Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 95

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. MCCB - Aptomat CBS803N Cheil
  146 ₫
  -
  +
 2. MCCB CBE-202N-225A Cheil dòng CBE
  1.112.400 ₫
  -
  +
 3. MCCB CBE-54N-40A Cheil dòng CBE
  678.240 ₫
  -
  +
 4. MCCB - Aptomat CBE52N Cheil
  105 ₫
  -
  +
 5. ELCB chống giật Cheil CGE-52c
  137 ₫
  -
  +
 6. MCCB CBE-403N-350A Cheil dòng CBE
  3.822.218 ₫
  -
  +
 7. MCCB CBE-104N-75A Cheil dòng CBE
  767.782 ₫
  -
  +
 8. MCCB CBE-404N-400A Cheil dòng CBE
  4.323.000 ₫
  -
  +
 9. MCCB - Aptomat CBE803N Cheil
  126 ₫
  -
  +
 10. CAU-4 Tiếp điểm phụ Cheil 2a2b
  115.500 ₫
  -
  +
 11. MCCB CBE-203N-175A Cheil dòng CBE
  1.365.218 ₫
  -
  +
 12. COR-22(0.63-1A) Relay nhiệt hãng Cheil
  245.000 ₫
  -
  +
 13. MCCB CBE-803N-800A Cheil dòng CBE
  14.498.000 ₫
  -
  +
 14. MCCB - Aptomat CBE402N Cheil
  198 ₫
  -
  +
 15. MCCB CBE-103N-75A Cheil dòng CBE
  716.237 ₫
  -
  +
 16. MCCB CBE-52N-50A Cheil dòng CBE
  407.160 ₫
  -
  +
 17. Coil-CMC-18N(220V) dùng cho khởi động từ CMC 18N Cheil
  57.200 ₫
  -
  +
 18. ELCB chống giật Cheil CGS-204N
  176 ₫
  -
  +
 19. MCCB - Aptomat CBE54N Cheil
  104 ₫
  -
  +
 20. MCCB CBE-103N-100A Cheil dòng CBE
  716.237 ₫
  -
  +
 21. MCCB CBE-54N-50A Cheil dòng CBE
  638.000 ₫
  -
  +
 22. MCCB - Aptomat CBE102N Cheil
  128 ₫
  -
  +
 23. ELCB chống giật Cheil CGE-53N
  131 ₫
  -
  +
 24. MCCB CBE-403N-400A Cheil dòng CBE
  3.822.218 ₫
  -
  +
 25. MCCB CBE-202N-125A Cheil dòng CBE
  1.112.400 ₫
  -
  +
 26. MCCB CBE-53N-30A Cheil dòng CBE
  574.363 ₫
  -
  +
 27. MCCB - Aptomat CBS53N Cheil
  128 ₫
  -
  +
 28. MCCB CBE-102N-100A Cheil dòng CBE
  484.000 ₫
  -
  +
 29. MCCB CBE-203N-200A Cheil dòng CBE
  1.365.218 ₫
  -
  +
 30. COR-22(1.6-2.5A) Relay nhiệt hãng Cheil
  245.000 ₫
  -
  +
 31. MCCB CBE-204N-150A Cheil dòng CBE
  1.826.000 ₫
  -
  +
 32. MCCB - Aptomat CBE53N Cheil
  176 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 95

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR