Đồng hồ nhiệt Hanyoung

Đồng hồ nhiệt Hanyoung

Đồng hồ nhiệt độ từ nhà sản xuất Hanyoung hầu hết đều sử dụng màn hình LCD, sai số nhiệt độ là cực kì nhỏ. Đặc biệt, sản phẩm của thương hiệu này còn có khả năng điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm độc lập cùng hệ thống cảnh báo an toàn cao. Với đầu vào đa dạng, phù hợp nhiều loại thiết bị và chức năng giao tiếp hiện đại, bộ cảm biến nhiệt của Hanyoung từ lâu đã là sự lựa chọn tối ưu của một lượng lớn người tiêu dùng tại thị trường Việt Nam.

Sản phẩm 1-32 of 854

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. KF2-PKMNR-08 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng KF2
  1.000 ₫
  -
  +
 2. HY48D-PPMNR-05 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY48D
  367.880 ₫
  -
  +
 3. HY48D-PPMNR-03 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY48D
  367.880 ₫
  -
  +
 4. HY48D-PKMNR-05 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY48D
  367.880 ₫
  -
  +
 5. HY4500S-PPMNR-09 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY4500
  1.165.000 ₫
  -
  +
 6. HY4500S-PKMNR-09 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY4500
  1.165.000 ₫
  -
  +
 7. HY4500S-PDMNR-09 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY4500
  1.165.000 ₫
  -
  +
 8. HY4500-PPMNR-09 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY4500
  1.165.000 ₫
  -
  +
 9. HY3000-PKMNR-07 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY3000
  1.000 ₫
  -
  +
 10. HY3000-PKMNR-05 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY3000
  1.000 ₫
  -
  +
 11. HY2000-PKMNR-11 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY2000
  398.480 ₫
  -
  +
 12. HY2000-PKMNR-08 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY2000
  398.480 ₫
  -
  +
 13. HY2000-PKMNR-05 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY2000
  398.480 ₫
  -
  +
 14. HY5000-FKMNR-07 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY5000
  1.253.000 ₫
  -
  +
 15. HY5000-PKMNR-07 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY5000
  1.253.000 ₫
  -
  +
 16. HY72D-PKCNR-03 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY72D
  975.000 ₫
  -
  +
 17. HY8200S-PPMOR-08 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY8200S
  1.309.000 ₫
  -
  +
 18. HY8200S-PPMOR-07 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY8200S
  1.309.000 ₫
  -
  +
 19. HY8200S-PKMOR-13 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY8200S
  1.309.000 ₫
  -
  +
 20. HY8200S-PKMOR-08 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY8200S
  890.120 ₫
  -
  +
 21. HY8200S-PKMNR-13 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY8200S
  1.309.000 ₫
  -
  +
 22. HY8200S-PKMNR-08 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY8200S
  1.309.000 ₫
  -
  +
 23. HY8200-PPMOR-07 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY8200
  1.309.000 ₫
  -
  +
 24. HY72D-PPMNR-08 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY72D
  663.000 ₫
  -
  +
 25. HY72D-PPMNR-03 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY72D
  663.000 ₫
  -
  +
 26. HY72D-PKMNR-12 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY72D
  663.000 ₫
  -
  +
 27. HY72D-PKMNR-08 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY72D
  663.000 ₫
  -
  +
 28. HY72D-PKCNR-06 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY72D
  975.000 ₫
  -
  +
 29. HY2000-FKMNR-11 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY2000
  398.480 ₫
  -
  +
 30. HY2000-FKMNR-07 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY2000
  398.480 ₫
  -
  +
 31. HY1000-PKMNR-09 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng HY1000
  563.000 ₫
  -
  +
 32. DX7-KCWNR Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng DX7
  1.646.280 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 854

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang