Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 157

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. TH-T65 54A Relay nhiệt Mitsubishi
  894.000 ₫
  -
  +
 2. TH-N120KP 67A Relay nhiệt Mitsubishi
  2.004.000 ₫
  -
  +
 3. TH-N600KP 330A (không RCT) Relay nhiệt Mitsubishi
  1.298.000 ₫
  -
  +
 4. TH-T18 1.3A Relay nhiệt Mitsubishi
  478.000 ₫
  -
  +
 5. TH-T18KP 2.1A Relay nhiệt Mitsubishi
  694.000 ₫
  -
  +
 6. UT-ML150 Khóa liên động contactor Mitsubishi S-T
  1.055.000 ₫
  -
  +
 7. TH-T25KP 11A Relay nhiệt Mitsubishi
  776.000 ₫
  -
  +
 8. TH-T25KP 0.24A Relay nhiệt Mitsubishi
  776.000 ₫
  -
  +
 9. TH-T100 82A Relay nhiệt Mitsubishi
  984.000 ₫
  -
  +
 10. TH-N400KPRH 105A Relay nhiệt Mitsubishi
  4.780.000 ₫
  -
  +
 11. TH-N220KPRH 105A Relay nhiệt Mitsubishi
  4.659.000 ₫
  -
  +
 12. TH-N600 500A (không RCT) Relay nhiệt Mitsubishi
  894.000 ₫
  -
  +
 13. TH-T18 0.5A Relay nhiệt Mitsubishi
  478.000 ₫
  -
  +
 14. TH-T18KP 0.9A Relay nhiệt Mitsubishi
  694.000 ₫
  -
  +
 15. TH-T65 29A Relay nhiệt Mitsubishi
  894.000 ₫
  -
  +
 16. TH-T25 6.6A Relay nhiệt Mitsubishi
  541.000 ₫
  -
  +
 17. TH-N120KP 54A Relay nhiệt Mitsubishi
  2.004.000 ₫
  -
  +
 18. TH-T65KP 42A Relay nhiệt Mitsubishi
  1.078.000 ₫
  -
  +
 19. TH-N400RH 180A Relay nhiệt Mitsubishi
  3.984.000 ₫
  -
  +
 20. UN-AX600 Tiếp điểm phụ dùng cho Contactor Mitsubishi
  2.592.000 ₫
  -
  +
 21. UT-ML11 Khóa liên động contactor Mitsubishi S-T
  745.000 ₫
  -
  +
 22. TH-T18 0.17A Relay nhiệt Mitsubishi
  478.000 ₫
  -
  +
 23. TH-T18KP 0.35A Relay nhiệt Mitsubishi
  694.000 ₫
  -
  +
 24. TH-T50KP 42A Relay nhiệt Mitsubishi
  902.000 ₫
  -
  +
 25. TH-N220RH 180A Relay nhiệt Mitsubishi
  3.392.000 ₫
  -
  +
 26. TH-T25KP 5A Relay nhiệt Mitsubishi
  776.000 ₫
  -
  +
 27. TH-N600 330A (không RCT) Relay nhiệt Mitsubishi
  894.000 ₫
  -
  +
 28. TH-N400RH 105A Relay nhiệt Mitsubishi
  3.984.000 ₫
  -
  +
 29. UN-AX11 1A 1B Tiếp điểm phụ dùng cho Contactor Mitsubishi
  471.000 ₫
  -
  +
 30. TH-T25 2.5A Relay nhiệt Mitsubishi
  541.000 ₫
  -
  +
 31. TH-T25 11A Relay nhiệt Mitsubishi
  541.000 ₫
  -
  +
 32. TH-T18KP 0.12A Relay nhiệt Mitsubishi
  694.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 157

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR