Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 157

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. TH-N220KPRH 180A Relay nhiệt Mitsubishi
  4.659.000 ₫
  -
  +
 2. TH-N120TA 105A Relay nhiệt Mitsubishi
  1.541.000 ₫
  -
  +
 3. TH-N120KP 82A Relay nhiệt Mitsubishi
  2.004.000 ₫
  -
  +
 4. TH-N120KP 67A Relay nhiệt Mitsubishi
  2.004.000 ₫
  -
  +
 5. TH-N120KP 54A Relay nhiệt Mitsubishi
  2.004.000 ₫
  -
  +
 6. TH-N120KP 42A Relay nhiệt Mitsubishi
  2.004.000 ₫
  -
  +
 7. TH-N120 82A Relay nhiệt Mitsubishi
  1.392.000 ₫
  -
  +
 8. TH-N120 67A Relay nhiệt Mitsubishi
  1.392.000 ₫
  -
  +
 9. TH-N120 54A Relay nhiệt Mitsubishi
  1.392.000 ₫
  -
  +
 10. TH-N120 42A Relay nhiệt Mitsubishi
  1.392.000 ₫
  -
  +
 11. TH-N60KPTA 95A Relay nhiệt Mitsubishi
  1.365.000 ₫
  -
  +
 12. TH-N60TA 95A Relay nhiệt Mitsubishi
  1.035.000 ₫
  -
  +
 13. TH-N120TA 125A Relay nhiệt Mitsubishi
  1.541.000 ₫
  -
  +
 14. TH-N120KPTA 105A Relay nhiệt Mitsubishi
  1.992.000 ₫
  -
  +
 15. TH-N220KPRH 150A Relay nhiệt Mitsubishi
  4.659.000 ₫
  -
  +
 16. TH-N220KPRH 125A Relay nhiệt Mitsubishi
  4.659.000 ₫
  -
  +
 17. TH-N220KPRH 105A Relay nhiệt Mitsubishi
  4.659.000 ₫
  -
  +
 18. TH-N220KPRH 82A Relay nhiệt Mitsubishi
  4.659.000 ₫
  -
  +
 19. TH-N220RH 210A Relay nhiệt Mitsubishi
  3.392.000 ₫
  -
  +
 20. TH-N220RH 180A Relay nhiệt Mitsubishi
  3.392.000 ₫
  -
  +
 21. TH-N220RH 150A Relay nhiệt Mitsubishi
  3.392.000 ₫
  -
  +
 22. TH-N220RH 125A Relay nhiệt Mitsubishi
  3.392.000 ₫
  -
  +
 23. TH-N220RH 105A Relay nhiệt Mitsubishi
  3.392.000 ₫
  -
  +
 24. TH-N220RH 82A Relay nhiệt Mitsubishi
  3.392.000 ₫
  -
  +
 25. TH-N120KPTA 125A Relay nhiệt Mitsubishi
  1.992.000 ₫
  -
  +
 26. TH-T100KP 82A Relay nhiệt Mitsubishi
  1.298.000 ₫
  -
  +
 27. TH-T100KP 67A Relay nhiệt Mitsubishi
  1.298.000 ₫
  -
  +
 28. TH-T100 82A Relay nhiệt Mitsubishi
  984.000 ₫
  -
  +
 29. TH-T50KP 42A Relay nhiệt Mitsubishi
  902.000 ₫
  -
  +
 30. TH-T50KP 35A Relay nhiệt Mitsubishi
  902.000 ₫
  -
  +
 31. TH-T50 42A Relay nhiệt Mitsubishi
  675.000 ₫
  -
  +
 32. TH-T50 35A Relay nhiệt Mitsubishi
  675.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 157

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR