plc màn hình hmi

Theo dõi nguồn cấp RSS
plc màn hình hmi
Màn hình HMI là giao diện vận hành giữa người và máy thông qua PLC, chúng được kết nối với nhau bằng cáp tín hiệu. Khi người vận hành tác động nhấn nút trên màn hình hoặc cài đặt thông số, yêu cầu sẽ được gửi đến PLC, PLC điều khiển máy móc dây chuyền hoạt động.
Ngược lại, hệ thống máy móc dây chuyền có thể gửi trạng thái hoạt động hoặc thông số hiện tại lên màn hình HMI thông qua PLC giúp cho con người thực hiện quá trình giám sát và điều khiển.

29 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. XP70-TTA/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  120 ₫
  -
  +
 2. eXP60-TTA/DC màn hình hmi (Touch Panel)
  10.410.000 ₫
  -
  +
 3. XP80-TTB/AC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  166 ₫
  -
  +
 4. iXP50-TTA/DC Màn hình cảm ứng HMI LS Touch Panel
  23.550.000 ₫
  -
  +
 5. XP80-TTA/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  121 ₫
  -
  +
 6. iXP70-TTA/AC Màn hình cảm ứng HMI LS Touch Panel
  30.630.000 ₫
  -
  +
 7. XP90-TTA/AC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  151 ₫
  -
  +
 8. iXP80-TTA/AC Màn hình cảm ứng HMI LS Touch Panel
  35.670.000 ₫
  -
  +
 9. iXP90-TTA/AC Màn hình cảm ứng HMI LS Touch Panel
  43.190.000 ₫
  -
  +
 10. HMIGXU5500 Màn hình HMI Schneider dòng XGU
  28.043.400 ₫
  -
  +
 11. iXP70-TTA/DC Màn hình cảm ứng HMI LS Touch Panel
  30.630.000 ₫
  -
  +
 12. HMIGXU5512 Màn hình HMI Schneider dòng XGU
  30.641.600 ₫
  -
  +
 13. iXP80-TTA/DC Màn hình cảm ứng HMI LS Touch Panel
  35.670.000 ₫
  -
  +
 14. XP30-TTA/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  133 ₫
  -
  +
 15. iXP90-TTA/DC Màn hình cảm ứng HMI LS Touch Panel
  43.190.000 ₫
  -
  +
 16. XP30-TTB/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  148 ₫
  -
  +
 17. XP80-TTA/AC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  142 ₫
  -
  +
 18. XP30-TTE/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  101 ₫
  -
  +
 19. HMIGXU3500 Màn hình HMI Schneider dòng XGU
  13.071.300 ₫
  -
  +
 20. XP40-TTA/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  197 ₫
  -
  +
 21. HMIGXU3512 Màn hình HMI Schneider dòng XGU
  14.455.100 ₫
  -
  +
 22. XP40-TTE/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  9.064.000 ₫
  -
  +
 23. XP50-TTA/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  104 ₫
  -
  +
 24. XP50-TTB/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  191 ₫
  -
  +
 25. XP90-TTB/AC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  179 ₫
  -
  +
 26. XP70-TTA/AC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  156 ₫
  -
  +
 27. eXP40-TTE/DC màn hình hmi (Touch Panel)
  6.640.000 ₫
  -
  +
 28. XP70-TTB/AC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  177 ₫
  -
  +
 29. eXP40-TTA/DC màn hình hmi (Touch Panel)
  6.890.000 ₫
  -
  +

29 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang

plc

màn hình hmi