Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 157

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. TH-T18KP 5A Relay nhiệt Mitsubishi
  694.000 ₫
  -
  +
 2. TH-N220KPRH 180A Relay nhiệt Mitsubishi
  4.659.000 ₫
  -
  +
 3. UN-AX4 2A 2B Tiếp điểm phụ UN-AX4 2A2B dùng cho Contactor Mitsubishi
  529.000 ₫
  -
  +
 4. UT-AX2 2A tiếp điểm phụ contactor S-T
  318.000 ₫
  -
  +
 5. TH-T18 2.5A Relay nhiệt Mitsubishi
  478.000 ₫
  -
  +
 6. TH-T25 15A Relay nhiệt Mitsubishi
  541.000 ₫
  -
  +
 7. TH-T50 29A Relay nhiệt Mitsubishi
  675.000 ₫
  -
  +
 8. TH-T25KP 0.7A Relay nhiệt Mitsubishi
  776.000 ₫
  -
  +
 9. TH-N60TA 95A Relay nhiệt Mitsubishi
  1.035.000 ₫
  -
  +
 10. TH-N400KPRH 180A Relay nhiệt Mitsubishi
  4.780.000 ₫
  -
  +
 11. TH-T65 54A Relay nhiệt Mitsubishi
  894.000 ₫
  -
  +
 12. UN-AX2 1A 1B Tiếp điểm phụ UN-AX2 1A1B dùng cho Contactor Mitsubishi
  302.000 ₫
  -
  +
 13. TH-T18 1.3A Relay nhiệt Mitsubishi
  478.000 ₫
  -
  +
 14. TH-T18KP 2.1A Relay nhiệt Mitsubishi
  694.000 ₫
  -
  +
 15. TH-T25KP 11A Relay nhiệt Mitsubishi
  776.000 ₫
  -
  +
 16. TH-N120TA 105A Relay nhiệt Mitsubishi
  1.541.000 ₫
  -
  +
 17. TH-T100 82A Relay nhiệt Mitsubishi
  984.000 ₫
  -
  +
 18. TH-N400KPRH 105A Relay nhiệt Mitsubishi
  4.780.000 ₫
  -
  +
 19. UT-ML150 Khóa liên động contactor Mitsubishi S-T
  1.055.000 ₫
  -
  +
 20. TH-N220KPRH 105A Relay nhiệt Mitsubishi
  4.659.000 ₫
  -
  +
 21. TH-T25 0.24A Relay nhiệt Mitsubishi
  541.000 ₫
  -
  +
 22. TH-T18 0.5A Relay nhiệt Mitsubishi
  478.000 ₫
  -
  +
 23. TH-T18KP 0.9A Relay nhiệt Mitsubishi
  694.000 ₫
  -
  +
 24. TH-T65 29A Relay nhiệt Mitsubishi
  894.000 ₫
  -
  +
 25. TH-N120KP 54A Relay nhiệt Mitsubishi
  2.004.000 ₫
  -
  +
 26. TH-N600KP 250A (không RCT) Relay nhiệt Mitsubishi
  1.298.000 ₫
  -
  +
 27. TH-N400RH 180A Relay nhiệt Mitsubishi
  3.984.000 ₫
  -
  +
 28. UN-AX600 Tiếp điểm phụ dùng cho Contactor Mitsubishi
  2.592.000 ₫
  -
  +
 29. TH-T25 6.6A Relay nhiệt Mitsubishi
  541.000 ₫
  -
  +
 30. UT-ML11 Khóa liên động contactor Mitsubishi S-T
  745.000 ₫
  -
  +
 31. TH-T18KP 15A Relay nhiệt Mitsubishi
  776.000 ₫
  -
  +
 32. TH-T18KP 0.35A Relay nhiệt Mitsubishi
  694.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 157

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Thiết bị đóng cắt

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR