Thiết bị khí nén

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị khí nén
Thiết bị khí nén bao gồm xy lanh khí nén, van khí nén, bộ lọc khí nén, phụ kiện khí nén là những thiết bị khí nén quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ hệ thống nén khí nào.

Thiết bị khí nén đóng vai trò quan trọng trong việc sử dụng khí nén trong sản xuất và phục vụ cho các hoạt động của đời sống xã hội.

 Thiết bị khí nén bao gồm các thiết bị, bộ phận như:

· Xi lanh khí nén

· Van điện từ

· Van điều khiển

· Van tiết lưu

· Bộ điều khiển vị trí

· Bộ lọc  khí nén

· Bơm

· Bộ giảm thanh

· Đầu nối

· Cảm biến vị trí

· Điều chỉnh áp suất

· Bộ lọc khí nén

32 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Đầu nối khí - Nối ống T phi 4 ren 9.6 GPT0401 TPC
  26.400 ₫
  -
  +
 2. Đầu nối khí - Nối ống L SQL04-01S TPC
  17.000 ₫
  -
  +
 3. Đầu nối khí - Nối ống T phi 8 ren 9.6 GPT0801 TPC
  29.150 ₫
  -
  +
 4. Đầu nối khí - Nối ống L SQL06-01S TPC
  15.000 ₫
  -
  +
 5. GNSE0401 Van tiết lưu phi 4 ren 9.6 Sang-A
  62.700 ₫
  -
  +
 6. Đầu nối khí - Nối ống L SQL08-01S TPC
  17.000 ₫
  -
  +
 7. GNSE0601 Van tiết lưu phi 6 ren 9.6 Sang-A
  62.700 ₫
  -
  +
 8. Đầu nối khí - Nối ống L SQL10-01S TPC
  27.000 ₫
  -
  +
 9. GNSE0801 Van tiết lưu phi 8 ren 9.6 Sang-A
  65.450 ₫
  -
  +
 10. Đầu nối khí - Nối ống T SQT04-01S TPC
  32.000 ₫
  -
  +
 11. SP2201F-01-04S Van tiết lưu khí nén TPC
  75.000 ₫
  -
  +
 12. Đầu nối khí - Nối ống T SQT06-01S TPC
  38.000 ₫
  -
  +
 13. SP2201F-01-06S Van tiết lưu khí nén TPC
  72.000 ₫
  -
  +
 14. Đầu nối khí - Nối ống T SQT08-01S TPC
  41.000 ₫
  -
  +
 15. SP2201F-01-08S Van tiết lưu khí nén TPC
  79.000 ₫
  -
  +
 16. Đầu nối khí - Nối ống T SQT10-01S TPC
  51.000 ₫
  -
  +
 17. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 4 ren 9.6 GPC0401 TPC
  14.850 ₫
  -
  +
 18. Đầu nối khí - Nối ống T SQY04-01S TPC
  50.000 ₫
  -
  +
 19. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 6 ren 9.6 GPC0601 TPC
  14.850 ₫
  -
  +
 20. Đầu nối khí - Nối ống T SQY06-01S TPC
  56.000 ₫
  -
  +
 21. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 8 ren 9.6 GPC0801 TPC
  18.150 ₫
  -
  +
 22. Đầu nối khí - Nối ống T SQY08-01S TPC
  59.000 ₫
  -
  +
 23. Đầu nối khí - Nối ống thẳng phi 10 ren 9.6 GPC1001 TPC
  23.100 ₫
  -
  +
 24. Đầu nối khí - Nối ống T SQY10-01S TPC
  63.000 ₫
  -
  +
 25. Đầu nối khí - Nối ống L phi 4 ren 9.6 GPL0401 TPC
  18.150 ₫
  -
  +
 26. Đầu nối khí nén - Nối ống thẳng SQH04-01S
  13.000 ₫
  -
  +
 27. Đầu nối khí - Nối ống L phi 6 ren 9.6 GPL0601 TPC
  15.400 ₫
  -
  +
 28. Đầu nối khí nén - Nối ống thẳng SQH06-01S
  12.000 ₫
  -
  +
 29. Đầu nối khí - Nối ống L phi 8 ren 9.6 GPL0801 TPC
  18.150 ₫
  -
  +
 30. Đầu nối khí nén - Nối ống thẳng SQH08-01S
  16.000 ₫
  -
  +
 31. Đầu nối khí - Nối ống L phi 10 ren 9.6 GPL1001 TPC
  29.700 ₫
  -
  +
 32. Đầu nối khí nén - Nối ống thẳng SQH10-01S
  23.000 ₫
  -
  +

32 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Fitting

Xy lanh

Bộ lọc

Công tắc áp suất

Công tắc dòng chảy

Van điện từ

Núm Hút Chân Không