Thiết bị khí nén

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị khí nén
Thiết bị khí nén bao gồm xy lanh khí nén, van khí nén, bộ lọc khí nén, phụ kiện khí nén là những thiết bị khí nén quan trọng không thể thiếu trong bất kỳ hệ thống nén khí nào.

Thiết bị khí nén đóng vai trò quan trọng trong việc sử dụng khí nén trong sản xuất và phục vụ cho các hoạt động của đời sống xã hội.

 Thiết bị khí nén bao gồm các thiết bị, bộ phận như:

· Xi lanh khí nén

· Van điện từ

· Van điều khiển

· Van tiết lưu

· Bộ điều khiển vị trí

· Bộ lọc  khí nén

· Bơm

· Bộ giảm thanh

· Đầu nối

· Cảm biến vị trí

· Điều chỉnh áp suất

· Bộ lọc khí nén

Sản phẩm 1-32 of 146

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. Xy lanh khí nén Parker GDC 100 Hình tròn 350 GDC 100x350
  3.388.000 ₫
  -
  +
 2. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-N125x200
  5.115.000 ₫
  -
  +
 3. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-40x75
  1.012.000 ₫
  -
  +
 4. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-100x300
  3.190.000 ₫
  -
  +
 5. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-63x75
  99 ₫
  -
  +
 6. Xy lanh khí nén Parker GDC 80 Hình tròn 200 GDC 80x200
  2.178.000 ₫
  -
  +
 7. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-100x75
  2.365.000 ₫
  -
  +
 8. Xy lanh khí nén Parker GDC 100 Hình tròn 50 GDC 100x50
  2.167.000 ₫
  -
  +
 9. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-50x500
  99 ₫
  -
  +
 10. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-40x500
  99 ₫
  -
  +
 11. Xy lanh khí nén Parker GDC 63 Hình tròn 100 GDC 63x100
  1.485.000 ₫
  -
  +
 12. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-63x500
  99 ₫
  -
  +
 13. Xy lanh khí nén Parker GDC 40 Hình tròn 50 GDC 40x50
  1.023.000 ₫
  -
  +
 14. Xy lanh khí nén Parker GDC 40 Hình tròn 100 GDC 40x100
  1.100.000 ₫
  -
  +
 15. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-100x500
  99 ₫
  -
  +
 16. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-TM100X550
  99 ₫
  -
  +
 17. Xy lanh khí nén Parker GDC 50 Hình tròn 25 GDC 50x25
  1.243.000 ₫
  -
  +
 18. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-40x150
  1.089.000 ₫
  -
  +
 19. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-100x400
  99 ₫
  -
  +
 20. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-80x350
  2.640.000 ₫
  -
  +
 21. Xy lanh khí nén Parker GDC 100 Hình tròn 550 GDC 100x550
  4.213.000 ₫
  -
  +
 22. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-N125x400
  99 ₫
  -
  +
 23. Xy lanh khí nén Parker GDC 63 Hình tròn 450 GDC 63x450
  2.431.000 ₫
  -
  +
 24. Xy lanh khí nén Parker GDC 80 Hình tròn 25 GDC 80x25
  1.716.000 ₫
  -
  +
 25. Xy lanh khí nén Parker GDC 50 Hình tròn 400 GDC 50x400
  1.903.000 ₫
  -
  +
 26. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-63x250
  1.683.000 ₫
  -
  +
 27. Xy lanh khí nén Parker GDC 80 Hình tròn 400 GDC 80x400
  2.783.000 ₫
  -
  +
 28. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-80x50
  1.716.000 ₫
  -
  +
 29. Xy lanh khí nén Parker GDC 40 Hình tròn 300 GDC 40x300
  1.430.000 ₫
  -
  +
 30. Xy lanh khí nén vuông Parker GDC-50x100
  1.254.000 ₫
  -
  +
 31. Xy lanh khí nén Parker GDC 63 Hình tròn 300 GDC 63x300
  2.024.000 ₫
  -
  +
 32. Xy lanh khí nén Parker GDC 125 Không từ GDC N125x350
  5.907.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 146

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị khí nén

Fitting

Xy lanh

Bộ lọc

Công tắc áp suất

Công tắc dòng chảy

Van điện từ