Cảm biến

Cảm biến là một thiết bị phát hiện và phản hồi một số loại đầu vào từ môi trường vật lý. Đầu vào cụ thể có thể là ánh sáng, nhiệt, chuyển động, độ ẩm, áp suất hoặc bất kỳ một trong số rất nhiều hiện tượng môi trường khác. Đầu ra nói chung là tín hiệu được chuyển đổi thành màn hình có thể đọc được ở vị trí cảm biến hoặc được truyền điện tử qua mạng để đọc hoặc xử lý thêm.

Tất cả các cảm biến này được sử dụng để đo một trong các tính chất vật lý như Nhiệt độ, Điện trở, Điện dung, Dẫn nhiệt, Truyền nhiệt, v.v. Các loại cảm biến: nhiệt độ - áp suất - ánh sáng - màu - chạm - độ ẩm - hồng ngoại - khói ....

Sản phẩm 1-32 of 240

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. UP-30RLM10NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 3 dây Hanyoung
  308.000 ₫
  -
  +
 2. CUP-18R8FC Cảm biến điện dung Hanyoung tròn 3 dây
  555.000 ₫
  -
  +
 3. PR08-1.5DN2 Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  459.000 ₫
  -
  +
 4. PRDL12-8DP2 Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  582.000 ₫
  -
  +
 5. UP8RD-2NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  370.000 ₫
  -
  +
 6. UP30RD-15PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  366.000 ₫
  -
  +
 7. PRL30-10DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  509.000 ₫
  -
  +
 8. CUP-18R8FA Cảm biến điện dung Hanyoung tròn 3 dây
  555.000 ₫
  -
  +
 9. PRA30-15DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  896.000 ₫
  -
  +
 10. UP-18RD8PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 3 dây Hanyoung
  298.000 ₫
  -
  +
 11. PRDL12-8DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  559.000 ₫
  -
  +
 12. UP8RD-2NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  370.000 ₫
  -
  +
 13. UP30RD-15PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  366.000 ₫
  -
  +
 14. PRL30-10DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  509.000 ₫
  -
  +
 15. UP-30RD15PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 3 dây Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 16. PRA30-10DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  896.000 ₫
  -
  +
 17. UP-18RD8NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 3 dây Hanyoung
  275.000 ₫
  -
  +
 18. PRDL12-8DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  559.000 ₫
  -
  +
 19. UP8RM-1.5PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  370.000 ₫
  -
  +
 20. UP30RD-15NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  366.000 ₫
  -
  +
 21. PRL18-8DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  432.000 ₫
  -
  +
 22. CUP-30RP15PC Cảm biến điện dung Hanyoung tròn 3 dây
  598.000 ₫
  -
  +
 23. UP-18RD8NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 3 dây Hanyoung
  298.000 ₫
  -
  +
 24. PRL08-2DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  459.000 ₫
  -
  +
 25. UP-12R4PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 3 dây Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 26. UP8RM-1.5PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  370.000 ₫
  -
  +
 27. UP30RD-15NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  366.000 ₫
  -
  +
 28. PRL18-8DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  432.000 ₫
  -
  +
 29. CUP-30RP15PA Cảm biến điện dung Hanyoung tròn 3 dây
  598.000 ₫
  -
  +
 30. PRA18-5DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  727.000 ₫
  -
  +
 31. UP-18RM5PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 3 dây Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 32. PRL08-2DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  459.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 240

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Cảm biến

Cảm biến Autonics

Cảm biến Hanyoung