Bộ đếm bộ định thời

Theo dõi nguồn cấp RSS
Bộ đếm bộ định thời

Bộ đếm/Bộ định thời: Đây là các ngoại vi được thiết kế để thực hiện một nhiệm vụ đơn giản: đếm các xung nhịp. Mỗi khi có thêm một xung nhịp tại đầu vào đếm thì giá trị của bộ đếm sẽ được tăng lên 01 đơn vị (trong chế độ đếm tiến/đếm lên) hay giảm đi 01 đơn vị (trong chế độ đếm lùi/đếm xuống).

Bộ đếm - bộ định thời phân phối trên thị trường Việt Nam chủ yếu từ các hãng : Autonics, Hanyoung và Conotec

Sản phẩm 1-32 of 109

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. LT1 Bộ định thời hãng Hanyoung dòng LT1
  636.000 ₫
  -
  +
 2. GE6-P61 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE6
  1.012.000 ₫
  -
  +
 3. CT6Y-I4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6Y
  1.352.000 ₫
  -
  +
 4. LC6-P62NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC6
  1.438.000 ₫
  -
  +
 5. LC1-F Counter - Bộ đếm Hanyoung
  673.000 ₫
  -
  +
 6. GE4-P61NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE4
  1.083.000 ₫
  -
  +
 7. FX6L-2P Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng FX6L
  3.602.000 ₫
  -
  +
 8. CT6Y-1P4T Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6Y
  2.254.000 ₫
  -
  +
 9. FX4-I Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng FX4
  1.776.000 ₫
  -
  +
 10. GE6-P42A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE6
  99 ₫
  -
  +
 11. CT4S-1P4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT4S
  1.512.000 ₫
  -
  +
 12. GF7-P61E Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
  1.936.000 ₫
  -
  +
 13. GE4-P62 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE4
  1.210.000 ₫
  -
  +
 14. GE4-P42NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE4
  1.240.000 ₫
  -
  +
 15. GF7-P61 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
  1.595.000 ₫
  -
  +
 16. LC7-P61CA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC7
  2.168.000 ₫
  -
  +
 17. GE6-P62NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE6
  1.303.000 ₫
  -
  +
 18. LC3-P62NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC3
  1.748.000 ₫
  -
  +
 19. LC4-P41NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC4
  1.125.000 ₫
  -
  +
 20. CT6Y-2P4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6Y
  1.944.000 ₫
  -
  +
 21. LE7M-2 Bộ định thời gian thực Autonics
  2.028.000 ₫
  -
  +
 22. CT6Y-I4T Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6Y
  2.011.000 ₫
  -
  +
 23. GE3-T6A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE3
  1.131.000 ₫
  -
  +
 24. FX6 Counter - Bộ đếm Autonics
  2.496.000 ₫
  -
  +
 25. CT6S-2P4 Bộ đếm - bộ định thời Autonics dòng CT6S
  1.944.000 ₫
  -
  +
 26. GE4-P62NA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE4
  1.303.000 ₫
  -
  +
 27. GE7-P61A Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE7
  1.349.000 ₫
  -
  +
 28. LC4-P61CA Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng LC4
  1.911.000 ₫
  -
  +
 29. LE365S-41 Timer - Bộ định thời Autonics Hàn Quốc
  1.609.000 ₫
  -
  +
 30. GE7-P61 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE7
  1.254.000 ₫
  -
  +
 31. GF7-T40N Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GF7
  967.000 ₫
  -
  +
 32. GE6-P42 Bộ đếm - bộ định thời Hanyoung dòng GE6
  1.133.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 109

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Bộ đếm bộ định thời