Cảm biến

Cảm biến là một thiết bị phát hiện và phản hồi một số loại đầu vào từ môi trường vật lý. Đầu vào cụ thể có thể là ánh sáng, nhiệt, chuyển động, độ ẩm, áp suất hoặc bất kỳ một trong số rất nhiều hiện tượng môi trường khác. Đầu ra nói chung là tín hiệu được chuyển đổi thành màn hình có thể đọc được ở vị trí cảm biến hoặc được truyền điện tử qua mạng để đọc hoặc xử lý thêm.

Tất cả các cảm biến này được sử dụng để đo một trong các tính chất vật lý như Nhiệt độ, Điện trở, Điện dung, Dẫn nhiệt, Truyền nhiệt, v.v. Các loại cảm biến: nhiệt độ - áp suất - ánh sáng - màu - chạm - độ ẩm - hồng ngoại - khói ....

Sản phẩm 1-32 of 98

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. UP-30RD15AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 2 dây Hanyoung
  489.000 ₫
  -
  +
 2. PRT30-10DC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  642.400 ₫
  -
  +
 3. PRT08-2DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  709.500 ₫
  -
  +
 4. UP-12RD4AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 2 dây Hanyoung
  454.000 ₫
  -
  +
 5. PRW12-4AO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  554.400 ₫
  -
  +
 6. PRDCMT12-4DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  749.100 ₫
  -
  +
 7. PRT18-5DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  548.900 ₫
  -
  +
 8. UP30RM-10AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC 2 dây Hanyoung
  190 ₫
  -
  +
 9. UP12RD-4AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC 2 dây Hanyoung
  178 ₫
  -
  +
 10. PRDT18-7DC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  614.900 ₫
  -
  +
 11. PRCMT12-2DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  803.000 ₫
  -
  +
 12. PR12-2AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  803.000 ₫
  -
  +
 13. UP18RLM-5AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC 2 dây Hanyoung
  160 ₫
  -
  +
 14. CUP-18RD8AA Cảm biến điện dung Hanyoung tròn 2 dây
  198 ₫
  -
  +
 15. UP-18RLD8AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 2 dây Hanyoung
  418.000 ₫
  -
  +
 16. PR18-8AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  742.500 ₫
  -
  +
 17. UP30RLM-10AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC 2 dây Hanyoung
  143 ₫
  -
  +
 18. CR18-8AC Cảm biến điện dung (Capacitive sensor) Autonics
  1.350.800 ₫
  -
  +
 19. UP-30RLM10AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 2 dây Hanyoung
  366.000 ₫
  -
  +
 20. PRT30-15DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  642.400 ₫
  -
  +
 21. PRT08-2DC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  709.500 ₫
  -
  +
 22. UP-12RD4AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 2 dây Hanyoung
  454.000 ₫
  -
  +
 23. PRCM18-5AO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  963.600 ₫
  -
  +
 24. PRDCMT12-8DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  749.100 ₫
  -
  +
 25. PRT18-5DC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  548.900 ₫
  -
  +
 26. UP30RD-15AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC 2 dây Hanyoung
  164 ₫
  -
  +
 27. UP12RD-4AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC 2 dây Hanyoung
  175 ₫
  -
  +
 28. PRDT18-7DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  614.900 ₫
  -
  +
 29. PRT08-1.5DC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  709.500 ₫
  -
  +
 30. PR12-4AO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  803.000 ₫
  -
  +
 31. UP18RLM-5AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC 2 dây Hanyoung
  115 ₫
  -
  +
 32. PRA30-10AO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  1.932.700 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 98

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Cảm biến

Cảm biến Autonics

Cảm biến Hanyoung

Cảm biến