Bộ đếm bộ định thời

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ đếm bộ định thời

Bộ đếm/Bộ định thời: Đây là các ngoại vi được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ đơn giản: đếm các xung nhịp. Mỗi khi có thêm một xung nhịp tại đầu vào đếm thì giá trị của bộ đếm sẽ được tăng lên 01 đơn vị (trong chế độ đếm tiến/đếm lên) hay giảm đi 01 đơn vị (trong chế độ đếm lùi/đếm xuống).

Bộ đếm - bộ định thời phân phối trên thị trường Việt Nam chủ yếu từ các hãng : Autonics, Hanyoung và Conotec

Sản phẩm 1-32 of 109

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. LC6-P61NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC6
  1.195.000 ₫
  -
  +
 2. CT6Y-I4T Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6Y
  2.074.600 ₫
  -
  +
 3. GE3-T6A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE3
  1.131.000 ₫
  -
  +
 4. CT6Y-1P4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6Y
  1.865.600 ₫
  -
  +
 5. CT6S-2P4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6S
  2.212.100 ₫
  -
  +
 6. GE4-P62NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE4
  1.303.000 ₫
  -
  +
 7. FX6-I Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng FX6
  1.854.000 ₫
  -
  +
 8. FX6YI Counter - Bộ đếm Autonics
  1.609.000 ₫
  -
  +
 9. LC4-P61CA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC4
  1.368.000 ₫
  -
  +
 10. LE365S-41 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  1.609.000 ₫
  -
  +
 11. GE4-P62A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE4
  1.302.000 ₫
  -
  +
 12. GF7-T40N Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
  2.495.000 ₫
  -
  +
 13. GE6-P42 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE6
  1.133.000 ₫
  -
  +
 14. GE4-P41NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE4
  1.020.000 ₫
  -
  +
 15. GF7-P42 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
  1.680.000 ₫
  -
  +
 16. LC1 Counter - Bộ đếm Hanyoung
  625.000 ₫
  -
  +
 17. GE3-P62NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE3
  1.585.000 ₫
  -
  +
 18. LC3-P61NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC3
  1.195.000 ₫
  -
  +
 19. CT6M-1P2 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6M
  2.245.100 ₫
  -
  +
 20. CT6Y-I Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6Y
  1.352.000 ₫
  -
  +
 21. LA8N-BF Counter - Bộ đếm Autonics
  1.061.500 ₫
  -
  +
 22. CT6S-1P4T Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6S
  2.598.200 ₫
  -
  +
 23. GF7-P42E Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
  2.239.000 ₫
  -
  +
 24. CT6M-2P4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6M
  2.598.200 ₫
  -
  +
 25. FX4H-2P Counter - Bộ đếm Autonics
  167 ₫
  -
  +
 26. GE6-P62A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE6
  1.302.000 ₫
  -
  +
 27. LC3-P62CA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC3
  1.195.000 ₫
  -
  +
 28. GE6-P61NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE6
  1.083.000 ₫
  -
  +
 29. LC4-P42CA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC4
  1.125.000 ₫
  -
  +
 30. LC7-P62NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC7
  1.748.000 ₫
  -
  +
 31. LY7 Bộ định thời gian thực Hanyoung
  1.525.000 ₫
  -
  +
 32. GE6-T6A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE6
  1.083.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 109

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Bộ đếm bộ định thời