
  1.081.000,00 ₫
  -
  +
 21. MCB dòng Acti9 iC60N Schneider A9F74132
  182.000,00 ₫
  -
  +
 22. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 iC60L Schneider A9F94332
  1.804.000,00 ₫
  -
  +
 23. CB tép (MCB) BKN4P-32A, 6KA
  451.000,00 ₫
  -
  +
 24. CB tép (MCB) BKN1P-32A, 6KA
  89.100,00 ₫
  -
  +
 25. MCB dòng Acti9 iC60L Schneider A9F94432
  2.627.900,00 ₫
  -
  +
 26. MCB 3P 32A 6KA NXB3-32
  133.100,00 ₫
  -
  +
 27. MCB Hitachi BK63 4P 32A
  292.000,00 ₫
  -
  +
 28. MCB điện 1 chiều dong Acti9 C60H-DC Schneider A9N61515
  0,00 ₫
  -
  +
 29. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 iC60H Schneider A9F84232
  1.130.000,00 ₫
  -
  +
 30. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 iC60N Schneider A9F74332
  656.000,00 ₫
  -
  +
 31. Cầu dao tự động/Aptomat tự động Acti9 iK60N Schneider A9K27232
  326.000,00 ₫
  -
  +
 32. CB tép (MCB) BKN-b-2P-32A,10KA
  269.500,00 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 41

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Rờ le nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR