Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 95

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. MCCB CBE-402N-400A Cheil dòng CBE
  3.036.000 ₫
  -
  +
 2. MCCB - Aptomat CBE102N Cheil
  484.000 ₫
  -
  +
 3. MCCB CBE-103N-50A Cheil dòng CBE
  682.000 ₫
  -
  +
 4. MCCB CBE-52N-30A Cheil dòng CBE
  385.000 ₫
  -
  +
 5. MCCB CBE-804N-800A Cheil dòng CBE
  16.500.000 ₫
  -
  +
 6. ELCB chống giật Cheil CGE-104N
  1.474.000 ₫
  -
  +
 7. MCCB - Aptomat CBS403N Cheil
  4.037.000 ₫
  -
  +
 8. MCCB CBE-102N-100A Cheil dòng CBE
  484.000 ₫
  -
  +
 9. MCCB CBE-54N-30A Cheil dòng CBE
  638.000 ₫
  -
  +
 10. COR-40(28-40A) Relay nhiệt hãng Cheil
  305.000 ₫
  -
  +
 11. ELCB chống giật Cheil SG-32Nc
  176.000 ₫
  -
  +
 12. MCCB CBE-403N-300A Cheil dòng CBE
  3.751.000 ₫
  -
  +
 13. MCCB CBE-104N-60A Cheil dòng CBE
  737.000 ₫
  -
  +
 14. MCCB CBE-53N-15A Cheil dòng CBE
  561.000 ₫
  -
  +
 15. MCCB - Aptomat CBE403N Cheil
  3.751.000 ₫
  -
  +
 16. COR-22(0.16-0.25A) Relay nhiệt hãng Cheil
  245.000 ₫
  -
  +
 17. CAU-2 Tiếp điểm phụ Cheil 1a1b
  66.000 ₫
  -
  +
 18. MCCB CBE-203N-150A Cheil dòng CBE
  1.342.000 ₫
  -
  +
 19. MCCB CBE-803N-700A Cheil dòng CBE
  14.498.000 ₫
  -
  +
 20. MCCB - Aptomat CBE202N Cheil
  1.067.000 ₫
  -
  +
 21. MCCB CBE-103N-60A Cheil dòng CBE
  682.000 ₫
  -
  +
 22. ELCB chống giật Cheil CGS-104N
  2.090.000 ₫
  -
  +
 23. MCCB CBE-52N-40A Cheil dòng CBE
  385.000 ₫
  -
  +
 24. Coil-CMC-12N(220V) dùng cho khởi động từ CMC 12N Cheil
  57.200 ₫
  -
  +
 25. MCCB - Aptomat CBS803N Cheil
  15.609.000 ₫
  -
  +
 26. MCCB CBE-102N-75A Cheil dòng CBE
  484.000 ₫
  -
  +
 27. MCCB CBE-54N-40A Cheil dòng CBE
  638.000 ₫
  -
  +
 28. MCCB CBE-403N-350A Cheil dòng CBE
  3.751.000 ₫
  -
  +
 29. MCCB - Aptomat CBE52N Cheil
  385.000 ₫
  -
  +
 30. ELCB chống giật Cheil CGE-52c
  440.000 ₫
  -
  +
 31. MCCB CBE-104N-75A Cheil dòng CBE
  737.000 ₫
  -
  +
 32. MCCB CBE-53N-20A Cheil dòng CBE
  561.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 95

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR