plc màn hình hmi

Theo dõi nguồn cấp RSS
plc màn hình hmi
Màn hình HMI là giao diện vận hành giữa người và máy thông qua PLC, chúng được kết nối với nhau bằng cáp tín hiệu. Khi người vận hành tác động nhấn nút trên màn hình hoặc cài đặt thông số, yêu cầu sẽ được gửi đến PLC, PLC điều khiển máy móc dây chuyền hoạt động.
Ngược lại, hệ thống máy móc dây chuyền có thể gửi trạng thái hoạt động hoặc thông số hiện tại lên màn hình HMI thông qua PLC giúp cho con người thực hiện quá trình giám sát và điều khiển.

Sản phẩm 1-32 of 88

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. XGK-CPUE Xgk Cpu hãng Ls
  5.430.000 ₫
  -
  +
 2. AK35-M566-G10 Động cơ bước 5 pha Autonics
  191 ₫
  -
  +
 3. AK35-M566-G5 Động cơ bước 5 pha Autonics
  143 ₫
  -
  +
 4. A21K-M569 Động cơ bước 5 pha Autonics
  11.730.400 ₫
  -
  +
 5. A21K-M569-B Động cơ bước 5 pha Autonics
  11.730.400 ₫
  -
  +
 6. A4K-M245 Động cơ bước 2 pha Autonics
  1.256.200 ₫
  -
  +
 7. MD5-HF28 Bộ điều khiển động cơ bước 5 pha Autonics
  11.732.600 ₫
  -
  +
 8. LP-S070-T9D6-C5T Màn hình điều khiển Autonics
  16.067.700 ₫
  -
  +
 9. A16K-G268 Động cơ bước 2 pha Autonics
  2.332.000 ₫
  -
  +
 10. A16K-G569 Động cơ bước 5 pha Autonics
  3.852.200 ₫
  -
  +
 11. A35K-M566-G10 Động cơ bước 5 pha Autonics
  137 ₫
  -
  +
 12. APC-10011-KR Máy tính bảng loại màn hình 10,1 inch Autonics
  117 ₫
  -
  +
 13. XGF-DV4A Module Ananlog hãng Ls
  11.670.000 ₫
  -
  +
 14. XGI-D28A Module ngõ vào 64 chân hãng Ls
  5.080.000 ₫
  -
  +
 15. XGI-D24A Module Input hãng Ls
  3.420.000 ₫
  -
  +
 16. XGQ-TR4A Module Output hãng Ls
  3.420.000 ₫
  -
  +
 17. XGT-DMMA Bộ lập trình PLC LS
  109 ₫
  -
  +
 18. XBE-DC16A Module mở rộng ngõ vào DC hãng Ls
  2.090.000 ₫
  -
  +
 19. BMXAMI0810 isolated analog input module X80 Module 8 analog input
  18.692.300 ₫
  -
  +
 20. BMXP342020 - Processor module Bộ lập trình PLC Schneider M340 1024I/O
  34.615.900 ₫
  -
  +
 21. APC-10011-EN Máy tính bảng loại màn hình 10,1 inch Autonics
  192 ₫
  -
  +
 22. A16K-M569 Động cơ bước 5 pha Autonics
  3.852.200 ₫
  -
  +
 23. A16K-M569-S Động cơ bước 5 pha Autonics
  4.294.400 ₫
  -
  +
 24. A50K-M566-G10 Động cơ bước 5 pha Autonics
  7.476.700 ₫
  -
  +
 25. A40K-M566W-G7.2 Động cơ bước 5 pha Autonics
  7.628.500 ₫
  -
  +
 26. A40K-M566-R7.2 Động cơ bước 5 pha Autonics
  8.726.300 ₫
  -
  +
 27. A40K-M566-GB7.2 Động cơ bước 5 pha Autonics
  8.573.400 ₫
  -
  +
 28. A50K-M566-GB10 Động cơ bước 5 pha Autonics
  8.573.400 ₫
  -
  +
 29. A40K-M566W-R7.2 Động cơ bước 5 pha Autonics
  7.841.900 ₫
  -
  +
 30. LP-S044-S1D0-C5T-A Màn hình điều khiển Autonics
  9.785.600 ₫
  -
  +
 31. MD5-HF14 Bộ điều khiển động cơ bước 5 pha Autonics
  8.070.700 ₫
  -
  +
 32. MD5-HF14-AO Bộ điều khiển động cơ bước 5 pha Autonics
  8.070.700 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 88

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

plc

màn hình hmi