Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 95

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. ELCB chống giật Cheil CGS-104N
  1.000 ₫
  -
  +
 2. MCCB CBE-52N-40A Cheil dòng CBE
  321.656 ₫
  -
  +
 3. MCCB - Aptomat CBE103N Cheil
  1.000 ₫
  -
  +
 4. MCCB CBE-54N-40A Cheil dòng CBE
  535.810 ₫
  -
  +
 5. MCCB - Aptomat CBS803N Cheil
  1.000 ₫
  -
  +
 6. MCCB CBE-202N-225A Cheil dòng CBE
  878.796 ₫
  -
  +
 7. MCCB CBE-403N-350A Cheil dòng CBE
  3.019.475 ₫
  -
  +
 8. MCCB - Aptomat CBE52N Cheil
  1.000 ₫
  -
  +
 9. MCCB CBE-103N-40A Cheil dòng CBE
  565.672 ₫
  -
  +
 10. MCCB - Aptomat CBE803N Cheil
  1.000 ₫
  -
  +
 11. MCCB CBE-104N-75A Cheil dòng CBE
  606.625 ₫
  -
  +
 12. MCCB CBE-404N-400A Cheil dòng CBE
  4.323.000 ₫
  -
  +
 13. COR-22(0.63-1A) Relay nhiệt hãng Cheil
  245.000 ₫
  -
  +
 14. CAU-4 Tiếp điểm phụ Cheil 2a2b
  89.586 ₫
  -
  +
 15. MCCB CBE-53N-50A Cheil dòng CBE
  453.902 ₫
  -
  +
 16. MCCB CBE-103N-75A Cheil dòng CBE
  565.672 ₫
  -
  +
 17. MCCB CBE-803N-800A Cheil dòng CBE
  14.498.000 ₫
  -
  +
 18. MCCB - Aptomat CBS404N Cheil
  1.000 ₫
  -
  +
 19. ELCB chống giật Cheil CGS-204N
  1.000 ₫
  -
  +
 20. MCCB CBE-52N-50A Cheil dòng CBE
  321.656 ₫
  -
  +
 21. MCCB CBE-54N-50A Cheil dòng CBE
  638.000 ₫
  -
  +
 22. MCCB - Aptomat CBE54N Cheil
  1.000 ₫
  -
  +
 23. MCCB CBE-203N-125A Cheil dòng CBE
  1.078.445 ₫
  -
  +
 24. ELCB chống giật Cheil CGE-53N
  1.000 ₫
  -
  +
 25. MCCB CBE-403N-400A Cheil dòng CBE
  3.019.475 ₫
  -
  +
 26. MCCB - Aptomat CBE102N Cheil
  1.000 ₫
  -
  +
 27. MCCB - Aptomat CBS53N Cheil
  1.000 ₫
  -
  +
 28. MCCB CBE-202N-125A Cheil dòng CBE
  878.796 ₫
  -
  +
 29. MCCB CBE-804N-800A Cheil dòng CBE
  16.500.000 ₫
  -
  +
 30. MCCB CBE-203N-200A Cheil dòng CBE
  1.078.445 ₫
  -
  +
 31. COR-22(1.6-2.5A) Relay nhiệt hãng Cheil
  245.000 ₫
  -
  +
 32. MCCB CBE-102N-100A Cheil dòng CBE
  409.536 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 95

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR