plc màn hình hmi

Theo dõi nguồn cấp RSS
plc màn hình hmi
Màn hình HMI là giao diện vận hành giữa người và máy thông qua PLC, chúng được kết nối với nhau bằng cáp tín hiệu. Khi người vận hành tác động nhấn nút trên màn hình hoặc cài đặt thông số, yêu cầu sẽ được gửi đến PLC, PLC điều khiển máy móc dây chuyền hoạt động.
Ngược lại, hệ thống máy móc dây chuyền có thể gửi trạng thái hoạt động hoặc thông số hiện tại lên màn hình HMI thông qua PLC giúp cho con người thực hiện quá trình giám sát và điều khiển.

Sản phẩm 1-32 of 85

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. APC-10011-KR Máy tính bảng loại màn hình 10,1 inch Autonics
  1.000 ₫
  -
  +
 2. A40K-M566-G7.2 Động cơ bước 5 pha Autonics
  4.486.020 ₫
  -
  +
 3. K7M-DT60U Bộ lập trình PLC Ls dòng K7M
  10.982.000 ₫
  -
  +
 4. TM100C40R Bộ lập trình PLC Schneider dòng easy TM100
  4.281.000 ₫
  -
  +
 5. A2K-M244W Động cơ bước 2 pha Autonics
  739.200 ₫
  -
  +
 6. K7M-DT20U Bộ lập trình PLC Ls dòng K7M
  5.369.000 ₫
  -
  +
 7. A40K-M566-RB7.2 Động cơ bước 5 pha Autonics
  5.280.660 ₫
  -
  +
 8. A16K-M569 Động cơ bước 5 pha Autonics
  2.311.320 ₫
  -
  +
 9. K7M-DT60U/DC Bộ lập trình PLC Ls dòng K7M
  10.982.000 ₫
  -
  +
 10. K7M-DR30U/DC Bộ lập trình PLC Ls dòng K7M
  6.821.000 ₫
  -
  +
 11. MD5-HF28 Bộ điều khiển động cơ bước 5 pha Autonics
  7.039.560 ₫
  -
  +
 12. K7M-DR40U Bộ lập trình PLC Ls dòng K7M
  8.322.000 ₫
  -
  +
 13. K7M-DRT20U/DC Bộ lập trình PLC Ls dòng K7M
  5.369.000 ₫
  -
  +
 14. A16K-G569-B Động cơ bước 5 pha Autonics
  3.696.000 ₫
  -
  +
 15. A21K-M569 Động cơ bước 5 pha Autonics
  11.730.400 ₫
  -
  +
 16. K7M-DRT30U Bộ lập trình PLC Ls dòng K7M
  7.983.000 ₫
  -
  +
 17. K7M-DRT30U/DC Bộ lập trình PLC Ls dòng K7M
  6.821.000 ₫
  -
  +
 18. A35K-M566-G10 Động cơ bước 5 pha Autonics
  1.000 ₫
  -
  +
 19. XGQ-TR4A Module Output hãng Ls
  1.949.400 ₫
  -
  +
 20. K7M-DR10UE Bộ lập trình PLC Ls dòng K7M
  3.579.000 ₫
  -
  +
 21. K7M-DR20UE/DC Bộ lập trình PLC Ls dòng K7M
  4.741.000 ₫
  -
  +
 22. XGF-DV4A Module Ananlog hãng Ls
  6.651.900 ₫
  -
  +
 23. XBE-DC16A Module mở rộng ngõ vào DC hãng Ls
  1.191.300 ₫
  -
  +
 24. K7M-DR30UE Bộ lập trình PLC Ls dòng K7M
  5.950.000 ₫
  -
  +
 25. A50K-M566-GB10 Động cơ bước 5 pha Autonics
  5.144.040 ₫
  -
  +
 26. G7E-DR20A Bộ lập trình PLC LS
  3.579.000 ₫
  -
  +
 27. XGB-M12A Khay gắn Module mở rộng PLC dòng XGT hãng Ls
  3.477.000 ₫
  -
  +
 28. A40K-M566W-G7.2 Động cơ bước 5 pha Autonics
  4.577.100 ₫
  -
  +
 29. A40K-M566W-R7.2 Động cơ bước 5 pha Autonics
  4.705.140 ₫
  -
  +
 30. XBE-DC32A Bộ lập trình PLC LS
  1.829.700 ₫
  -
  +
 31. A16K-M569-B Động cơ bước 5 pha Autonics
  3.696.000 ₫
  -
  +
 32. A35K-M566-G5 Động cơ bước 5 pha Autonics
  4.486.020 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 85

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

plc

màn hình hmi