Cảm biến

Cảm biến là một thiết bị phát hiện và phản hồi một số loại đầu vào từ môi trường vật lý. Đầu vào cụ thể có thể là ánh sáng, nhiệt, chuyển động, độ ẩm, áp suất hoặc bất kỳ một trong số rất nhiều hiện tượng môi trường khác. Đầu ra nói chung là tín hiệu được chuyển đổi thành màn hình có thể đọc được ở vị trí cảm biến hoặc được truyền điện tử qua mạng để đọc hoặc xử lý thêm.

Tất cả các cảm biến này được sử dụng để đo một trong các tính chất vật lý như Nhiệt độ, Điện trở, Điện dung, Dẫn nhiệt, Truyền nhiệt, v.v. Các loại cảm biến: nhiệt độ - áp suất - ánh sáng - màu - chạm - độ ẩm - hồng ngoại - khói ....

Sản phẩm 1-32 of 98

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. PRT18-5DC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  396.000 ₫
  -
  +
 2. UP30RD-15AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC 2 dây Hanyoung
  489.000 ₫
  -
  +
 3. UP12RD-4AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC 2 dây Hanyoung
  454.000 ₫
  -
  +
 4. PR12-4AO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  479.000 ₫
  -
  +
 5. PRDT18-7DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  509.000 ₫
  -
  +
 6. PRT08-1.5DC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  459.000 ₫
  -
  +
 7. UP-18RLD8AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 2 dây Hanyoung
  379.000 ₫
  -
  +
 8. UP18RLM-5AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC 2 dây Hanyoung
  418.000 ₫
  -
  +
 9. PRA30-10AO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  1.018.000 ₫
  -
  +
 10. CR30-15AO Cảm biến điện dung (Capacitive sensor) Autonics
  848.000 ₫
  -
  +
 11. PR30-10AO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  509.000 ₫
  -
  +
 12. UP12RM-2AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC 2 dây Hanyoung
  454.000 ₫
  -
  +
 13. PRT12-2DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  396.000 ₫
  -
  +
 14. UP-30RLM10AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 2 dây Hanyoung
  99 ₫
  -
  +
 15. PRT30-15DC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  432.000 ₫
  -
  +
 16. PRDLT18-14DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  536.000 ₫
  -
  +
 17. UP-18RM5AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 2 dây Hanyoung
  379.000 ₫
  -
  +
 18. UP-18RLM5AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 2 dây Hanyoung
  352.000 ₫
  -
  +
 19. UP18RM-5AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC 2 dây Hanyoung
  418.000 ₫
  -
  +
 20. PRT18-8DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  396.000 ₫
  -
  +
 21. UP30RD-15AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC 2 dây Hanyoung
  489.000 ₫
  -
  +
 22. PR12-4AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  479.000 ₫
  -
  +
 23. PRDT30-25DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  601.000 ₫
  -
  +
 24. PSNT17-5DOU Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  303.000 ₫
  -
  +
 25. UP-30RM10AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 2 dây Hanyoung
  443.000 ₫
  -
  +
 26. UP18RLD-8AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận AC 2 dây Hanyoung
  418.000 ₫
  -
  +
 27. PRCM12-4AO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  509.000 ₫
  -
  +
 28. CR30-15AC Cảm biến điện dung (Capacitive sensor) Autonics
  848.000 ₫
  -
  +
 29. PR30-10AC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  509.000 ₫
  -
  +
 30. PRCMT12-4DO Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  432.000 ₫
  -
  +
 31. PRT12-2DC Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận Autonics
  396.000 ₫
  -
  +
 32. UP-30RLD15AA Cảm biến từ - Cảm biến tiệm cận tròn 2 dây Hanyoung
  341.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 98

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Cảm biến

Cảm biến Autonics

Cảm biến Hanyoung