Bộ đếm bộ định thời

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ đếm bộ định thời

Bộ đếm/Bộ định thời: Đây là các ngoại vi được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ đơn giản: đếm các xung nhịp. Mỗi khi có thêm một xung nhịp tại đầu vào đếm thì giá trị của bộ đếm sẽ được tăng lên 01 đơn vị (trong chế độ đếm tiến/đếm lên) hay giảm đi 01 đơn vị (trong chế độ đếm lùi/đếm xuống).

Bộ đếm - bộ định thời phân phối trên thị trường Việt Nam chủ yếu từ các hãng : Autonics, Hanyoung và Conotec

Sản phẩm 1-32 of 109

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. LE8N-BN Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  611.820 ₫
  -
  +
 2. LC4-P42NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC4
  930.240 ₫
  -
  +
 3. GE4-P62D Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE4
  1.302.000 ₫
  -
  +
 4. FX6-2P Counter - Bộ đếm Autonics
  3.265.000 ₫
  -
  +
 5. CT6S-2P2 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6S
  1.327.260 ₫
  -
  +
 6. GE4-P61 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE4
  1.012.000 ₫
  -
  +
 7. CT6Y-I4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6Y
  943.140 ₫
  -
  +
 8. GE7-P62A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE7
  1.584.000 ₫
  -
  +
 9. CT6S-I4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6S
  943.140 ₫
  -
  +
 10. FX4S Counter - Bộ đếm Autonics
  1.776.000 ₫
  -
  +
 11. GE7-P62 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE7
  1.474.000 ₫
  -
  +
 12. LC4-P62CA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC4
  1.195.000 ₫
  -
  +
 13. CT6S-2P4T Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6S
  1.770.780 ₫
  -
  +
 14. GE6-P42A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE6
  1.000 ₫
  -
  +
 15. LC6-P62NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC6
  977.840 ₫
  -
  +
 16. LT1 Bộ định thời hãng Hanyoung dòng LT1
  432.480 ₫
  -
  +
 17. GE6-P61 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE6
  1.012.000 ₫
  -
  +
 18. FX6L-2P Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng FX6L
  3.602.000 ₫
  -
  +
 19. LC1-F Counter - Bộ đếm Hanyoung
  457.640 ₫
  -
  +
 20. GE4-P61NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE4
  1.083.000 ₫
  -
  +
 21. LC3-P62NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC3
  1.188.640 ₫
  -
  +
 22. CT4S-1P4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT4S
  999.240 ₫
  -
  +
 23. CT6Y-1P4T Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6Y
  1.558.920 ₫
  -
  +
 24. FX4-I Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng FX4
  1.776.000 ₫
  -
  +
 25. GE4-P42NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE4
  1.240.000 ₫
  -
  +
 26. GF7-P61E Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
  1.316.480 ₫
  -
  +
 27. GE4-P62 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE4
  1.210.000 ₫
  -
  +
 28. FX6 Counter - Bộ đếm Autonics
  2.496.000 ₫
  -
  +
 29. GF7-P61 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
  2.239.000 ₫
  -
  +
 30. LC7-P61CA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC7
  1.474.240 ₫
  -
  +
 31. GE6-P62NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE6
  1.303.000 ₫
  -
  +
 32. LE7M-2 Bộ định thời gian thực Autonics
  2.028.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 109

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang