Cảm biến

Cảm biến là một thiết bị phát hiện và phản hồi một số loại đầu vào từ môi trường vật lý. Đầu vào cụ thể có thể là ánh sáng, nhiệt, chuyển động, độ ẩm, áp suất hoặc bất kỳ một trong số rất nhiều hiện tượng môi trường khác. Đầu ra nói chung là tín hiệu được chuyển đổi thành màn hình có thể đọc được ở vị trí cảm biến hoặc được truyền điện tử qua mạng để đọc hoặc xử lý thêm.

Tất cả các cảm biến này được sử dụng để đo một trong các tính chất vật lý như Nhiệt độ, Điện trở, Điện dung, Dẫn nhiệt, Truyền nhiệt, v.v. Các loại cảm biến: nhiệt độ - áp suất - ánh sáng - màu - chạm - độ ẩm - hồng ngoại - khói ....

Sản phẩm 1-32 of 98

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. PRT18-5DC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  548.900 ₫
  -
  +
 2. UP30RD-15AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC 2 dây Hanyoung
  164 ₫
  -
  +
 3. UP12RD-4AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC 2 dây Hanyoung
  175 ₫
  -
  +
 4. PRDT18-7DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  614.900 ₫
  -
  +
 5. PRT08-1.5DC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  709.500 ₫
  -
  +
 6. PR12-4AO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  803.000 ₫
  -
  +
 7. UP18RLM-5AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC 2 dây Hanyoung
  115 ₫
  -
  +
 8. PRA30-10AO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  1.932.700 ₫
  -
  +
 9. UP-18RLD8AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 2 dây Hanyoung
  418.000 ₫
  -
  +
 10. PR30-10AO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  803.000 ₫
  -
  +
 11. UP12RM-2AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC 2 dây Hanyoung
  157 ₫
  -
  +
 12. CR30-15AO Cảm biến điện dung (Capacitive sensor) Autonics
  1.350.800 ₫
  -
  +
 13. UP-30RLM10AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 2 dây Hanyoung
  366.000 ₫
  -
  +
 14. PRT30-15DC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  642.400 ₫
  -
  +
 15. PRT12-2DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  614.900 ₫
  -
  +
 16. UP-18RM5AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 2 dây Hanyoung
  418.000 ₫
  -
  +
 17. UP-18RLM5AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 2 dây Hanyoung
  329.000 ₫
  -
  +
 18. PRDLT18-14DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  614.900 ₫
  -
  +
 19. PRT18-8DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  548.900 ₫
  -
  +
 20. UP30RD-15AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC 2 dây Hanyoung
  113 ₫
  -
  +
 21. UP18RM-5AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC 2 dây Hanyoung
  116 ₫
  -
  +
 22. PRDT30-25DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  709.500 ₫
  -
  +
 23. PSNT17-5DOU Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  354.200 ₫
  -
  +
 24. PR12-4AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  922.900 ₫
  -
  +
 25. UP18RLD-8AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC 2 dây Hanyoung
  156 ₫
  -
  +
 26. PRCM12-4AO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  903.100 ₫
  -
  +
 27. UP-30RM10AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 2 dây Hanyoung
  489.000 ₫
  -
  +
 28. PR30-10AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  803.000 ₫
  -
  +
 29. PRCMT12-4DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  803.000 ₫
  -
  +
 30. CR30-15AC Cảm biến điện dung (Capacitive sensor) Autonics
  1.350.800 ₫
  -
  +
 31. UP-30RLD15AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 2 dây Hanyoung
  416.000 ₫
  -
  +
 32. PRT08-1.5DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  709.500 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 98

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Cảm biến Autonics

Cảm biến Hanyoung

Cảm biến