Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

26 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. RM2S-UL-AC24 Relay trung gian 2 cực Idec
  75.000 ₫
  -
  +
 2. RH2B-ULDC24 Relay trung gian loại lớn Idec
  158.760 ₫
  -
  +
 3. RM2S-UL-AC220 Relay trung gian 2 cực Idec
  74.000 ₫
  -
  +
 4. RH2B-ULAC220 Relay trung gian loại lớn Idec
  181 ₫
  -
  +
 5. RY4S-UL-DC24 Relay trung gian 4 cực Idec
  78.000 ₫
  -
  +
 6. RH4B-ULDC24 Relay trung gian loại lớn Idec
  416.880 ₫
  -
  +
 7. RY4S-UL-AC24 Relay trung gian 4 cực Idec
  83.000 ₫
  -
  +
 8. RH4B-ULAC220 Relay trung gian loại lớn Idec
  416.880 ₫
  -
  +
 9. RY4S-UL-AC220 Relay trung gian 4 cực Idec
  78.000 ₫
  -
  +
 10. Đế relay cho loại 14 chân dẹp SY4S-05D
  39.000 ₫
  -
  +
 11. RU2S-D24 Relay trung gian 2 cực Idec
  129.600 ₫
  -
  +
 12. RU2S-A220 Relay trung gian 2 cực Idec
  129.600 ₫
  -
  +
 13. RU4S-A24 Relay trung gian loại lớn 4 cực Idec
  157.680 ₫
  -
  +
 14. RJ1S-CL-D24 Relay trung gian loại nhỏ Idec
  102.600 ₫
  -
  +
 15. Đế relay cho loại 8 chân dẹp SM2S-05D
  34.000 ₫
  -
  +
 16. RJ1S-CL-A230 Relay trung gian loại nhỏ Idec
  135.000 ₫
  -
  +
 17. Đế relay dong cho RJ2S
  68.040 ₫
  -
  +
 18. RJ2S-CL-D24 Relay trung gian loại nhỏ Idec
  110.160 ₫
  -
  +
 19. Đế relay dong cho RJ1S
  60.480 ₫
  -
  +
 20. RJ2S-CL-A230 Relay trung gian loại nhỏ Idec
  140.400 ₫
  -
  +
 21. Đế relay dong cho RH2B
  53.000 ₫
  -
  +
 22. RM2S-UL-DC24 Relay trung gian 2 cực Idec
  102.600 ₫
  -
  +
 23. Đế relay dong cho RH4B
  137.160 ₫
  -
  +
 24. RU2S-A24 Relay trung gian 2 cực Idec
  138.240 ₫
  -
  +
 25. RU4S-D24 Relay trung gian loại lớn 4 cực Idec
  149.040 ₫
  -
  +
 26. RU4S-A220 Relay trung gian loại lớn 4 cực Idec
  149.040 ₫
  -
  +

26 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR