Thiết bị khí nén

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị khí nén
Thiết bị khí nén bao gồm xy lanh khí nén, van khí nén, bộ lọc khí nén, phụ kiện khí nén là những thiết bị khí nén quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ hệ thống nén khí nào.

Thiết bị khí nén đóng vai trò quan trọng trong việc sử dụng khí nén trong sản xuất và phục vụ cho các hoạt động của đời sống xã hội.

 Thiết bị khí nén bao gồm các thiết bị, bộ phận như:

· Xi lanh khí nén

· Van điện từ

· Van điều khiển

· Van tiết lưu

· Bộ điều khiển vị trí

· Bộ lọc  khí nén

· Bơm

· Bộ giảm thanh

· Đầu nối

· Cảm biến vị trí

· Điều chỉnh áp suất

· Bộ lọc khí nén

Sản phẩm 1-32 of 119

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. GNSF06 Van tiết lưu phi 6 Sang-A
  113.850 ₫
  -
  +
 2. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 4 GPUC0400 TPC
  18.150 ₫
  -
  +
 3. GU0420BU Ống dẫn khí Sang - A màu xanh phi 4
  7.000 ₫
  -
  +
 4. GU0640N Ống dẫn khí Sang - A màu trong trong phi 6
  8.000 ₫
  -
  +
 5. Đầu nối khí - Nối ống L phi 16 ren 17 GPL1603 TPC
  65.450 ₫
  -
  +
 6. Đầu nối khí - Nối ống T phi 10 ren 17 GPST1003 TPC
  51.700 ₫
  -
  +
 7. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 4 ren M6 GPC04M6 TPC
  18.150 ₫
  -
  +
 8. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 4 ren 9.6 GPC0401 TPC
  14.850 ₫
  -
  +
 9. Đầu nối khí - Nối ống L phi 4 ren M5 GPL04M5 TPC
  22.000 ₫
  -
  +
 10. GNSE0801 Van tiết lưu phi 8 ren 9.6 Sang-A
  65.450 ₫
  -
  +
 11. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 10 ren 17 GPC1003 TPC
  26.400 ₫
  -
  +
 12. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 16 ren 17 GPC1603 TPC
  77.000 ₫
  -
  +
 13. Đầu nối khí - Nối ống T phi 10 GPUT1000 TPC
  33.000 ₫
  -
  +
 14. Đầu nối khí - Nối ống L phi 8 ren 9.6 GPL0801 TPC
  18.150 ₫
  -
  +
 15. Đầu nối khí - Nối ống L phi 10 ren 9.6 GPL1001 TPC
  29.700 ₫
  -
  +
 16. Đầu nối khí - Nối ống L phi 10 ren 13 GPL1002 TPC
  29.150 ₫
  -
  +
 17. Đầu nối khí - Nối ống T phi 12 ren 17 GPT1202 TPC
  51.150 ₫
  -
  +
 18. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 8 ren 17 GPC0803 TPC
  23.100 ₫
  -
  +
 19. Đầu nối khí - Nối ống T phi 8 ren 9.6 GPT0801 TPC
  29.150 ₫
  -
  +
 20. Đầu nối khí - Nối ống T phi 10 ren 17 GPT1003 TPC
  44.000 ₫
  -
  +
 21. GNSF12 Van tiết lưu phi 12 Sang-A
  198.000 ₫
  -
  +
 22. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 10 GPUC1000 TPC
  23.100 ₫
  -
  +
 23. Đầu nối khí - Nối ống L phi 6 GPUL0600 TPC
  15.400 ₫
  -
  +
 24. Đầu nối khí - Nối ống L phi 8 GPUL0800 TPC
  18.150 ₫
  -
  +
 25. GNSE06M5 Van tiết lưu phi 6 ren M5 Sang-A
  77.000 ₫
  -
  +
 26. Đầu nối khí - Nối ống T phi 4 ren 9.6 GPT0401 TPC
  26.400 ₫
  -
  +
 27. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 6 phi 4 GPG0604 TPC
  21.450 ₫
  -
  +
 28. GNSE1202 Van tiết lưu phi 12 ren 13 Sang-A
  88.000 ₫
  -
  +
 29. GNSE0401 Van tiết lưu phi 4 ren 9.6 Sang-A
  62.700 ₫
  -
  +
 30. Đầu nối khí - Nối ống L phi 6 ren M5 GPL06M5 TPC
  22.000 ₫
  -
  +
 31. GNSE0804 Van tiết lưu phi 8 ren 21 Sang-A
  157.850 ₫
  -
  +
 32. GNSE1203 Van tiết lưu phi 12 ren 17 Sang-A
  128.700 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 119

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị khí nén

Fitting

Xy lanh

Bộ lọc

Công tắc áp suất

Công tắc dòng chảy

Van điện từ