Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 95

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. MCCB CBE-54N-40A Cheil dòng CBE
  678.240 ₫
  -
  +
 2. MCCB - Aptomat CBS803N Cheil
  146 ₫
  -
  +
 3. MCCB CBE-202N-225A Cheil dòng CBE
  1.112.400 ₫
  -
  +
 4. MCCB CBE-403N-350A Cheil dòng CBE
  3.822.218 ₫
  -
  +
 5. MCCB - Aptomat CBE52N Cheil
  105 ₫
  -
  +
 6. MCCB CBE-103N-40A Cheil dòng CBE
  716.237 ₫
  -
  +
 7. MCCB - Aptomat CBE803N Cheil
  126 ₫
  -
  +
 8. MCCB CBE-104N-75A Cheil dòng CBE
  767.782 ₫
  -
  +
 9. MCCB CBE-404N-400A Cheil dòng CBE
  4.323.000 ₫
  -
  +
 10. COR-22(0.63-1A) Relay nhiệt hãng Cheil
  245.000 ₫
  -
  +
 11. CAU-4 Tiếp điểm phụ Cheil 2a2b
  115.500 ₫
  -
  +
 12. MCCB CBE-53N-50A Cheil dòng CBE
  574.363 ₫
  -
  +
 13. MCCB CBE-103N-75A Cheil dòng CBE
  716.237 ₫
  -
  +
 14. MCCB CBE-803N-800A Cheil dòng CBE
  14.498.000 ₫
  -
  +
 15. MCCB - Aptomat CBS404N Cheil
  114 ₫
  -
  +
 16. ELCB chống giật Cheil CGS-204N
  176 ₫
  -
  +
 17. MCCB CBE-52N-50A Cheil dòng CBE
  407.160 ₫
  -
  +
 18. MCCB CBE-54N-50A Cheil dòng CBE
  638.000 ₫
  -
  +
 19. MCCB - Aptomat CBE54N Cheil
  104 ₫
  -
  +
 20. MCCB CBE-203N-125A Cheil dòng CBE
  1.365.218 ₫
  -
  +
 21. MCCB CBE-403N-400A Cheil dòng CBE
  3.822.218 ₫
  -
  +
 22. MCCB - Aptomat CBE102N Cheil
  128 ₫
  -
  +
 23. ELCB chống giật Cheil CGE-53N
  131 ₫
  -
  +
 24. MCCB - Aptomat CBS53N Cheil
  128 ₫
  -
  +
 25. MCCB CBE-202N-125A Cheil dòng CBE
  1.112.400 ₫
  -
  +
 26. MCCB CBE-804N-800A Cheil dòng CBE
  16.500.000 ₫
  -
  +
 27. COR-22(1.6-2.5A) Relay nhiệt hãng Cheil
  245.000 ₫
  -
  +
 28. MCCB CBE-102N-100A Cheil dòng CBE
  484.000 ₫
  -
  +
 29. MCCB CBE-203N-200A Cheil dòng CBE
  1.365.218 ₫
  -
  +
 30. MCCB CBE-104N-100A Cheil dòng CBE
  767.782 ₫
  -
  +
 31. MCCB CBE-204N-150A Cheil dòng CBE
  1.826.000 ₫
  -
  +
 32. ELCB chống giật Cheil SG-32Nc
  191.400 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 95

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR