Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 410

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Contactor CMC9N Khởi động từ Cheil
  233.000 ₫
  -
  +
 2. Contactor CMC12N Khởi động từ Cheil
  246.000 ₫
  -
  +
 3. Contactor CMC18N Khởi động từ Cheil
  325.000 ₫
  -
  +
 4. Contactor CMC22N Khởi động từ Cheil
  387.000 ₫
  -
  +
 5. Contactor CMC32N Khởi động từ Cheil
  535.000 ₫
  -
  +
 6. Contactor CMC40N Khởi động từ Cheil
  571.000 ₫
  -
  +
 7. Contactor CMC50N Khởi động từ Cheil
  953.000 ₫
  -
  +
 8. Contactor CMC65N Khởi động từ Cheil
  1.100.000 ₫
  -
  +
 9. Contactor CMC85N Khởi động từ Cheil
  1.454.000 ₫
  -
  +
 10. Contactor CMC100 Khởi động từ Cheil
  2.002.000 ₫
  -
  +
 11. Contactor CMC125 Khởi động từ Cheil
  2.375.000 ₫
  -
  +
 12. Contactor CMC150 Khởi động từ Cheil
  2.824.000 ₫
  -
  +
 13. Contactor CMC180 Khởi động từ Cheil
  3.913.000 ₫
  -
  +
 14. Contactor CMC220 Khởi động từ Cheil
  4.012.000 ₫
  -
  +
 15. MC6-220V Khởi động từ LS - Contactor MC6-220A 1a
  270.000 ₫
  -
  +
 16. MC-9b Khởi động từ LS - Contactor 1a1b- 220V
  385.000 ₫
  -
  +
 17. MC9-380V Khởi động từ LS - Contactor 9A- 1a1b- 380V
  302.000 ₫
  -
  +
 18. MC-12A 220V Khởi động từ LS - Contactor 12A- 1a1b- 220V
  340.000 ₫
  -
  +
 19. MC18-220V Khởi động từ LS - Contactor 18A- 1a1b- 220V
  490.000 ₫
  -
  +
 20. MC22-220 Khởi động từ LS - Contactor 22A- 1a1b- 220V
  605.000 ₫
  -
  +
 21. MC32-220V Khởi động từ LS - Contactor 32A- 2a2b - 220V
  880.000 ₫
  -
  +
 22. MC40-220V Khởi động từ LS - Contactor 40A- 2a2b- 220V
  1.030.000 ₫
  -
  +
 23. MC50-220 Khởi động từ LS - Contactor 50A- 2a2b- 220V
  1.250.000 ₫
  -
  +
 24. MC65-220V Khởi động từ LS - Contactor 65A- 2a2b- 220V
  1.420.000 ₫
  -
  +
 25. MC75-220V Khởi động từ LS - Contactor 75A- 2a2b- 220V
  1.620.000 ₫
  -
  +
 26. MC85-220V Khởi động từ LS - Contactor 85A- 2a2b- 220V
  1.960.000 ₫
  -
  +
 27. MC-100a Khởi động từ LS - Contactor 100A- 2a2b- 220V
  3.289.000 ₫
  -
  +
 28. MC-130a Khởi động từ LS - Contactor 130A- 2a2b- 220V
  3.960.000 ₫
  -
  +
 29. MC-150a Khởi động từ LS - Contactor 2a2b- 220V
  5.115.000 ₫
  -
  +
 30. MC-185a Khởi động từ LS - Contactor 185A- 2a2b- 220V
  6.479.000 ₫
  -
  +
 31. MC-225a Khởi động từ LS - Contactor 225A- 2a2b- 220V
  7.700.000 ₫
  -
  +
 32. MC-265a Khởi động từ LS - Contactor 265A- 2a2b- 220V
  10.450.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 410

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR