Cầu đấu điện ( Domino )

Theo dõi nguồn cấp RSS
Cầu đấu điện ( Domino )

Cầu đấu dây điện hay còn được gọi là Domino điện, thiết bị này được sử dụng để kết nối dây điện với các thiết bị điều khiển hoặc động lực. Ngoài ra còn giúp nối liền mạch điện bên trong hệ thống điện hay tủ bảng điện.

Cầu đấu dây điện được sử dụng nhiều trong các hệ thống điện của các hộ gia đình, còn đối với hệ thống điện trong công nghiệp thì chúng thường được gọi với tên là cầu đấu dây điện.

Cầu đấu dây điện Hanyoung là thiết bị được sản xuất trên dây chuyền công nghệ tiên tiến được đến từ Hàn Quốc. Sản phẩm đảm bảo các tiêu chí về chất lượng, đạt tiêu chuẩn toàn cầu và các yêu cầu kỹ thuật trong công nghiệp.

Cầu đấu điện Domino Hanyoung được chia thành 2 loại là Domino khối và Domino tép. 

23 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Cầu đấu điện - Domino tép DINKLE DK35N
  44.240 ₫
  -
  +
 2. Cầu đấu điện - Domino tép DINKLE DK6N
  10.800 ₫
  -
  +
 3. Cầu đấu điện - Domino tép DINKLE DK50
  126.000 ₫
  -
  +
 4. Cầu đấu điện - Domino tép DINKLE DK10N
  12.800 ₫
  -
  +
 5. Cầu đấu điện - Domino tép DINKLE DK95
  228.000 ₫
  -
  +
 6. Cầu đấu điện - Domino tép DINKLE DK16N
  22.560 ₫
  -
  +
 7. Cầu đấu điện - Domino tép DINKLE DK240
  472.000 ₫
  -
  +
 8. Cầu đấu điện - Domino PE DINKLE DK4N-PE
  18.800 ₫
  -
  +
 9. Cầu đấu điện - Domino PE DINKLE DK10N-PE
  47.800 ₫
  -
  +
 10. Cầu đấu điện - Domino PE DINKLE DK35-PE
  176.700 ₫
  -
  +
 11. Cầu đấu điện - Domino PE DINKLE DK50-PE
  262.800 ₫
  -
  +
 12. Cầu đấu điện - Domino PE DINKLE DK95-PE
  398.500 ₫
  -
  +
 13. Cầu chì tép DINKLE DK4-TFL (5X20)
  38.600 ₫
  -
  +
 14. Domino 2 tầng DINKLE DKK2.5
  21.500 ₫
  -
  +
 15. Nắp che cầu chì tép DINKLE DK4C-TF
  4.500 ₫
  -
  +
 16. Cầu đấu điện - Domino DINKLE DKK4
  24.500 ₫
  -
  +
 17. Cầu đấu điện - Domino tép DINKLE DK150
  380.000 ₫
  -
  +
 18. Cầu chì tép DINKLE DK4-TF (5X20)
  22.400 ₫
  -
  +
 19. Cầu đấu điện - Domino PE DINKLE DK2.5N-PE
  15.500 ₫
  -
  +
 20. Cầu đấu điện - Domino PE DINKLE DK6N-PE
  39.000 ₫
  -
  +
 21. Cầu đấu điện - Domino PE DINKLE DK16-PE
  67.500 ₫
  -
  +
 22. Cầu đấu điện - Domino tép DINKLE DK2.5N
  4.800 ₫
  -
  +
 23. Cầu đấu điện - Domino tép DINKLE DK4N
  6.400 ₫
  -
  +

23 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang