Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 956

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. ABS203C-225A Aptomat MCCB 3 pha hãng Ls
  2.805.000 ₫
  -
  +
 2. TD100N FMU100 2P 32A Aptomat Susol MCCB Aptomat loại 2 Pha hãng Ls
  2.035.000 ₫
  -
  +
 3. ABN402C-300A Aptomat MCCB 2 pha hãng Ls
  4.950.000 ₫
  -
  +
 4. BS32c w/c 6A Aptomat MCCB 2 pha hãng Ls
  126.500 ₫
  -
  +
 5. TS1250N 4P 1250A Aptomat Susol MCCB Aptomat loại 4 Pha hãng Ls
  52.800.000 ₫
  -
  +
 6. TS250N FTU250 4P 160A Aptomat Susol MCCB Aptomat loại 4 Pha hãng Ls
  6.534.000 ₫
  -
  +
 7. TS100N FMU100 3P 32A Aptomat Susol MCCB Aptomat loại 3 Pha hãng Ls
  2.563.000 ₫
  -
  +
 8. ABN402C-250A Aptomat MCCB 2 pha hãng Ls
  4.950.000 ₫
  -
  +
 9. ABS32C-5A Aptomat MCCB 2 pha hãng Ls
  792.000 ₫
  -
  +
 10. MW-32bB/40bB Hộp cho khởi động từ hãng Ls
  1.012.000 ₫
  -
  +
 11. ABN103C-15A Aptomat MCCB 3 pha hãng Ls
  1.265.000 ₫
  -
  +
 12. TS250N FTU250 4P 125A Aptomat Susol MCCB Aptomat loại 4 Pha hãng Ls
  6.534.000 ₫
  -
  +
 13. TS250N ATU250 4P 200A Aptomat Susol MCCB Aptomat loại 4 Pha hãng Ls
  7.227.000 ₫
  -
  +
 14. TD160N FMU160 4P 160A Aptomat Susol MCCB Aptomat loại 4 Pha hãng Ls
  5.500.000 ₫
  -
  +
 15. TS100N FMU100 3P 100A Aptomat Susol MCCB Aptomat loại 3 Pha hãng Ls
  2.563.000 ₫
  -
  +
 16. RCCB - Aptomat chống giật RKP1P+N-20A 4.5KA Ls
  484.000 ₫
  -
  +
 17. ABN52C-50A Aptomat MCCB 2 pha hãng Ls
  825.000 ₫
  -
  +
 18. TD100N FMU100 2P 63A Aptomat Susol MCCB Aptomat loại 2 Pha hãng Ls
  2.035.000 ₫
  -
  +
 19. DMP65i-T 2a1b AC/DC85~260V Relay kỹ thuật số hãng Ls
  1.375.000 ₫
  -
  +
 20. TS400N FMU400 3P 300A Aptomat Susol MCCB Aptomat loại 3 Pha hãng Ls
  8.635.000 ₫
  -
  +
 21. TS160N FMU160 3P 125A Aptomat Susol MCCB Aptomat loại 3 Pha hãng Ls
  3.355.000 ₫
  -
  +
 22. ABS52C-30A Aptomat MCCB 2 pha hãng Ls
  880.000 ₫
  -
  +
 23. TS1000N 3P 1000A Aptomat Susol MCCB Aptomat loại 3 Pha hãng Ls
  42.900.000 ₫
  -
  +
 24. ABN54C-50A Aptomat MCCB hãng Ls
  1.265.000 ₫
  -
  +
 25. TD100N FMU100 3P 63A Aptomat Susol MCCB Aptomat loại 3 Pha hãng Ls
  2.365.000 ₫
  -
  +
 26. TS400N FTU400 4P 400A Aptomat Susol MCCB Aptomat loại 4 Pha hãng Ls
  9.900.000 ₫
  -
  +
 27. TS160N ETS23 3P 40A Aptomat Susol MCCB Aptomat loại 3 Pha hãng Ls
  5.203.000 ₫
  -
  +
 28. ABS803C-630A Aptomat MCCB 3 pha hãng Ls
  13.750.000 ₫
  -
  +
 29. ABS804C-800A Aptomat MCCB hãng Ls
  19.250.000 ₫
  -
  +
 30. TD100N FTU100 3P 100A Aptomat Susol MCCB Aptomat loại 3 Pha hãng Ls
  2.310.000 ₫
  -
  +
 31. RCCB - Aptomat chống giật RKN-b-1P+N-100A 10KA Ls
  870.000 ₫
  -
  +
 32. ABN102C-100A Aptomat MCCB 2 pha hãng Ls
  1.098.900 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 956

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR