plc màn hình hmi

Theo dõi nguồn cấp RSS
plc màn hình hmi
Màn hình HMI là giao diện vận hành giữa người và máy thông qua PLC, chúng được kết nối với nhau bằng cáp tín hiệu. Khi người vận hành tác động nhấn nút trên màn hình hoặc cài đặt thông số, yêu cầu sẽ được gửi đến PLC, PLC điều khiển máy móc dây chuyền hoạt động.
Ngược lại, hệ thống máy móc dây chuyền có thể gửi trạng thái hoạt động hoặc thông số hiện tại lên màn hình HMI thông qua PLC giúp cho con người thực hiện quá trình giám sát và điều khiển.

29 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. iXP90-TTA/AC Màn hình cảm ứng HMI LS Touch Panel
  46.640.000 ₫
  -
  +
 2. HMIGXU5500 Màn hình HMI Schneider dòng XGU
  19.437.000 ₫
  -
  +
 3. iXP70-TTA/DC Màn hình cảm ứng HMI LS Touch Panel
  32.384.000 ₫
  -
  +
 4. HMIGXU5512 Màn hình HMI Schneider dòng XGU
  21.237.000 ₫
  -
  +
 5. iXP80-TTA/DC Màn hình cảm ứng HMI LS Touch Panel
  37.323.000 ₫
  -
  +
 6. XP30-TTA/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  16.456.000 ₫
  -
  +
 7. iXP90-TTA/DC Màn hình cảm ứng HMI LS Touch Panel
  46.640.000 ₫
  -
  +
 8. XP30-TTB/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  18.117.000 ₫
  -
  +
 9. XP80-TTA/AC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  34.584.000 ₫
  -
  +
 10. XP30-TTE/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  9.064.000 ₫
  -
  +
 11. XP40-TTA/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  10.978.000 ₫
  -
  +
 12. XP80-TTB/AC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  35.662.000 ₫
  -
  +
 13. XP40-TTE/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  9.064.000 ₫
  -
  +
 14. XP80-TTA/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  34.584.000 ₫
  -
  +
 15. XP50-TTA/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  23.606.000 ₫
  -
  +
 16. XP90-TTA/AC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  43.890.000 ₫
  -
  +
 17. XP50-TTB/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  25.773.000 ₫
  -
  +
 18. XP90-TTB/AC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  48.301.000 ₫
  -
  +
 19. XP70-TTA/AC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  29.634.000 ₫
  -
  +
 20. eXP40-TTE/DC màn hình hmi (Touch Panel)
  6.853.000 ₫
  -
  +
 21. XP70-TTB/AC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  32.582.000 ₫
  -
  +
 22. eXP40-TTA/DC màn hình hmi (Touch Panel)
  7.194.000 ₫
  -
  +
 23. XP70-TTA/DC Màn hình HMI Touch Panel hãng LS
  29.634.000 ₫
  -
  +
 24. eXP60-TTA/DC màn hình hmi (Touch Panel)
  13.508.000 ₫
  -
  +
 25. iXP50-TTA/DC Màn hình cảm ứng HMI LS Touch Panel
  25.234.000 ₫
  -
  +
 26. iXP70-TTA/AC Màn hình cảm ứng HMI LS Touch Panel
  32.384.000 ₫
  -
  +
 27. HMIGXU3500 Màn hình HMI Schneider dòng XGU
  9.059.000 ₫
  -
  +
 28. iXP80-TTA/AC Màn hình cảm ứng HMI LS Touch Panel
  37.323.000 ₫
  -
  +
 29. HMIGXU3512 Màn hình HMI Schneider dòng XGU
  10.018.000 ₫
  -
  +

29 Sản phẩm

Sắp xếp tăng dần
trên một trang

plc màn hình hmi

plc

màn hình hmi