Cảm biến

Cảm biến là một thiết bị phát hiện và phản hồi một số loại đầu vào từ môi trường vật lý. Đầu vào cụ thể có thể là ánh sáng, nhiệt, chuyển động, độ ẩm, áp suất hoặc bất kỳ một trong số rất nhiều hiện tượng môi trường khác. Đầu ra nói chung là tín hiệu được chuyển đổi thành màn hình có thể đọc được ở vị trí cảm biến hoặc được truyền điện tử qua mạng để đọc hoặc xử lý thêm.

Tất cả các cảm biến này được sử dụng để đo một trong các tính chất vật lý như Nhiệt độ, Điện trở, Điện dung, Dẫn nhiệt, Truyền nhiệt, v.v. Các loại cảm biến: nhiệt độ - áp suất - ánh sáng - màu - chạm - độ ẩm - hồng ngoại - khói ....

Sản phẩm 1-32 of 240

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. UP8RM-1.5NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 2. PRD30-15DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  601.000 ₫
  -
  +
 3. UP30RM-10PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 4. PRL18-5DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  432.000 ₫
  -
  +
 5. CUP-30RP15NC Cảm biến điện dung Hanyoung tròn 3 dây
  598.000 ₫
  -
  +
 6. UP-18RM5PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 3 dây Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 7. UP-08RM1.5PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 3 dây Hanyoung
  335.000 ₫
  -
  +
 8. PRD30-15DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  601.000 ₫
  -
  +
 9. UP30RM-10PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 10. UP-08RD2NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 3 dây Hanyoung
  335.000 ₫
  -
  +
 11. PRL18-5DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  432.000 ₫
  -
  +
 12. CUP-30RP15NA Cảm biến điện dung Hanyoung tròn 3 dây
  598.000 ₫
  -
  +
 13. UP-18RM5PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 3 dây Hanyoung
  275.000 ₫
  -
  +
 14. UP-08RM1.5NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 3 dây Hanyoung
  335.000 ₫
  -
  +
 15. UP8RM-1.5NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 16. UP30RM-10NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 17. UP-08RM1.5PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 3 dây Hanyoung
  335.000 ₫
  -
  +
 18. PRL12-4DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  432.000 ₫
  -
  +
 19. CUP-30R15PC Cảm biến điện dung Hanyoung tròn 3 dây
  514.000 ₫
  -
  +
 20. UP-18RM5NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 3 dây Hanyoung
  275.000 ₫
  -
  +
 21. UP-08RD2PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 3 dây Hanyoung
  335.000 ₫
  -
  +
 22. UP12RD-4PC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 23. PRD18-7DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  493.000 ₫
  -
  +
 24. UP-08RM1.5NC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 3 dây Hanyoung
  335.000 ₫
  -
  +
 25. PRL12-4DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  432.000 ₫
  -
  +
 26. CUP-30R15PA Cảm biến điện dung Hanyoung tròn 3 dây
  514.000 ₫
  -
  +
 27. UP-18RM5NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 3 dây Hanyoung
  298.000 ₫
  -
  +
 28. UP-08RD2NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 3 dây Hanyoung
  335.000 ₫
  -
  +
 29. PRD18-7DN Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  493.000 ₫
  -
  +
 30. UP30RM-10NA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 31. PRL12-2DP Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  432.000 ₫
  -
  +
 32. UP18RLD-8PA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận DC 3 dây Hanyoung
  99 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 240

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Cảm biến

Cảm biến Autonics

Cảm biến Hanyoung

Cảm biến