Thiết bị đóng cắt

Theo dõi nguồn cấp RSS
Thiết bị đóng cắt

Thiết bị đóng cắt điện được sử dụng nhằm đảm nhận vai trò chuyển đổi và điều khiển cũng như bảo vệ mạch điện cùng các thiết bị điện được an toàn khỏi các sự cố điện xảy ra. Đây là thuật ngữ chung để chủ các thiết bi chuyển mạch. Ví như: bộ cầu chì chuyển mạch, bộ chuyển mạch, cầu chì HRC, bộ cách ly không tải, bộ ngắt mạch CB , khởi động từ, MCB , ELCB , MCCB … 

Sản phẩm 1-32 of 157

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang
 1. TH-T25 1.3A Relay nhiệt Mitsubishi
  541.000 ₫
  -
  +
 2. TH-T18 2.1A Relay nhiệt Mitsubishi
  478.000 ₫
  -
  +
 3. TH-T18KP 3.6A Relay nhiệt Mitsubishi
  694.000 ₫
  -
  +
 4. TH-N220KPRH 150A Relay nhiệt Mitsubishi
  4.659.000 ₫
  -
  +
 5. UN-AX4 4A Tiếp điểm phụ dùng cho Contactor Mitsubishi
  529.000 ₫
  -
  +
 6. TH-T100KP 82A Relay nhiệt Mitsubishi
  1.298.000 ₫
  -
  +
 7. TH-N400KPRH 150A Relay nhiệt Mitsubishi
  4.780.000 ₫
  -
  +
 8. TH-T18 9A Relay nhiệt Mitsubishi
  478.000 ₫
  -
  +
 9. TH-T25KP 22A Relay nhiệt Mitsubishi
  812.000 ₫
  -
  +
 10. TH-N120KPTA 105A Relay nhiệt Mitsubishi
  1.992.000 ₫
  -
  +
 11. TH-T25KP 0.9A Relay nhiệt Mitsubishi
  776.000 ₫
  -
  +
 12. TH-T18KP 1.7A Relay nhiệt Mitsubishi
  694.000 ₫
  -
  +
 13. TH-T65 42A Relay nhiệt Mitsubishi
  894.000 ₫
  -
  +
 14. UN-AX2 2A Tiếp điểm phụ dùng cho Contactor Mitsubishi
  302.000 ₫
  -
  +
 15. TH-T25 0.5A Relay nhiệt Mitsubishi
  541.000 ₫
  -
  +
 16. TH-N400RH 330A Relay nhiệt Mitsubishi
  3.984.000 ₫
  -
  +
 17. UN-ML80 Khóa liên động contactor S-T
  1.102.000 ₫
  -
  +
 18. TH-T18KP 6.6A Relay nhiệt Mitsubishi
  694.000 ₫
  -
  +
 19. TH-N120KP 82A Relay nhiệt Mitsubishi
  2.004.000 ₫
  -
  +
 20. TH-N600KP 500A (không RCT) Relay nhiệt Mitsubishi
  1.298.000 ₫
  -
  +
 21. TH-T100KP 67A Relay nhiệt Mitsubishi
  1.298.000 ₫
  -
  +
 22. TH-T65 22A Relay nhiệt Mitsubishi
  894.000 ₫
  -
  +
 23. TH-N220KPRH 82A Relay nhiệt Mitsubishi
  4.659.000 ₫
  -
  +
 24. TH-T18 15A Relay nhiệt Mitsubishi
  541.000 ₫
  -
  +
 25. TH-T25KP 0.35A Relay nhiệt Mitsubishi
  776.000 ₫
  -
  +
 26. UN-AX150 1A 1B Tiếp điểm phụ Mitsubishi
  443.000 ₫
  -
  +
 27. TH-T25 5A Relay nhiệt Mitsubishi
  541.000 ₫
  -
  +
 28. TH-T65KP 15A Relay nhiệt Mitsubishi
  1.078.000 ₫
  -
  +
 29. TH-N600 660A (không RCT) Relay nhiệt Mitsubishi
  894.000 ₫
  -
  +
 30. TH-T18 0.7A Relay nhiệt Mitsubishi
  478.000 ₫
  -
  +
 31. TH-N400RH 250A Relay nhiệt Mitsubishi
  3.984.000 ₫
  -
  +
 32. TH-N220RH 150A Relay nhiệt Mitsubishi
  3.392.000 ₫
  -
  +

Sản phẩm 1-32 of 157

Trang
Sắp xếp tăng dần
trên một trang

Khởi động từ

Relay nhiệt

MCCB

MCB

ELCB

Relay trung gian

Biến áp

Bộ chuyển đổi nguồn

SSR