Cảm biến

Cảm biến là một thiết bị phát hiện và phản hồi một số loại đầu vào từ môi trường vật lý. Đầu vào cụ thể có thể là ánh sáng, nhiệt, chuyển động, độ ẩm, áp suất hoặc bất kỳ một trong số rất nhiều hiện tượng môi trường khác. Đầu ra nói chung là tín hiệu được chuyển đổi thành màn hình có thể đọc được ở vị trí cảm biến hoặc được truyền điện tử qua mạng để đọc hoặc xử lý thêm.

Tất cả các cảm biến này được sử dụng để đo một trong các tính chất vật lý như Nhiệt độ, Điện trở, Điện dung, Dẫn nhiệt, Truyền nhiệt, v.v. Các loại cảm biến: nhiệt độ - áp suất - ánh sáng - màu - chạm - độ ẩm - hồng ngoại - khói ....

Sản phẩm 1-32 of 240

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. UP12RM-2NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  171 ₫
  -
  +
 2. UP30RLM-10PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  106 ₫
  -
  +
 3. PRCM12-2DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  803.000 ₫
  -
  +
 4. UP-18RLD8NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 3 dây Hanyoung
  329.000 ₫
  -
  +
 5. CUP-30R15FC Cảm biến điện dung Hanyoung tròn 3 dây
  627.000 ₫
  -
  +
 6. PR08-2DP2 Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  709.500 ₫
  -
  +
 7. PRDL30-25DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  709.500 ₫
  -
  +
 8. UP30RLM-10PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  164 ₫
  -
  +
 9. PRCM12-2DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  803.000 ₫
  -
  +
 10. UP-18RLM5PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 3 dây Hanyoung
  329.000 ₫
  -
  +
 11. CUP-30R15FA Cảm biến điện dung Hanyoung tròn 3 dây
  627.000 ₫
  -
  +
 12. PR08-2DN2(5M) Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  468.000 ₫
  -
  +
 13. UP-12RM2PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 3 dây Hanyoung
  316.000 ₫
  -
  +
 14. PRDL18-14DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  614.900 ₫
  -
  +
 15. UP12RM-2NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  132 ₫
  -
  +
 16. UP30RLM-10NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  118 ₫
  -
  +
 17. PRL30-15DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  642.400 ₫
  -
  +
 18. CUP-18RP8FC Cảm biến điện dung Hanyoung tròn 3 dây
  641.000 ₫
  -
  +
 19. PR08-2DN2 Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  709.500 ₫
  -
  +
 20. UP-18RLM5NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 3 dây Hanyoung
  329.000 ₫
  -
  +
 21. PRDL18-14DN2 Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  614.900 ₫
  -
  +
 22. UP8RD-2PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  135 ₫
  -
  +
 23. UP30RLM-10NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  101 ₫
  -
  +
 24. PRL30-15DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  642.400 ₫
  -
  +
 25. CUP-18RP8FA Cảm biến điện dung Hanyoung tròn 3 dây
  641.000 ₫
  -
  +
 26. PR08-1.5DP2 Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  709.500 ₫
  -
  +
 27. UP-18RLM5NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 3 dây Hanyoung
  329.000 ₫
  -
  +
 28. PRDL18-14DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  614.900 ₫
  -
  +
 29. UP-30RLM10PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 3 dây Hanyoung
  366.000 ₫
  -
  +
 30. UP8RD-2PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  117 ₫
  -
  +
 31. PRL30-10DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  642.400 ₫
  -
  +
 32. CUP-18R8FC Cảm biến điện dung Hanyoung tròn 3 dây
  555.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 240

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Cảm biến

Cảm biến Autonics

Cảm biến Hanyoung

Cảm biến