Đồng hồ nhiệt Hanyoung

Đồng hồ nhiệt Hanyoung

Đồng hồ nhiệt độ từ nhà sản xuất Hanyoung hầu hết đều sử dụng màn hình LCD, sai số nhiệt độ là cực kì nhỏ. Đặc biệt, sản phẩm của thương hiệu này còn có khả năng điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm độc lập cùng hệ thống cảnh báo an toàn cao. Với đầu vào đa dạng, phù hợp nhiều loại thiết bị và chức năng giao tiếp hiện đại, bộ cảm biến nhiệt của Hanyoung từ lâu đã là sự lựa chọn tối ưu của một lượng lớn người tiêu dùng tại thị trường Việt Nam.

Sản phẩm 1-32 of 854

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. RT9N-000 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng RT9
  6.970.000 ₫
  -
  +
 2. RT9N-011 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng RT9
  8.143.000 ₫
  -
  +
 3. RT9N-013 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng RT9
  8.143.000 ₫
  -
  +
 4. RT9N-100 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng RT9
  9.064.000 ₫
  -
  +
 5. MC9-8R-D0-MM-N-2 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng MC9
  10.820.000 ₫
  -
  +
 6. MC9-8R-D0-MM-3-2 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng MC9
  11.013.000 ₫
  -
  +
 7. MC9-8R-D0-MN-2-2 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng MC9
  11.013.000 ₫
  -
  +
 8. MC9-4D-D0-MN-1-2 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng MC9
  7.264.000 ₫
  -
  +
 9. MC9-4D-D0-MN-2-2 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng MC9
  7.040.000 ₫
  -
  +
 10. MC9-4D-D0-MN-3-2 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng MC9
  7.536.000 ₫
  -
  +
 11. MC9-4D-D0-MN-4-2 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng MC9
  7.524.000 ₫
  -
  +
 12. NP200-00 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NP200
  7.848.000 ₫
  -
  +
 13. NP200-02 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NP200
  8.477.000 ₫
  -
  +
 14. NP200-03 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NP200
  9.105.000 ₫
  -
  +
 15. NP200-10 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NP200
  8.477.000 ₫
  -
  +
 16. NP200-13 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NP200
  9.734.000 ₫
  -
  +
 17. NX9-00 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NX9
  2.318.000 ₫
  -
  +
 18. NX9-01 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NX9
  2.898.000 ₫
  -
  +
 19. NX9-10 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NX9
  2.898.000 ₫
  -
  +
 20. NX7-00 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NX7
  2.318.000 ₫
  -
  +
 21. NX7-01 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NX7
  2.898.000 ₫
  -
  +
 22. NX7-02 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NX7
  2.898.000 ₫
  -
  +
 23. NX2-00 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NX2
  2.261.000 ₫
  -
  +
 24. NX2-01 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NX2
  2.261.000 ₫
  -
  +
 25. NX2-10 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NX2
  2.898.000 ₫
  -
  +
 26. NX3-00 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NX3
  2.261.000 ₫
  -
  +
 27. NX3-01 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NX3
  2.261.000 ₫
  -
  +
 28. NX4-00 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NX4
  2.029.000 ₫
  -
  +
 29. NX4-01 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NX4
  2.609.000 ₫
  -
  +
 30. NX4-03 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NX4
  2.609.000 ₫
  -
  +
 31. NX4-20 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NX4
  2.609.000 ₫
  -
  +
 32. NX4-14 Bộ điều khiển nhiệt độ hãng Hanyoung dòng NX4
  3.188.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 854

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Đồng hồ nhiệt Hanyoung