Thiết bị khí nén

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị khí nén
Thiết bị khí nén bao gồm xy lanh khí nén, van khí nén, bộ lọc khí nén, phụ kiện khí nén là những thiết bị khí nén quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ hệ thống nén khí nào.

Thiết bị khí nén đóng vai trò quan trọng trong việc sử dụng khí nén trong sản xuất và phục vụ cho các hoạt động của đời sống xã hội.

 Thiết bị khí nén bao gồm các thiết bị, bộ phận như:

· Xi lanh khí nén

· Van điện từ

· Van điều khiển

· Van tiết lưu

· Bộ điều khiển vị trí

· Bộ lọc  khí nén

· Bơm

· Bộ giảm thanh

· Đầu nối

· Cảm biến vị trí

· Điều chỉnh áp suất

· Bộ lọc khí nén

Sản phẩm 1-32 of 119

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Đầu nối khí - Nối ống T phi 10 ren 13 GPST1002 TPC
  42.000 ₫
  -
  +
 2. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 10 ren 21 GPC1004 TPC
  17.000 ₫
  -
  +
 3. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 16 ren 17 GPC1603 TPC
  41.000 ₫
  -
  +
 4. Đầu nối khí - Nối ống T phi 10 GPUT1000 TPC
  22.000 ₫
  -
  +
 5. GNSE0603 Van tiết lưu phi 6 ren 17 Sang-A
  112.000 ₫
  -
  +
 6. Đầu nối khí - Nối ống L phi 8 ren 13 GPL0802 TPC
  17.000 ₫
  -
  +
 7. Đầu nối khí - Nối ống L phi 10 ren 13 GPL1002 TPC
  22.000 ₫
  -
  +
 8. Đầu nối khí - Nối ống T phi 12 ren 17 GPT1202 TPC
  45.000 ₫
  -
  +
 9. Đầu nối khí - Nối ống L phi 6 ren 17 GPL0603 TPC
  17.000 ₫
  -
  +
 10. Đầu nối khí - Nối ống T phi 8 ren 13 GPT0802 TPC
  30.000 ₫
  -
  +
 11. Đầu nối khí - Nối ống T phi 10 ren 17 GPT1003 TPC
  41.000 ₫
  -
  +
 12. GNSF12 Van tiết lưu phi 12 Sang-A
  137.000 ₫
  -
  +
 13. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 8 ren 13 GPC0802 TPC
  12.000 ₫
  -
  +
 14. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 12 GPUC1200 TPC
  22.000 ₫
  -
  +
 15. Đầu nối khí - Nối ống L phi 8 GPUL0800 TPC
  14.000 ₫
  -
  +
 16. GNSE06M5 Van tiết lưu phi 6 ren M5 Sang-A
  72.000 ₫
  -
  +
 17. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 8 GPUC0800 TPC
  18.000 ₫
  -
  +
 18. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 8 phi 6 GPG0806 TPC
  22.000 ₫
  -
  +
 19. GNSE0401 Van tiết lưu phi 4 ren 9.6 Sang-A
  78.000 ₫
  -
  +
 20. Đầu nối khí - Nối ống T phi 4 ren M5 GPT04M5 TPC
  27.000 ₫
  -
  +
 21. GNSE1002 Van tiết lưu phi 10 ren 13 Sang-A
  109.000 ₫
  -
  +
 22. GNSE1203 Van tiết lưu phi 12 ren 17 Sang-A
  130.000 ₫
  -
  +
 23. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 6 ren 17 GPC0603 TPC
  13.000 ₫
  -
  +
 24. GNSE0803 Van tiết lưu phi 8 ren 17 Sang-A
  120.000 ₫
  -
  +
 25. GU0420N Ống dẫn khí Sang - A màu trong trong phi 4
  7.000 ₫
  -
  +
 26. GU0855BU Ống dẫn khí Sang - A màu xanh phi 8
  12.000 ₫
  -
  +
 27. Đầu nối khí - Nối ống T phi 16 GPUT1600 TPC
  76.000 ₫
  -
  +
 28. Đầu nối khí nén chữ Y GPW1008 Sang - A
  36.000 ₫
  -
  +
 29. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 4 ren 13 GPC0402 TPC
  9.000 ₫
  -
  +
 30. Đầu nối khí - Nối ống L phi 12 ren 21 GPL1204 TPC
  30.000 ₫
  -
  +
 31. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 10 ren 9.6 GPC1001 TPC
  14.000 ₫
  -
  +
 32. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 12 ren 13 GPC1202 TPC
  17.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 119

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị khí nén

Fitting

Xy lanh

Bộ lọc

Công tắc áp suất

Công tắc dòng chảy

Van điện từ