Thiết bị khí nén

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị khí nén
Thiết bị khí nén bao gồm xy lanh khí nén, van khí nén, bộ lọc khí nén, phụ kiện khí nén là những thiết bị khí nén quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ hệ thống nén khí nào.

Thiết bị khí nén đóng vai trò quan trọng trong việc sử dụng khí nén trong sản xuất và phục vụ cho các hoạt động của đời sống xã hội.

 Thiết bị khí nén bao gồm các thiết bị, bộ phận như:

· Xi lanh khí nén

· Van điện từ

· Van điều khiển

· Van tiết lưu

· Bộ điều khiển vị trí

· Bộ lọc  khí nén

· Bơm

· Bộ giảm thanh

· Đầu nối

· Cảm biến vị trí

· Điều chỉnh áp suất

· Bộ lọc khí nén

Sản phẩm 1-32 of 119

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Đầu nối khí - Nối ống L phi 6 ren 17 GPL0603 TPC
  17.000 ₫
  -
  +
 2. Đầu nối khí - Nối ống L phi 10 ren 17 GPL1003 TPC
  24.000 ₫
  -
  +
 3. Đầu nối khí - Nối ống T phi 8 GPUT0800 TPC
  20.000 ₫
  -
  +
 4. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 8 ren 13 GPC0802 TPC
  12.000 ₫
  -
  +
 5. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 12 GPUC1200 TPC
  22.000 ₫
  -
  +
 6. Đầu nối khí - Nối ống T phi 8 ren 17 GPT0803 TPC
  33.000 ₫
  -
  +
 7. Đầu nối khí - Nối ống T phi 10 ren 21 GPT1004 TPC
  45.000 ₫
  -
  +
 8. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 8 GPUC0800 TPC
  18.000 ₫
  -
  +
 9. Đầu nối khí - Nối ống L phi 10 GPUL1000 TPC
  20.000 ₫
  -
  +
 10. GNSF10 Van tiết lưu phi 10 Sang-A
  117.000 ₫
  -
  +
 11. Đầu nối khí - Nối ống T phi 4 ren M5 GPT04M5 TPC
  27.000 ₫
  -
  +
 12. GNSE1002 Van tiết lưu phi 10 ren 13 Sang-A
  109.000 ₫
  -
  +
 13. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 10 phi 8 GPG1008 TPC
  29.000 ₫
  -
  +
 14. GNSE0402 Van tiết lưu phi 4 ren 13 Sang-A
  84.000 ₫
  -
  +
 15. GNSE0803 Van tiết lưu phi 8 ren 17 Sang-A
  120.000 ₫
  -
  +
 16. GNSE1204 Van tiết lưu phi 12 ren 21 Sang-A
  136.000 ₫
  -
  +
 17. Đầu nối khí - Nối ống L phi 4 ren 13 GPL0402 TPC
  14.000 ₫
  -
  +
 18. Đầu nối khí - Nối ống T phi 16 GPUT1600 TPC
  76.000 ₫
  -
  +
 19. Đầu nối khí nén chữ Y GPW1008 Sang - A
  36.000 ₫
  -
  +
 20. GU0640BU Ống dẫn khí Sang - A màu xanh phi 6
  8.000 ₫
  -
  +
 21. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 6 ren 13 GPC0602 TPC
  10.000 ₫
  -
  +
 22. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 10 ren 9.6 GPC1001 TPC
  14.000 ₫
  -
  +
 23. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 4 ren M5 GPC04M5 TPC
  12.000 ₫
  -
  +
 24. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 6 ren M5 GPC06M5 TPC
  13.000 ₫
  -
  +
 25. Đầu nối khí - Nối ống T phi 16 ren 17 GPT1602 TPC
  98.000 ₫
  -
  +
 26. Đầu nối khí - Nối ống T phi 8 ren 13 GPST0802 TPC
  34.000 ₫
  -
  +
 27. Đầu nối khí - Nối ống L phi 8 ren 17 GPL0803 TPC
  18.000 ₫
  -
  +
 28. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 12 ren 17 GPC1203 TPC
  18.000 ₫
  -
  +
 29. Đầu nối khí - Nối ống L phi 12 ren 17 GPL1203 TPC
  29.000 ₫
  -
  +
 30. Đầu nối khí - Nối ống T phi 6 ren 13 GPT0602 TPC
  28.000 ₫
  -
  +
 31. Đầu nối khí - Nối ống L phi 8 ren 21 GPL0804 TPC
  28.000 ₫
  -
  +
 32. Đầu nối khí - Nối ống L phi 10 ren 21 GPL1004 TPC
  28.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 119

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị khí nén

Fitting

Xy lanh

Bộ lọc

Công tắc áp suất

Công tắc dòng chảy

Van điện từ