Cảm biến

Cảm biến là thiết bị điện tử giúp chuyển đổi những trạng thái, biến động từ môi trường, có thể là vật lý, hóa học hoặc sinh học nhận được tín hiệu được thành tín hiệu điện. Tất cả các cảm biến này được sử dụng để đo một trong các tính chất vật lý như Nhiệt độ, Điện trở, Điện dung, Dẫn nhiệt, Truyền nhiệt, v.v. Các loại cảm biến: nhiệt độ - áp suất - ánh sáng - màu - chạm - độ ẩm - hồng ngoại - khói ....

Sản phẩm 1-32 of 98

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. UP-18RM5AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 2 dây Hanyoung
  284.240 ₫
  -
  +
 2. UP30RLD-15AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC 2 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 3. PRDT12-4DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  405.240 ₫
  -
  +
 4. PRT18-8DC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  329.340 ₫
  -
  +
 5. UP12RM-2AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC 2 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 6. UP18RM-5AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC 2 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 7. PRL18-8AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  445.500 ₫
  -
  +
 8. PRCMT30-15DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  522.060 ₫
  -
  +
 9. PR18-5AO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  445.500 ₫
  -
  +
 10. UP18RLD-8AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC 2 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 11. UP-18RLM5AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 2 dây Hanyoung
  284.240 ₫
  -
  +
 12. UP-30RM10AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 2 dây Hanyoung
  332.520 ₫
  -
  +
 13. PR30-15AO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  481.800 ₫
  -
  +
 14. PRCMT12-4DC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  481.800 ₫
  -
  +
 15. UP-12RM2AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 2 dây Hanyoung
  308.720 ₫
  -
  +
 16. UP-30RLD15AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 2 dây Hanyoung
  282.880 ₫
  -
  +
 17. PRWT18-5DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  425.700 ₫
  -
  +
 18. PRT12-4DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  368.940 ₫
  -
  +
 19. PR18-5AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  445.500 ₫
  -
  +
 20. UP-18RD8AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 2 dây Hanyoung
  284.240 ₫
  -
  +
 21. UP30RLD-15AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC 2 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 22. PRDT12-8DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  405.240 ₫
  -
  +
 23. PRT30-10DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  385.440 ₫
  -
  +
 24. PRCMT12-2DC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  481.800 ₫
  -
  +
 25. UP18RD-8AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC 2 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 26. UP-12RM2AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 2 dây Hanyoung
  308.720 ₫
  -
  +
 27. PRL18-8AO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  445.500 ₫
  -
  +
 28. PRCMT30-15DO-I Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  522.060 ₫
  -
  +
 29. UP30RM-10AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC 2 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 30. UP30RLM-10AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC 2 dây Hanyoung
  1.000 ₫
  -
  +
 31. UP-30RD15AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 2 dây Hanyoung
  332.520 ₫
  -
  +
 32. PRDT18-14DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  368.940 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 98

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Cảm biến Autonics

Cảm biến Hanyoung

Cảm biến