Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 7703

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. RCCB - Aptomat chống giật RKP1P+N-06A 4.5KA Ls
  365.000 ₫
  -
  +
 2. RCCB - Aptomat chống giật RKP1P+N-10A 4.5KA Ls
  277.020 ₫
  -
  +
 3. RCCB - Aptomat chống giật RKP1P+N-16A 4.5KA Ls
  277.020 ₫
  -
  +
 4. RCCB - Aptomat chống giật RKP1P+N-20A 4.5KA Ls
  277.020 ₫
  -
  +
 5. RCCB - Aptomat chống giật RKP1P+N-25A 4.5KA Ls
  277.020 ₫
  -
  +
 6. RCCB - Aptomat chống giật RKS1P+N-32A 4.5KA Ls
  578.664 ₫
  -
  +
 7. RCCB - Aptomat chống giật RKS1P+N-06A 10KA Ls
  755.000 ₫
  -
  +
 8. RCCB - Aptomat chống giật RKS1P+N-10A 10KA Ls
  578.664 ₫
  -
  +
 9. RCCB - Aptomat chống giật RKS1P+N-16A 10KA Ls
  755.000 ₫
  -
  +
 10. RCCB - Aptomat chống giật RKS1P+N-20A 10KA Ls
  578.664 ₫
  -
  +
 11. RCCB - Aptomat chống giật RKS1P+N-25A 10KA Ls
  578.664 ₫
  -
  +
 12. RCCB - Aptomat chống giật RKN1P+N-25A 10KA Ls
  421.686 ₫
  -
  +
 13. RCCB - Aptomat chống giật RKN1P+N-32A 10KA Ls
  421.686 ₫
  -
  +
 14. RCCB - Aptomat chống giật RKN1P+N-40A 10KA Ls
  421.686 ₫
  -
  +
 15. RCCB - Aptomat chống giật RKN1P+N-63A 10KA Ls
  430.920 ₫
  -
  +
 16. RCCB - Aptomat chống giật RKN3P+N-25A 10KA Ls
  597.132 ₫
  -
  +
 17. RCCB - Aptomat chống giật RKN3P+N-32A 10KA Ls
  597.132 ₫
  -
  +
 18. RCCB - Aptomat chống giật RKN3P+N-40A 10KA Ls
  597.132 ₫
  -
  +
 19. RCCB - Aptomat chống giật RKN3P+N-63A 10KA Ls
  658.692 ₫
  -
  +
 20. RCCB - Aptomat chống giật RKN-b-1P+N-25A 10KA Ls
  700.000 ₫
  -
  +
 21. RCCB - Aptomat chống giật RKN-b-1P+N-32A 10KA Ls
  700.000 ₫
  -
  +
 22. RCCB - Aptomat chống giật RKN-b-1P+N-40A 10KA Ls
  700.000 ₫
  -
  +
 23. RCCB - Aptomat chống giật RKN-b-1P+N-63A 10KA Ls
  775.000 ₫
  -
  +
 24. RCCB - Aptomat chống giật RKN-b-1P+N-80A 10KA Ls
  870.000 ₫
  -
  +
 25. RCCB - Aptomat chống giật RKN-b-1P+N-100A 10KA Ls
  870.000 ₫
  -
  +
 26. RCCB - Aptomat chống giật RKN-b-3P+N-25A 10KA Ls
  980.000 ₫
  -
  +
 27. RCCB - Aptomat chống giật RKN-b-3P+N-32A 10KA Ls
  980.000 ₫
  -
  +
 28. RCCB - Aptomat chống giật RKN-b-3P+N-40A 10KA Ls
  980.000 ₫
  -
  +
 29. RCCB - Aptomat chống giật RKN-b-3P+N-63A 10KA Ls
  849.528 ₫
  -
  +
 30. RCCB - Aptomat chống giật RKN-b-3P+N-80A 10KA Ls
  1.280.000 ₫
  -
  +
 31. RCCB - Aptomat chống giật RKN-b-3P+N-100A 10KA Ls
  1.280.000 ₫
  -
  +
 32. UA-1 Tiếp điểm phụ Ls bên hông 1NO+1NC dùng cho MC-6a~150a
  61.560 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 7703

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR